JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Telefonske linije - Koronavirus
 • Povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave koronavirusa (COVID-19) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za korisnike zdravstvene usluge, uz postojeće telefonske brojeve, otvorila je sljedeće telefonske linije otvorene od 08:00 do 22.00 sata:
 • Jedinstveni telefonski broj za prijavu sumnji na koronavirus 081 920 333
 • HES (Higijensko- epidemiološka služba JUDZKS) 062 842 318;
 • OJ Dom zdravlja Stari Grad 060 328 04 54;
 • OJ Dom zdravlja Centar 060/328 02 17;
 • OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo 061 165 219;
 • OJ Dom zdravlja Novi Grad 033 704 937; 062 274-217;
 • OJ Dom zdravlja Ilidža 062 842 265;
 • OJ Dom zdravlja Hadžići 060 353 03 04;
 • OJ Dom zdravlja Vogošća 033 431 444;
 • OJ Dom zdravlja Ilijaš – 061 362 096;
 • OJ Dom zdravlja Trnovo 033 439 047;
 • JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19).
 • Zbog racionalizacije i normalizacije rada u JU Dom zdravlja KS, a na osnovu procjene trenutne epidemiološke situacije, od utorka 12.05.2020. godine ukida se dosadašnji call centar Zdravstveno savjetovalište. Svi telefonski pozivi u vezi zdravstvenog savjetovanja u narednom periodu ostvarivat će se u okviru normalnog rada svih Organizacionih jednica i ambulanti porodične/obiteljske medicine u sastavu JU Dom zdravlja KS. Psihosocijalno savjetovalište u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u narednom periodu telefonske savjete građanima Kantona Sarajevo pružat će na broj 062 379 958. Navedeni telefonski broj bit će dostupan korisnicima 24 sata.
Broj usluga i posjeta u JUDZKS
 • Dana 28.10.2020. godine u JU Dom zdravlja KS realizovano je ukupno 10.695 posjeta i 30.820 usluga. Od toga Opšta primarna zdravstvena zaštita zabilježila je 6.984 posjete i 4.225 usluga, Porodična medicina (14-18 godina) 35 posjeta i 12 usluga, Polivalentna patronaža 46 posjeta i 68 usluga, Zdravstvena zaštita predškolske djece 570 posjeta i 509 usluga, Zdravstvena zaštita školske djece i omladine 397 posjeta i 446 usluga, Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita 317 posjeta i 953 usluge, Centar za mentalno zdravlje 159 posjeta i 683 usluge, Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju 370 posjeta i 4.980 usluga, Higijensko-epidemiološka služba 14 posjeta i 111 usluga, Stomatološka zdravstvena zaštita 332 posjete i 1.238 usluga, Laboratorijska dijagnostika 784 posjete i 14.810 usluga. UKUPNO PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.008 posjeta i 28.035 usluga. Otorinolaringološka služba 97 posjeta i 401 usluga, Oftalmološka služba 105 posjeta i 585 usluga, Internistička služba 111 posjeta i 236 usluga, Savjetovalište za dijabetes 72 posjete i 227 usluga, Savjetovalište za epilepsiju 0 posjeta i 0 usluga, Neurološki kabinet 85 posjeta i 341 usluga, Stomatološka zdravstvena zaštita (specijalistička) 0 posjeta, 0 usluga. UKUPNO SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 470 posjeta i 1.790 usluga. Radiološka dijagnostika 108 posjeta i 234 usluge, Ultrazvučna dijagnostika 109 posjeta i 761 usluga. Hladni transport 9, Hitan transport 5, Hitan transport COVID- 19 18.
Slider
Pozivni centar za COVID-19 u JUDZKS
(07:30- 20:00)
081 920 333
PSIHOSOCIJALNA POMOĆ PACIJENTIMA (COVID- 19)
CMZ Stari Grad 062 379 958
(07:30-20:00 pon-sub)
CMZ Centar 062 197 603
CMZ Ilidža 061 197 558
CMZ Hadžići 062 378 729
CMZ Ilijaš 062 378 827
CMZ Vogošća 062 378 681
CMZ Novo Sarajevo 062 378 727
CMZ Novi Grad 062 378 992
previous arrow
next arrow
Slider

