JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Telefonske linije - Koronavirus
 • Povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave koronavirusa (COVID-19) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za korisnike zdravstvene usluge, uz postojeće telefonske brojeve, otvorila je sljedeće telefonske linije otvorene od 08:00 do 22.00 sata:
 • Jedinstveni telefonski broj za prijavu sumnji na koronavirus 081 920 333
 • HES (Higijensko- epidemiološka služba JUDZKS) 062 842 318;
 • OJ Dom zdravlja Stari Grad 060 328 04 54;
 • OJ Dom zdravlja Centar 060/328 02 17;
 • OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo 061 165 219;
 • OJ Dom zdravlja Novi Grad 033 704 937; 062 274-217;
 • OJ Dom zdravlja Ilidža 062 842 265;
 • OJ Dom zdravlja Hadžići 060 353 03 04;
 • OJ Dom zdravlja Vogošća 033 431 444;
 • OJ Dom zdravlja Ilijaš – 061 362 096;
 • OJ Dom zdravlja Trnovo 033 439 047;
 • JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19).
 • Zbog racionalizacije i normalizacije rada u JU Dom zdravlja KS, a na osnovu procjene trenutne epidemiološke situacije, od utorka 12.05.2020. godine ukida se dosadašnji call centar Zdravstveno savjetovalište. Svi telefonski pozivi u vezi zdravstvenog savjetovanja u narednom periodu ostvarivat će se u okviru normalnog rada svih Organizacionih jednica i ambulanti porodične/obiteljske medicine u sastavu JU Dom zdravlja KS. Psihosocijalno savjetovalište u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u narednom periodu telefonske savjete građanima Kantona Sarajevo pružat će na broj 062 379 958. Navedeni telefonski broj bit će dostupan korisnicima 24 sata.
Broj posjeta i usluga u JUDZKS (22.02.2021.)
 • U JU Dom zdravlja KS realizovano je ukupno 14.427 posjeta i 57.495 usluga. Od toga Opšta primarna zdravstvena zaštita zabilježila je 9.197 posjeta i 6.866 usluga, Porodična medicina (14-18 godina) 36 posjeta i 15 usluga, Polivalentna patronaža 56 posjeta i 88 usluga. Zdravstvena zaštita predškolske djece 767 posjeta i 750 usluga, Zdravstvena zaštita školske djece i omladine 515 posjeta i 415 usluga, Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita 206 posjeta i 649 usluga, Centar za mentalno zdravlje 161 posjeta i 823 usluge, Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju 455 posjeta i 6.283 usluge, Higijensko-epidemiološka služba 11 posjeta i 110 usluga, Stomatološka zdravstvena zaštita 485 posjeta i 1.596 usluga, Laboratorijska dijagnostika 1.295 posjeta i 34.370 usluga. UKUPNO PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: 13.184 posjete i 51.965 usluga. Otorinolaringološka služba 185 posjeta i 731 usluga, Oftamološka služba 173 posjete i 1.029 usluga, Internistička služba 196 posjeta i 784 usluga, Savjetovalište za dijabetes 80 posjeta i 400 usluga, Savjetovalište za epilepsiju sa EKG kabinetom 0 posjeta i 0 usluga, Neurološki kabinet 78 posjeta i 322 usluge, Stomatološka zdravstvena zaštita (specijalistička) 153 posjete i 655 usluga. UKUPNO SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: 865 posjeta i 3.921 usluga. Radiološka dijagnostika 202 posjete i 449 usluga, Ultrazvučna dijagnostika 176 posjeta i 1.160 usluga. UKUPNO DIJAGNOSTIKA: 378 posjeta i 1.609 usluga. Broj uzetih briseva na SARS-COV-2: 748 Hladni transport 14, Hitan transport 8. Hitan transport COVID-19. 24. Ukupno transport 46.
Realizirane COVID- 19 zdravstvene usluge u JUDZKS 21.04.2021.
 • U JU Dom zdravlja KS realizovano je ukupno COVID- 19 zdravstvenih usluga: Broj prvih pregleda kod ljekara: 141; Broj ponovnih pregleda kod ljekara: 359; Broj pacijenata u intervenciji: 311; Broj pacijenata u laboratoriji: 295; Broj urađenih RTG snimaka grudnog koša: 256; Broj transporta u Opću bolnicu "Abdulah Nakaš": 5; Broj transporta na UKCS: 6; Ostali broj COVID- 19 transporta: 23; Broj telefonskih poziva u ambulanti: 233; Broj poziva u Call COVID centrima: 564; Broj testiranih pacijenata na Drive-in punktu: 141; Broj uzetih PCR briseva po OJ: 347; Broj urađenih Ag-RTD testova po OJ: 209.
COVID POZIVNI BROJ 081 920 333, VIBER BROJ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 061 555 769
Slider
Pozivni centar za COVID-19 u JUDZKS
(07:30- 20:00)
081 920 333
CALL CENTAR ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PACIJENTIMA (COVID- 19)
(08:00 - 20:00 ponedjeljak-subota)
Call centar 062 197 603
Call centar 062 379 958
Call centar 062 378 827
Call centar 062 378 681
Dežurni broj telefona 062 378 681
Call centar 062 378 992
(08:00 - 20:00 ponedjeljak-subota)
(08:00 - 20:00 ponedjeljak-subota)
(08:00 - 20:00 ponedjeljak-subota)
(08:00 - 20:00 ponedjeljak-subota)
(08:00 - 20:00 nedjelja)
previous arrow
next arrow
Slider

