Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Odluke o isplati

Odluke o isplati regresa i troškova prevoza (decembar)

Odluke o posmrtninama (decembar)

Odluke o prekovremenom radu, stimulacijama, naknadama za rad komisija, edukacijama plaćenim od strane JUDZKS (decembar)

Odluka o plaćenim odsustvima

Odluke o isplati regresa i troškova prevoza (novembar)

Odluke o: posmrtninama, otpremninama i  PIO isplatama

Odluke o: prekovremenom radu, stimulacijama, naknadama za rad komisija, edukacijama plaćenim od strane JUDZKS (novembar)

Odluke posmrtnine i o uplati doprinosa za PIO (oktobar)

Odluke o stimulacijama i prekovremenom radu (oktobar)

Odluke o troškovima prijevoza i isplati regresa (oktobar)

Odluke o troškovima prijevoza (septembar)

Odluke o isplati regresa (septembar)

Odluke o stimulacijama i prekovremenom radu (septembar)

Posmrtnine i otpremnine (septembar)

Placeno odsustvo i edukacije (septembar)

Odluke o isplati sredstava – razno august 2020. (objavljeno 02.09.2020.)

Odluke o isplati srdstava za prekovremeni rad za august 2020. (objavljeno 02.09.2020.)

Odluke o ispalati sredstava za javni prevoz za august 2020. (objavljeno 02.09.2020.)

Odluke o isplati srestava za regres za juli-august 2020. (objavljeno 02.09.2020.)

Mersudin Bekto- operater za unos podataka

Odluke o isplati sredstava za prekovremni rad ( uneseno 30.07.)

Odluke o naknadama za javni prevoz

Odluke o naknadi za rad u Etičkom komitetu ( uneseno 30.07.)

Odluke o isplati regresa (uneseno 30.07.)

Odluka o isplati otpremnine za Sabinu Karup-Omerbegović

Odluka o isplati za prekovremeni rad za Inu Izdić

Odluke o isplati regresa (uneseno 22.07.)

Odluke o isplati sredstava za prekovremeni rad za Aminu Ibrahimović-Mahmutović

Odluke o isplati regresa (uneseno 17.07.)

Odluke o isplati regresa (uneseno 15.07.)

Odluke o isplati sredstava za prekovremeni rad (uneseno 15.07.)

Odluka o posmrtninama( uneseno 15.07.)

Odluke o otpremnini ( uneseno 15.07.)

Odluke o isplati sredstava za javni prevoz (uneseno 15.07.)

Odluke o isplati regresa (objavljeno 09.07.)

Odluke o isplati sredstava za javni prevoz (uneseno 09.07.)

Odluka o posmrtnini ( uneseno 08.07.)

Odluke o isplati regresa (Isović Armin)

Odluke o isplati sredstava za javni prevoz (uneseno 08.07.)

Odluke o plaćenom odsustvu (Kovačević Sanela i Orić Mersed)

Odluka o stimulaciji (OJ DZ Trnovo)

Odluke o isplati regresa (uneseno 07.07.)

Odluka o posmrtnini ( uneseno 03.07.)

Odluke o otpremninama ( uneseno 03.07.)

Odluke o isplati sredstava za javni prevoz (uneseno 03.07.)

Odluke o stimulacijama (uneseno 03.07.)

Odluke o isplati sredstava za javni prevoz/juni

Odluke o otpremninama/juni

Odluke o posmrtninama/ juni

Odluke o prekovremnom radu

Odluke o stimulacijama

Odluke o isplati regresa/juni

Odluke/ Posmrtnine maj/juni

Odluke/ Troškovi prevoza maj/juni

Odluka o naknadi za članove komisije za prigovore pacijenata

Behija Fejzić- otpremnina

Odluka broj 01-05-3924-2/20

Odluka broj 01-05-3760-2/20

Odluka broj 01-05-3759-2/20

Otpremnina, Zdravko Margeta

Odluke o stimulaciji maj, 2020.

Odluke o stimulaciji maj, 2020.

Odluka o stimulaciji Zaim Jatić maj, 2020.

Dragana Zametica

Edma Salihbegović-Hadžić

Vladavić Vernesa

Faruk Žunić

Odluke od 03.03 do 21.04.

Odluke od 20. do 30.03.

Korić Kenan

Mašić Elvisa

Cepić Indira

Isplate u periodu 31.01.- 09.03.

Emina Fazlović

Amira Sijerčić-izmjena

Emira Tahirbegović

Amira Sijerčić

Jasminka Mulaomerović

Arifa Zubović

Mirha Ražanica

Hava Ragipović

Aida Hadžifejzović Haračić

Anela Ćatović

Nedžad Karić

Vildana Bilić

Fatima Štitkovac

Meliha Kraljić

Advija Čustović