081 920 333
Jedinstveni broj za prijavu sumnji na koronavirus

062 959 064
SMS/viber broj isključivo za gluhe i nagluhe osobe

Novosti iz Ustanove

logo final_JUDZKS_png

Punktovi za testiranje na COVID-19

– TELEFON: 033 277 609, X TRANSVERZALE BB, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 773 640, MUSTAFE PINTOLA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 292 662, VRAZOVA 11, radno vrijeme od 8:00 do 10:30 kućne posjete, od 11:00 do 13:30 rad sa pacijentima sa uputnicom)

– TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71320 Vogošća radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033/724 795, BIHAĆKA 2,  radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati)

– TELEFON:  060/328 04 54, ALAJBEGOVIĆA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

logo final_JUDZKS_png

COVID centar i ambulante

( OPĆINA NOVI GRAD I NOVO SARAJEVO )  – TELEFON: 033 277 606; 033 277 602, X TRANSVERZALE BB;

( OPĆINA ILIDŽA, HADŽIĆI I TRNOVO ) – TELEFON: 033 773 648, MUSTAFE PINTOLA 1

( OPĆINA CENTAR I STARI GRAD ) – TELEFON: 033 292 593, VRAZOVA 11

( OPĆINA VOGOŠĆA I ILIJAŠ ) – TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71 320 VOGOŠĆA 

logo final_JUDZKS_png

Simptomi COVID-19

Ako imate simptome karakteristične za COVID-19: 

 1. visoka temperatura
 2. kašalj
 3. bol u grudima
 4. bol u zglobovima
 5. bol u mišićima
 6. proljev
 7. mučninu
 8. povraćanje
 9. gubitak okusa i mirisa 
 10. ili ste bili u kontaktu sa osobom pozivnom na COVID-19 pozovite Vašeg ljekara porodične /obiteljske medicine, koji će poslati uputnicu u vama najbliži punkt za testiranje te odrediti vrijeme testiranja. Najveći broj testiranja radi se u kontrolnim punktovima, osim za teško pokretna lica.

JU Dom zdravlja ne radi komercijalna testiranja .

logo final_JUDZKS_png

Uputstvo za uzimanje brisa na covid-19

 1. Dođite na punkt za testiranje u općini kojoj živite u vrijeme koje ste dogovorili sa nadležnim ljekarom (prilog lista punktova za testiranje)
 2. Nosite zaštitnu masku
 3. Stanite u red na označeno mjesto i održavajte fizičku distancu od 2m od ostalih pacijenata
 4. Na mjestu uzimanja brisa zdravstveni radnici će uraditi sljedeće:
  • Provjeriti vaš identitet i postojanje elektronske uputnice
  • Zamolit će vas da nakratko spustite masku
  • Uvešće štapić za bris duboko u vaš nos ili usta i zadržati ga oko 15 sekundi uz okretanje
  • Vratiće štapić u medij za čuvanje uzorka koji se čuvaju u frižideru do momenta transporta u mikrobiološku laboratoriju
 5. Nakon uzimanja brisa odmah se vratite u svoj dom, postupajte po uputama nadležnog ljekara
 6. Za rezultate brisa nazovite nadležnu ambulantu nakon 24 do 48 h jer su u tom periodu obično gotovi rezultati
 7. Nakon uvida u rezultate testa vaš ljekar će s vama dogovoriti dalje postupke.
logo_my_right

Osobe sa invaliditetom

Brošura  o ophođenju prema osobama sa invaliditetom

zar

Zarazne bolesti

Bilten o kretanju 
zaraznih bolesti

polen

Polen

Koncentracije
alergenog polena (PMF)

Ukratko o Ustanovi

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u Bosni i Herzegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 14.438.019 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2018. godine. 

POHVALE / PRIMJEDBE

Poštovani pacijenti!

Nadamo se da ste zadovoljni uslugama koje dobijate u našoj Ustanovi i da ćete svoje zadovoljstvo izraziti dostavljanjem pismene pohvale za naše osoblje putem pošte, e-maila ili obrasca Ob-1 koji se nalazi u svim službama Ustanove.

Ako, međutim, niste zadovoljni uslugama koje ste u našoj Ustanovi primili od ljekara, medicinske sestre/tehničara ili drugog člana osoblja, ili želite da se žalite po bilo kojem drugom osnovu, molimo Vas da nas o tome izvijestite što prije – najbolje tokom istog dana.

Mi imamo Proceduru za postupanje po Vašim žalbama i izvodimo praktične procedure kao dio sistema za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Vaše zaštite.

Partnerska udruženja/komore