Punktovi za testiranje na COVID-19

– TELEFON: 033 277 609, X TRANSVERZALE BB, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 773 640, MUSTAFE PINTOLA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 292 593, VRAZOVA 11, radno vrijeme od 8:00 do 10:30 kućne posjete, od 11:00 do 13:30 rad sa pacijentima sa uputnicom)

– TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71320 Vogošća radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033/724 795, BIHAĆKA 2,  radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati)

– TELEFON:  060/328 04 54, ALAJBEGOVIĆA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

COVID centar i ambulante

( OPĆINA NOVO SARAJEVO )  – TELEFON: 033 724-781;    Bihaćka 2 

( OPĆINA ILIJAŠ)  –TELEFON: 033 584 – 363, Bogumilska 6 – prizemlje; RADNO VRIJEME: od 07:30 do 20:00 sati)

( OPĆINA NOVI GRAD I NOVO SARAJEVO )  – TELEFON: 033 277 606; 033 277 602, X TRANSVERZALE BB;

( OPĆINA ILIDŽA, HADŽIĆI I TRNOVO ) – TELEFON: 033 773 648, MUSTAFE PINTOLA 1

( OPĆINA CENTAR I STARI GRAD ) – TELEFON: 033 292 546, VRAZOVA 11

( OPĆINA VOGOŠĆA I ILIJAŠ ) – TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71 320 VOGOŠĆA 

 1. Ako imate simptome karakteristične za COVID-19: 
 2. visoka temperatura
 3. kašalj
 4. bol u grudima
 5. bol u zglobovima
 6. bol u mišićima
 7. proljev
 8. mučninu
 9. povraćanje
 10. gubitak okusa i mirisa 
 11. ili ste bili u kontaktu sa osobom pozivnom na COVID-19 pozovite Vašeg ljekara porodične /obiteljske medicine, koji će poslati uputnicu u vama najbliži punkt za testiranje te odrediti vrijeme testiranja. Najveći broj testiranja radi se u kontrolnim punktovima, osim za teško pokretna lica. JU Dom zdravlja ne radi komercijalna testiranja .
 1. Dođite na punkt za testiranje u općini kojoj živite u vrijeme koje ste dogovorili sa nadležnim ljekarom (prilog lista punktova za testiranje)
 2. Nosite zaštitnu masku
 3. Stanite u red na označeno mjesto i održavajte fizičku distancu od 2m od ostalih pacijenata
 4. Na mjestu uzimanja brisa zdravstveni radnici će uraditi sljedeće:
  • Provjeriti vaš identitet i postojanje elektronske uputnice
  • Zamoliti će vas da nakratko spustite masku
  • Uvešće štapić za bris duboko u vaš nos ili usta i zadržati ga oko 15 sekundi uz okretanje
  • Vratiće štapić u medij za čuvanje uzorka koji se čuvaju u frižideru do momenta transporta u mikrobiološku laboratoriju
 5. Nakon uzimanja brisa odmah se vratite u svoj dom, postupajte po uputama nadležnog ljekara
 6. Za rezultate brisa nazovite nadležnu ambulantu nakon 24 do 48 h jer su u tom periodu obično gotovi rezultati
 7. Nakon uvida u rezultate testa vaš ljekar će s vama dogovoriti dalje postupke.
logo_my_right

Osobe sa invaliditetom

Brošura  o ophođenju prema osobama sa invaliditetom

zar

Zarazne bolesti

Bilten o kretanju 
zaraznih bolesti

polen

Polen

Koncentracije
alergenog polena (PMF)

Ukratko o Ustanovi

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u Bosni i Herzegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 14.438.019 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2018. godine. 

POHVALE / PRIMJEDBE

Poštovani pacijenti!

Nadamo se da ste zadovoljni uslugama koje dobijate u našoj Ustanovi i da ćete svoje zadovoljstvo izraziti dostavljanjem pismene pohvale za naše osoblje putem pošte, e-maila ili obrasca Ob-1 koji se nalazi u svim službama Ustanove.

Ako, međutim, niste zadovoljni uslugama koje ste u našoj Ustanovi primili od ljekara, medicinske sestre/tehničara ili drugog člana osoblja, ili želite da se žalite po bilo kojem drugom osnovu, molimo Vas da nas o tome izvijestite što prije – najbolje tokom istog dana.

Mi imamo Proceduru za postupanje po Vašim žalbama i izvodimo praktične procedure kao dio sistema za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Vaše zaštite.

Partnerska udruženja/komore