Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dr Aida Tutundžić uspješno položila specijalistički ispit iz porodične medicine

Dana 16.04.2024. godine dr Aida Tutundžić u Edukacionom centru porodične/obiteljske medicine (P/O medicine) JUDZKS uspješno je položila specijalistički ispit iz P/O medicine. Komisiju za polaganje specijalističkog ispita iz P/O medicine koju je imenovalo Federalno ministarstvo zdravstva su činili prof.dr Zaim Jatić, prof.dr Amira Skopljak i mr. sci. med dr Amela Kečo.

Dr Tutundžić  iskrene čestitke u budućem radu i životu!

Centar za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost