Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Stažiranje / stručno osposobljavanje

Stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa u judzks

Stažiranje zdravstvenih radnika traje:

 • SSS – 6 mjeseci
 • VSS – 6 mjeseci
 

Zdravstveni radnici - srednja stručna sprema (SSS)

Od novembra 2016. godine, stručno osposobljavanje za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom koordinira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, te je potrebno obratiti se Ministarstvu Zahtjevom koji možete preuzeti među linkovima na ovoj stranici. 

Kontakt osoba u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika je Irma Kapur (Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554, rad sa strankama: od 12 do 14 h). Akreditacije za boravak u JUDZKS su posebno izrađene u Centru za NNID a zaduživanje i razduživanje istih vršit će se kod glavne sestre OJ.

Zdravstveni radnici – visoka stručna sprema (VSS)

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. MOLBU PREUZMITE U PDF-u
 2. SANITARNU KNJIŽICU
 3. PRIPRAVNIČKU KNJIŽICU ZDRAVSTVENOG RADNIKA (IZ KNJIŽARE)
 4. FOTOGRAFIJU
 5. OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME
 6. DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)
 7. KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE

Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta dostavljaju Irma Kapur od 12 do 14 h (Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova – Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554). Akreditacije za boravak u JUDZKS su posebno izrađene u Centru za NNID a zaduživanje i razduživanje istih vršit će se kod glavne sestre OJ.

Stručno osposobljavanje stručnih saradnika

Stažiranje traje: VSS – 12 mjeseci

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1.  MOLBU PREUZMITE U PDF-u
 2. SANITARNU KNJIŽICU
 3. OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME
 4.  DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)
 5. KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE
 6. FOTOGRAFIJU

Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta dostavljaju Irmi Kapur od 12 do 14 h (Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554). Akreditacije za boravak u JUDZKS su posebno izrađene u Centru za NNID a zaduživanje i razduživanje istih vršit će se kod glavne sestre OJ.