JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Radno vrijeme tokom bajramskih praznika

Obavještavamo korisnike usluga da će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja bajramskog praznika organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.00 sati u ponedjeljak, 25.05. 2020. godine na sljedećim lokalitetima:

  • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
  • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
  • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
  • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
  • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
  • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
  • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
  • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
  • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežuraće za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajat će od 8.00 do 16.00 sati.

Napomena: Pedijatrijska služba dežurat će u Domu zdravlja Centar-Vrazova (za općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo Ilijaš i Vogošća), dok će Dom zdravlja Novi Grad i Dom zdravlja Ilidža ( i osiguranici općine Hadžići) za potrebe pedijatrijske službe dežurati na području istoimenih općina.

Covid -19 Centar Saraj-Polje, te COVID-19 ambulante na lokalitetima Ilidža i Semizovac za vrijeme bajramskog praznika radit će od 7.30 do 20.00 sati.

Svi pacijenti sa sumnjom na infekciju od Korona virusa (COVID-19) u vrijeme praznika dobit će kompletnu zdravstvenu uslugu od hitnih medicinskih timova JU Dom zdravlja KS kako je to predviđeno aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Sretne bajramske praznike želi Vam JU Dom zdravlja KS !

                                                                                S poštovanjem !

Press služba JU DZKS

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print