Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Spisak knjiga u biblioteci Ustanove

Literatura iz oblasti medicine i zdravstva

ABAZOVIĆ, Ensar et al. Pretilost djece osnovnih škola Kantona Sarajevo. Sarajevo, 2016.ADEMOVIĆ, Mira. Ishrana, rast i razvoj djece Sarajeva u ratnim uslovima. Sarajevo, 1998.ADEMOVIĆ, Mira i PURIVATRA, Sabaha. Studija o prirodnoj ishrani dojenčadi u FBiH. Sarajevo, 1998.ADEMOVIĆ, Mira. Podrška-promocija-unaprijeđenje dojenja. Sarajevo, 1998.AJANOVIĆ, Ekrem i DIZDAREVIĆ,  Zehra. Pulmologija. Tuzla : Sarajevo, 2000.ALIMANOVIĆ-Halilović, Emina. Laser u oftalmologiji. Sarajevo, 2006.ANALITIČKE tehnike u kliničkom laboratoriju. Zagreb, 1997.ARAMBAŠIĆ, Milan et al. Opšta patologija. Beograd, 2001.ARSLANAGIĆ, Amila. Nepoznato srce. Sarajevo, 1996.ARSLANAGIĆ-Mutevelić, Naima. Dermatovenerologija. Banja Luka, 1989.ASAJ, Antun. Deratizacija u praksi. Zagreb, 1999.ASAJ, Antun. Zdravstvena dezinsekcija u nastambama i okolišu. Zagreb, 1999.AŠČIĆ-Buturović, Belma. Preddijabetes i dijabetes melitus tip 2. Sarajevo: Institut za NIR, 2009.BALIĆ, Adem i BALIĆ, Devleta. Kako spriječiti neplaniranu trudnoću. Tuzla, 2004.BANOVIĆ, Dragoljub. Traumatologija koštano-zglobnog sistema. 2. izdanje. Beograd, 1998.BAŠIĆ, Fahrija i BEŠLAGIĆ, Edina. Mikrobiologija-morfološki aspekti sa dijagnostikom. Sarajevo, 1998.BATIĆ-MUJANOVIĆ, Olivera. Prevencija koronarne bolesti srca u porodičnoj medicini. Tuzla, 2012.BATIĆ-MUJANOVIĆ, Olivera et al. Osnove medicinske dijetetike. Tuzla, 2014.BERBEROVIĆ, Ljubomir et al. Vrijeme genetike. Sarajevo, 2007.BOLOBAN, Ćamil. Poslovna korespondencija, komunikacija i ugovaranja. Sarajevo, 1996.BRADAMANTE, Želimir et al. Oftalmologija. Zagreb, 1994.BRATIĆ, Milutin. Atlas elektroencefalografije. Sarajevo, 2001.BRAUNWALD, Eugene. Heart Disease II & IV. USA, 1997.BRKLJAČIĆ, Boris. Dopler krvnih žila. Zagreb, 2000.BUJAS-Petković, Zorana. Autistični poremećaj. Zagreb, 1995.BUKVIĆ, Idriz. Klinička primjena prostagladina u perinatologiji. Sarajevo, 1998.CARPER. Hrana – čudesni lijek.CERIĆ, Ismet et al. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i lijekova. Sarajevo, 2007.COSTANZO. Physiology. Williams &Wilkins, 1995.ČALUK, Jasmin. Kardiovaskularne bolesti i trudnoća. Sarajevo, 2014.ČENGIĆ, Hadžo. Pedijatrijski priručnik. Sarajevo, 2007.ĆATOVIĆ, Sejdo. Socijalna medicina. Tuzla, 1991.ĆATOVIĆ, Sejdo i KENDIĆ, Sulejman. Uvod u medicinu, historijski razvoj medicine, medicinska etika. Sajraevo, 1999.ĆATOVIĆ, Sejdo et al. Higijena ishrane sa dijetetikom. Sarajevo, 2000.ĆATOVIĆ, Sejdo i KENDIĆ, Sulejman i ĆATOVIĆ, Amra. Higijena. Bihać, 2004.ĆATOVIĆ, Sejdo et al. Humanizacija odnosa u porodici i među spolovima. Bihać, 2008.ĆERIMOVIĆ, Šaćir. Tradicionalno zdrava hrana u liječenju. Sarajevo, 1998.ČEMERLIĆ-Zečević, Esma. Dječija nefrologija u praksi. Sarajevo, 2004.ČEMERLIĆ-Zečević, Esma i ZUBČEVIĆ, Smail. Pedijatrija : udžbenik za studente medicinskog fakulteta. Sarajevo, 2005.ČUPAK, Krešimir i ČUPAK-Zergollern, Ljiljana. Pedijatrijska oftalmologija. Zagreb, 1997.ČUSTOVIĆ, Fedor. Klinička kardiologija. Zagreb, 1995.ĆIBO, Safet. Opšta ortopedija : Ortopedija I. Sarajevo, 1996.ĆORDIĆ, Aleksandar i BOJANIN, Svetomir. Opšta defektološka dijagnostika. Beograd, 1997.DEDIĆ, Suad. Droga-ljubav-muzika. Tuzla, 2002.DEMARIN, Vida, Bašić-Kes, Vanja. Glavobolja i druga bolna stanja. Zagreb:Medicinska naklada, 2011.DERVIŠBEGOVIĆ, Muhamed. Socijalni rad : teorija i praksa. Sarajevo, 1998.DILIĆ, Mirza S. Klinička angiologija. Dijagnostika i terapija oboljenja krvnih sudova. Sarajevo, 2011.DIMITRIJEVIĆ, Nevena et al. Opšta hemija. Beograd, 2002.DIVOVIĆ, Sead. Praktična elektrokardiografija. Svjetlost, 2002.DOYLE, Derek i DAVID, Jeffrey. Palijativna njega u kući. Oxford, 2000.DRINO, Esad. Hirurgija- za III razred srednjeg usmjerenog vaspitanja. Sarajevo, 1991.DUKE, James A. Zelena ljekarna. Split, 2002.DURAKOVIĆ, Zijad. Primjena lijekova u starijoj dobi. Zagreb, 1991.ĐOZIĆ, Nurdžihadan. Iznad ništavila : hirurgija u ratu u BiH.ĐUKANOVIĆ, Boro. Porodice narkomana. Sarajevo, 1999.ĐUKIĆ-Dejanović, Slavica. Milovanovićev uvod u kliničku psihijatriju. Kragujevac, 1999.EPIDEMIOLOGIJA zaraznih bolesti. Sarajevo, 2007.FAJDIĆ, Josip. Bolesti dojke. Zagreb, 1998.GAMULIN, Stjepan i MARUŠIĆ, Matko i  KRVAVICA, Slavko. Patofiziologija. Zagreb, 1988.GAMULIN, Stjepan i MARUŠIĆ, Matko i KOVAČ, Zdenko. Patofiziologija. 5. izdanje. Zagreb, 2002.GAVRANKAPETANOVIĆ, Ismet i GAVRANKAPETANOVIĆ, Faris. Posttraumatski osteomijelitis nakon rata i protokol liječenja. Sarajevo, 2000.GERC, Vjekoslav. Antagonisti angiotenzina II. Sarajevo, 2001.GLIŠIĆ, Ljubiša. Dijagnostika i terapija gastrointestinalnih, hepatobilijarnih i pankreasnih oboljenja. Dopunjeno izdanje. Beograd, 1999.GRDINIĆ, Vladimir i VUKOVIĆ, Jadranka. Farmaceutska etika i deontologija i praksa. Zagreb, 2000.GRIBAJČEVIĆ, Mehmed. Gastroezofagealna refluksna bolest i njen klinički značaj. Sarajevo, 1990.GRIBAJČEVIĆ, Mehmed. Racionalna dijagnostika i terapija u gastroenterohepatologiji. Sarajevo, 1996.GRUDEN, Zdenka. Dječja psihoterapija. Zagreb, 1996.GRUDEN, Zdenka. Edukacija edukatora. Zagreb, 1997.GUSKA, Safet. Opšti principi savremene torakohirurške prakse. Sarajevo, 2012.GUYTON. Medicinska fiziologija. Zagreb, 1999.HADŽIAHMETOVIĆ, Zoran i HADŽIAHMETOVIĆ, Narcisa. Traumatologija. Sarajevo, 2005.HADŽIMEJLIĆ, Muhamed. Klinička propedeutika. Sarajevo, 