Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Uskoro redovni stomatološki pregledi za djecu u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”

Stomatološki pregledi su važni za sve, a posebno za djecu sa poteškoćama u razvoju jer im mogu pružiti adekvatnu njegu i podršku. Iz centra “Vladimir Nazor” su prepoznali važnost ove akcije za zdravlje djece gdje su na sastanku sa ministrom zdravstva Kantona Sarajevo Enisom Hasanovićem istakli da će usluga stomatologa omogućiti pravovremenu stomatološku skrb s obzirom da posjeduju stomatološku ordinaciju sa pratećom opremom unutar centra.

Ministar Hasanović pružio je punu podršku da se u saradnji sa JU Dom zdravlja KS u što kraćem roku omogući angažiranje doktora stomatologa koji je zapravo prvi korak da ova praksa postane standard kako bi se osiguralo da sva djeca imaju pristup odgovarajućoj stomatološkoj skrbi.

“Integracija stomatoloških usluga značajno će olakšati roditeljima i djeci polaznicima centra “Vladimir Nazor” pristup zdravstvenoj zaštiti koji će rezultirati poboljšanjem oralnog zdravlja i općeg blagostanja djece u ovoj ustanovi. Jedinstveni smo u stavu da radimo na razvijanju i proširivanju preventivnih programa i rehabilitacijskih sadržaja, a posebno ovih vrsta zdravstvenih usluga, uz prisustvo stomatologa u našoj ordinaciji”, poručile su direkorica centra Maida Idrizović, Amra Saletović defektolog i mr.sci.dr Selma Smajlović, OJ Dom zdravlja Stari Grad.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću