Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

NAJAVE EDUKACIJA​

  • Predavač: Alma Džaka Čagalj, medicinska sestra
  • Tema predavanja: Oksigenoterapija 
  • Datum: 20.09.2023. godine u 13:00 sati
  • Lokacija: OJ Novo Sarajevo, Sala za edukaciju  i putem Zoom platforme

Prijava uposlenika na edukaciju

Novosti