2000.HAJIR, Youssef. Bolnica Dobrinja: monografija. Sarajevo, 2009.HANČEVIĆ, Janko i suradnici. Dekubitus. Zagreb:Medicinska naklada, 2003.HARRISON - Principi interne medicine na CD-u. Split, 1997.HASANBEGOVIĆ, Edo. Dječija hematologija. Sarajevo, 2013.HASANBEGOVIĆ, Sniježana. Šećerna bolest kod djece: edukativna slikovnica za djecu i roditelje. Sarajevo, 2007.HASANHODŽIĆ, Mensuda et al. Down sindrom. Sarajevo, 2009.HELJIĆ, Bećir. Diabetes Mellitus. Sarajevo, 2002.HERMAN, Judith Lewis. Trauma i oporavak. Zagreb, 1996.HODŽIĆ, Lutvo. Dječija gastroenterologija : patofiziologija, dijagnostika, liječenje. Sarajevo, 1999.HUJIĆ, Halid. Povrede šake. Sarajevo, 2000.HUKIĆ, Mirsada i ŠIBALIĆ, Savo. Virusne hemoralgijske groznice. Tuzla, 2003.HUKOVIĆ, Seid. Studij i praksa medicine. Sarajevo, 1997.HUML, Dragan. Dopler kardiografska kvantifikacija. Sarajevo, 1998.IBRAHIMEFENDIĆ, Teufika i Husić, Sabiha. Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima. Tuzla-Zenica, 2018.IGNJAČEV, Živojin et al. Specijalna patološka anatomija. Beograd : Zagreb, 1990.ILIĆ, Stevan. Praktična elektrokardiografija. 3. izdanje. Niš, 2000.INFEKTOLOGIJA. Medicinski fakultet, Sarajevo-Tuzla, 2011.INTEGRATING Mental Health into Primary Care - a Global Perspective. World Health Organisation. 2008.ISPOR knjiga termina: Troškovi, kvalitet i ishodi u zdravstvu. Sarajevo, 2011.JAJIĆ, Ivo, Jajić, Zrinka i suradnici. Fizikalna i rehabilitacijska medicina: osnove i liječenje. Zagreb:Medicinska naklada, 2008.JAKŠIĆ, Branislav i LABAR, Borislav i GRGIČEVIĆ, Damir. Hematologija i transfuziologija. Zagreb, 1989.JAKOVLJEVIĆ, Miro. Suvremena farmakoterapija shizofrenije. Zagreb, 2001.JAMAKOSMANOVIĆ, Sead et al. Prevencija i liječenje tuberkuloze pluća. Tuzla, 1997.JANEV, Kostadin. Ultrasonografija oka i orbite. Priština : Beograd, 1992.JATIĆ, Zaim et al. Historija astme. Sarajevo, 2006.KALIČANIN, Predrag. Medicinska etika i medicinsko pravo. Beograd, 1999.KANTARDŽIĆ, Dželaludin. Epilepsija-psihosocijalne karakteristike. Sarajevo, 1990.KANTARDŽIĆ, Dželaludin. Epilepsija i psihički poremećaji. Sarajevo, 1997.KAPETANOVIĆ, Osman i OHRANOVIĆ, Mustafa. Zbirka sanitarnih propisa. Sarajevo, 2005.KAPETANOVIĆ, Hasan i PECAR, Džemal. Vodič u rehabilitaciju. Sarajevo, 2005.KARAKAŠEVIĆ, Bogdan. Mikrobiologija i parazitologija. Beograd : Zagreb, 1989.KARAMEHIĆ, Jasenko. Transplantacija organa. Tuzla, 2002.KARAMEHIĆ, Jasenko. Upotreba lijekova u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega. Sarajevo, 2002.KARAMEHIĆ, Jasenko et al. Transplantacija bubrega. Sarajevo, 2004.KARKIN-TAIS, Amira. Liječenje bola. Sarajevo, 1999.KECMANOVIĆ, Dušan. Kako živjeti sa šizofrenim bolesnikom. Sarajevo, 1992.KENDIĆ, Sulejman et al. Obrezivanje-cirkumcizija. Sarajevo, 2001.KISELJAK, Vjenceslav. Anestezija i reanimacija. Zagreb, 1996.KOSANOVIĆ-Ćetković, Desanka. Akutne infektivne bolesti. Beograd, 1998.KOSTIĆ, Aleksandar. Višejezički medicinski rečnik. 