Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Zapošljavanje

OGLASI

 • Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Centru za fizikalnu rehabilitaciju  – 3 (tri) izvršioca;
 • Specijalista pedijatar u Dispanzeru za predškolsku djecu – 3 (tri) izvršioca;
 • Specijalista neuropsihijatar/specijalista neurolog u Neurološkoj ordinaciji – Neurološka služba OJ SKD – 1 (jedan) izvršilac;
 • Psiholog/diplomirani psiholog u Centru za mentalno zdravlje – 1 (jedan)  izvršilac;
 • Specijalista radiolog u Odjelu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku – Služba za radiološku dijagnostiku, dijagnostiku i liječenje plućnih oboljenja – 2 (dva)  izvršioca;
 • Specijalista porodične/obiteljske medicine u Službi porodične/obiteljske medicine – 2 (dva) izvršioca;
 • Specijalista oftalmolog/specijalista oftalmologije i optometrije u Oftalmološkoj ordinaciji – Oftalmološka služba OJ SKD – 2 (dva) izvršioca;
 • Specijalista internista u Opštoj internističkoj ordinaciji – Internistička služba OJ SKD – 2 (dva) izvršioca;
 • POZICIJA 1.: Stručni saradnik za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove – Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 2.: Stručni saradnik za pravne poslove u Odjelu za ljudske resurse – Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 3.: Blagajnik u Organizacionoj jedinici u Odjelu za finansije – Služba ekonomsko finansijskih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 4.: Referent nabavke u Odjelu za komercijalne poslove i skladištenje  – Služba ekonomsko finansijskih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 5.: Referent protokola i pošte u Odjelu za opšte poslove – Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 6.: Referent za administrativno-tehničke poslove u Odjelu za pravne poslove – Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 7.: Referent finansijskog knjigovodstva u Odjelu za računovodstvo – Služba ekonomsko finansijskih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 8.: Stručni saradnik za pravne poslove u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 9.: Stručni saradnik za radne i kadrovske poslove u Odjelu za radne i kadrovske poslove – Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova – 1 izvršilac (preuzmi)
 • POZICIJA 1.:  Diplomirani fizioterapeut – Dispanzer za predškolsku djecu – Centar za rani rast i razvoj – 2 (dva) izvršioca (preuzmi

 • POZICIJA 2.:  Fizioterapeutski tehničar – Dispanzer za predškolsku djecu – Centar za rani rast i razvoj –  2 (dva) izvršioca (preuzmi

 • POZICIJA 1.:  Diplomirana medicinska sestra/tehničar – Dispanzer za predškolsku djecu – Centar za rani rast i razvoj – 2 (dva) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 2.:  Medicinska sestra/tehničar – Dispanzer za predškolsku djecu – Centar za rani rast i razvoj – 2 (dva) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 3.: Medicinska sestra/tehničar u palijativnoj njezi – Služba porodične/obiteljske medicine – palijativna njega – 4 (četiri) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 4.: Medicinska sestra/tehničar – Internistička služba – Opšta internistička ordinacija OJ SKD – 2 (dva) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 5.: Medicinska sestra/tehničar – Otorinolaringološka služba – Otorinolaringološka ordinacija OJ SKD – 2 (dva) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 6.: Medicinska sestra/tehničar – Oftalmološka služba – Oftalmološka ordinacija OJ SKD – 2 (dva) izvršioca (preuzmi
 • POZICIJA 1.:  Specijalista porodične/obiteljske medicine, Dispanzer za predškolsku djecu, Centar za rani rast i razvoj (preuzmi
 • POZICIJA 2.:  Doktor medicine, Dispanzer za predškolsku djecu, Centar za rani rast i razvoj (preuzmi

Preuzmi JO2

10.07.2020.
Raspored polaganja usmenog dijela ispita za Javni oglas 2 – Pozicije od 1 do 6 (objavljeno 29.12.2020.)
Izmjena i dopuna rezultata pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 4 (objavljeno 24.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 6 (objavljeno 22.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 5 (objavljeno 22.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 4 (objavljeno 22.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 3 (objavljeno 22.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 2 (objavljeno 22.12.2020.)
Rezultati pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 1 (objavljeno 22.12.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 3 (objavljeno 01.12.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 2 (objavljeno 01.12.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 1 (objavljeno 01.12.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 6 (objavljeno 24.11.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 5 (objavljeno 24.11.2020.)
Obavijest o terminu polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 – Pozicija 4 (objavljeno 24.11.2020.)
Kandidati kojima nije uručeno Obavještenje o neispunjavanju formalno-pravnih uslova JO 2 (objavljeno 24.11.2020.)
Kandidati koji se na osnovu uvida u dokumentaciju vraćaju u konkursnu proceduru (objavljeno 24.11.2020.)
Kandidati koji se vraćaju u konkursnu proceduru (objavljeno 24.11.2020.)
Spisak kandidata koji su zadovoljili formalno-pravne uslove JO 2 (objavljeno 30.10.2020.)
Spisak kandidata koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove JO 2 (objavljeno 30.10.2020.)
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa 2 od 10.07. (objavljeno 19.10.2020.)
Poslovnik o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa 2 od 10.07.2020.