O Ustanovi

Ukratko o nama

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u Bosni i Herzegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 14.438.019 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2018. godine.

Ustanova se sastoji od deset organizacionih jedinica koje obuhvataju centralni objekat i pripadajuće ambulante, i u njima je zaposleno 2049 radnika. Naša ustanova nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

Radno vrijeme Ustanove: PON – PET od 7.30 do 20.30 h, osim službi i ambulanti koje rade jednu smjenu.

Misija

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta.

Vizija

Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem u skladu s tim principima, Dom zdravlja će moći odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice.

1
Domova zdravlja

10 organizacionih jedinica

1
uposlenika

Vam stoje na raspolaganju

1
pregleda i posjeta

tokom kalendarske 2018. godine

Informacije o registraciji Ustanove

ID BROJ FIRME

4200174570004

PDV BROJ

200174570004

RAČUN

UniCredit Bank 3389002207985984

Partneri