5. izdanje. Beograd, 1996.KOZOMARA, Risto et al. Klinička oftalmologija. Banja Luka, 2000.KRISTOFOROVIĆ-Ilić, Miroslava. Higijena sa medicinskom ekologijom. Novi Sad, 2003.KRSTIĆ, Dragan. Psihološki rečnik. 3. dopunjeno izdanje. Beograd, 1996.KULIĆ, Mehmed et al. Stabilna angina pektoris. Sarajevo, 2009.KUŠLJUGIĆ, Zumreta et al. Kardiologija. Tuzla, 2006.LAPČEVIĆ, Mirjana i ŽIGIĆ, Dane i IVANKOVIĆ, Dragoljub. Metodologija naučnog istraživanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd, 2002.LAPČEVIĆ, Mirjana  et al. Veština komuniciranja. Beograd, 2005.LEMON-stručni tekstovi iz sestrinstva. WHO, Sarajevo, 1999.LEVIĆ, Zvonimir. Osnovi savremene neurologije. Beograd, 2003.LINCEDER-Cvijetić, Lidija. Radiološka dijagnostika i terapija bilijarnog sustava. Sarajevo, 2000.LIPOZENČIĆ, Jasna i suradnici. Alergijske i imunosne bolesti. Zagreb:Medicinska naklada, 2011.LOGA, Slobodan. Klinička psihijatrija. Sarajevo, 1999.LOGA, Slobodan. Shizofrenija. Sarajevo, 2000.LUGTON, Jean i KINDLEN, Margaret. Palijativna njega-uloga sestrinstva. Velika Britanija, 1999.MALČIĆ, Ivan. Reumatske bolesti dječje dobi. Zagreb, 1994.MANOJLOVIĆ, Dragoljub. Interna medicina I i II. 3. dopunjeno izdanje. Beograd, 2003.MARDEŠIĆ, Duško et al. Pedijatrija. Zagreb, 2000.MAŠIĆ, Izet et al. Doprinos islamske tradicije razvitku medicinskih znanosti. Sarajevo, 1998.MAŠIĆ, Izet i RIĐANOVIĆ, Zoran. Medicinska informatika I i II. Sarajevo, 1999.MAŠIĆ, Izet. Korijeni medicine i zdravstva u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 2004.MEDICAL Informatics in a United and Healthy Europe: Proceedings of MIE 2009. European Federation for Medical Informatics, 2009.MEHOLJIĆ-Fetahović, Ajša i MUFTIĆ, Mirsad. ABC cerebralne paralize. Sarajevo, 2007.MESIHOVIĆ, Rusmir. Infekcija Helicobacter pylori i prirodni tok gastroezofagealne refluksne bolesti. Sarajevo, 2003.MESIHOVIĆ, Rusmir. Praktična gastroenterologija i hepatologija. Sarajevo, 2005.MESIHOVIĆ, Rusmir. Praktična primjena endoskopskog ultrazvuka u gastroenterologiji. Sarajevo, 2006.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Dječija kardiologija : od fetusa do adolescenta. Sarajevo, 2000.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Iz pedijatrije---. Sarajevo, 2003.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Klinička pedijatrija u slici i riječi. Sarajevo, 2004.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Dječija reumatologija. Sarajevo, 2004.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Pedijatrija za studente stomatologije. Sarajevo, 2005.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Pedijatrija za studente visoke zdravstvene škole. Sarajevo, 2005.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Pedijatrija za studente medicine. Sarajevo, 2005.MESIHOVIĆ-Dinarević, Senka. Terapija u pedijatriji. Sarajevo, 2006.MIHAJLOVIĆ, Božidar i KOSTIĆ, Nada. Menadžment u zdravstvu. Beograd, 2005.MIHALJEVIĆ, Fran et al. Specijalna klinička infektologija. Zagreb, 1994.MILLS, John et al. Urgentna medicina. Beograd, 1985.MORAVEK, Davor. Psihijatrija : udžbenik za medicinske škole. Zagreb, 2000.MUAČEVIĆ, Vasko. Psihijatrija. Zagreb, 1995.MUFTIĆ, Mirsad i PEKSIN, Vehbija. Metoda Rosen: govorom tijela do zadovoljstva u duši. Sarajevo, 2007.MUFTIĆ, Mirsad. ABC okupacione terapije. Sarajevo, 2008.MUFTIĆ, Mirsad i KATANA, Bakir. Bolno rame. Sarajevo, 2009.MUFTIĆ, Mirsad i MEHMEDBAŠIĆ, Senad. Edukacija trudnica za vježbanje u trudnoći. Sarajevo, 2011.MUŠANOVIĆ, Mirza i OBRALIĆ, Nermina. Onkologija. Sarajevo, 2001.NIKOLIĆ, Staniša. Osnove obiteljske terapije. Zagreb, 1996.NOVI atlas ljudske anatomije. Sarajevo, 1999.OBITELJSKI zdravstveni savjetnik. Rijeka, 2001.OBRALIĆ, Nermina. Karcinomski bol. Sarajevo, 2003.OMANIĆ, Ajnija. Uvod u medicinu sa medicinskom deontologijom. Sarajevo, 1997.OMANIĆ, Ajnija. Zdravstveni odgoj i promocija zdravlja. Sarajevo, 2002.OMANIĆ, Ajnija. Uvod u medicinu, historija medicine, medicinska etika. Sarajevo, 2004.OPRIĆ, Miroslav et al. Nodalni i ekstranodalni limfomi. Beograd, 1999. OSNOVI medicinske biohemije.PALMOVIĆ, Dragan. Virusni hepatitis. Zagreb, 1995.PARAVLIĆ, Fikreta. Riječ kao lijek. Sarajevo, 2006.PARKES, Colin Murray et al. Smrt i žalovanje kroz kulture. London&New York, 1996.PAŠAGIĆ, Almir. Bosanski biser među mineralnim izvorima svijeta: Guber, ljekovita voda iz Srebrenice. Srebrenica, 2008.PAŠAGIĆ, Irfanka i ŽIGIĆ, Zlata. Odrastanje bez droge. Tuzla, 2003.PAŠIĆ, Ibro et al. Toksikologija. Tuzla, 1997.PETROVIĆ, Verica et al. Upotreba antikoagulantne terapije kod atrijalne fibrilacije i venske tromboembolije. Banja Luka, 2018.PLEHO, Amir. Medicina rada: zdravlje zaposlenog čovjeka. Sarajevo, 1996.PLEHO, Amir i KAPIĆ-Pleho, Amna. Funkcije i funkcionalna testiranja u medicini. Sarajevo, 1996.PLEHO, Amir et al. Specijalna patološka fiziologija. Sarajevo.PLEHO, Amir. Hemijske materije i zdravlje. Sarajevo, 1995.POTUJAC, Ljubomir. Prepoznavanje i liječenje depresije i aksioznih poremećaja. Zagreb, 2003.POPOVIĆ, Sabina. Tortura, posljedice i rehabilitacija-BiH. Sarajevo, 1999.PREGLED raširenosti HIV/SIDA-e u jugoistočnoj Evropi. UNICEF, 2003.PREPOZNAVANJE i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ-a. Zagreb, 2003.PRIRUČNIK za dodatnu edukaciju iz porodične medicine - doktori medicine. FMZ, 2011/2012.PRIRUČNIK za dodatnu edukaciju iz porodične medicine - medicinske sestre/tehničari. FMZ, 2011/2012.PRVA pomoć sa realističnim prikazom povreda, stanja i oboljenja. Crveni križ Tuzla, 2003.PUVAČIĆ, Zlatko. Statistika u medicini. Sarajevo, 1997.PUVAČIĆ, Zlatko i ARNAUTOVIĆ, Atif. Opšta i specijalna epidemiologija. Sarajevo, 1997.PUVAČIĆ, Zlatko i PUVAČIĆ, Sandra. Imunizacija. Sarajevo, 2001.PUVAČIĆ, Zlatko i PUVAČIĆ, Sandra. Statistika u medicini. 2. izdanje. Sarajevo, 2004.RADEVIĆ, Božina. Portna hipertenzija. Beograd, 1999.RADOJIČIĆ, Borivoje. Klinička neurologija. VII dopunjeno izdanje. Beograd, 1980.REGISTAR malignih neoplazmi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 1998-2002. Sarajevo, 2003.RIĐANOVIĆ, Zoran i MAŠIĆ, Izet. Medicinsko odlučivanje. Sarajevo, 1994.ROSANDIĆ-Pilaš, Marija. Intervencijska gastroenterologija, Zagreb, 1993.ROT, Nikola. Osnovi socijalne psihologije. Beograd, 2003.RUMBAUGH, Calvin et al. Cerebrovascular Disease-Imaging and Interventional Treatment Options. New York&Tokio, 1995.SALIHOVIĆ, Habiba. Starenje. Sarajevo, 2001.SALIHBEGOVIĆ, Ehlimana. Medicinska praksa i etičko pitanje. Sarajevo, 2008.SALIHOVIĆ, Mirsada i ŠPIRTOVIĆ-HALILOVIĆ, Selma. Stereohemija i njen značaj za aktivnost lijekova. Sarajevo, 2019.SARAJLIĆ, Dževdet. Klinička upotreba visokoelastičnih supstanci u hirurgiji prednjeg segmenta oka. Tuzla, 2002.SAVIĆ, Petar. Urološka oboljenja u dece. Beograd, 1995.SMAJKIĆ, Arif. Socijalna medicina sa organizacijom zdravstva I i II. Sarajevo : Svjetlost, 1998.SOBOTTA. Atlas anatomije čovjeka I i II.Socijalni rad u zdravstvu – zbornik radova sa konferencije održane 28.02.2018. Sarajevo, 2018.SOLAKOVIĆ, Emir. Hirurgija. Sarajevo, 1998.SOLAKOVIĆ, Emir. Ishemija srca. Sarajevo, 1999.SOLAKOVIĆ, Emir. Kako ostati mlad. Sarajevo, 2008.SOLAKOVIĆ, Emir. Bolesti srca. Sarajevo, 2001.SOLAKOVIĆ, Emir. Otkrij tajnu uspjeha i sreće. Sarajevo, 2012.SOLAKOVIĆ, Emir. Pomozi sam sebi. Sarajevo, 2012.SOLAKOVIĆ, Emir. Ti možeš sačuvati svoje srce. Sarajevo, 2006.SOLAKOVIĆ, Emir. Tvoja dijeta. Sarajevo, 2010.STANEC, Sanda, Stanec, Zdenko. Melanom. Zagreb:Medicinska naklada, 2006.STANETIĆ, Kosana et al. Prevencija u radu porodičnog ljekara. Banja Luka, 2015. NOVOSTANETIĆ, Kosana et al. Prevencija najčešćih hroničnih bolesti. Banja Luka, 2017. NOVOSTEPANOVIĆ, Raško et al. Pedijatrija: udžbenik za studente medicine. Beograd, 2001.ŠAMIJA, Mirko et al. Rak pluća. Zagreb, 1998.ŠEĆEROV-Zečević, Drenka. Kardiovaskularni sistem. Beograd, 1997.ŠESTANOVIĆ, Muhamed. Zločini nad psihičkim integritetom djece. Sarajevo, 2000.ŠIŠIĆ, Fuad. Ratna hirurgija. Sarajevo, 2001.ŠKRBO, Armin. Savremena klasifikacija lijekova ATC/DDD. Sarajevo, 1997.ŠTRAUS, Božidar. Medicinska biokemija. Zagreb, 1988.ŠVRAKIĆ, Suada. Menadžerske funkcije u sestrinstvu. Sarajevo, 2003.TAHIROVIĆ, Husref i KARANFILSKI, Borislav. Jodni deficit u Bosni i Hercegovini. Tuzla, 2000.TALIĆ-TANOVIĆ, Adnana. Prijelomi i dislokacije ručnog zgloba. Sarajevo, 2012.TANOVIĆ, Nezir et al. Ljekovitim biljem i ishranom do zdravlja. Tuzla, 2004.TIMOTIĆ, Branivoje et al. Socijalna medicina. 2. dopunjeno izdanje. Beograd, 2000.TOMAN. Tuberkuloza. WHO 1996.TOMAŠEVIĆ, Miroslav i GOLDNER, Branislav. Rendgensko zračenje i zaštita u medicinskoj dijagnostici. Beograd, 1998.TOMIĆ, Dragutin. Terapijske doze : oblici lijekova i sinonimi. Zagreb, 1995.WORDEN, Wiliam. Savjetovanje o dubokoj žalosti i terapija duboke žalosti. Velika Britanija, 1991.VELIČKOVIĆ, Aleksandar. Urgentna stanja u neurologiji. Beograd, 1996.VESOVIĆ-Potić, Vladislava i CONIĆ, Snežana. Osnovi elektrodijagnostike. Beograd, 1997.VNUK, Valent. Urgentna medicina : prethospitalni postupak. Zagreb, 2001.VRCELJ, Stefanija i MATIĆ, Mihailo. Poremećaji ritma srca : dijagnostika I i II. Beograd, 1999.VRHOVAC, Božidar. Interna medicina. 2. izdanje. Zagreb, 1997.VRHOVAC, Božidar et al. Farmakoterapijski priručnik. 4. izdanje. Zagreb, 2003.VUČKOVIĆ, Dragan. Intenzivna terapija. Beograd, 1998.VUKOBRAT-Bijedić, Zora. Karcinom želuca. Sarajevo, 2008.VUKOBRAT-Bijedić, Zora. Virusni hepatitis: dijagnostika, terapija i komplikacije. Sarajevo, 2008.ZDRAVSTVENO-statistički godišnjak FBiH 2004. Sarajevo, 2005.ZEČIĆ, Sadeta, Mujkanović, Edin, Devolli Ardita. Logopedija. Sarajevo:Connectum, 2008.ZILDŽIĆ, Muharem et al. Ishrana, savjeti i zdravlje. Tuzla, 2005.ZILDŽIĆ, Muharem i GAVRAN, Larisa. Zdravstvena njega u zajednici. Zenica, 2014.ZOKO, Emira i PUJIĆ, Zdravko. Radioaktivnost u prirodi-uran i osiromašeni uran. Sarajevo, 2003.ZUKIĆ, Tarik. Elektroencefalografska propedeutika. Sarajevo, 1999.ZUKIĆ, Tarik. Tretman epilepsije. Sarajevo, 2002.ZVIZDIĆ, Šukrija. Opća medicinska virusologija. Sarajevo, 2002.ZVIZDIĆ, Šukrija. Medicinska virusologija. Sarajevo, 2004.ZVIZDIĆ, Šukrija. Virusologija - fakultetsko izdanje. Sarajevo, 2009.ŽIGIĆ, Dane. Opšta medicina / Porodična medicina. Beograd, 2003.ŽIGIĆ, Zlata i BULJUGIĆ, Suad. Istina o štetnostima pušenja duhana. Tuzla, 2002.ŽIVKOVIĆ, Roko. Praktična gastroenerologija za liječnike. Zagreb, 1993.ŽIVKOVIĆ, Roko. Klinička farmakologija : priručnik za srednje medicinske škole. Zagreb, 1994.ŽIVKOVIĆ, Roko. Interna medicina : za III i IV razred srednjih medicinskih škola. Zagreb, 2001.

Literatura iz oblasti stomatologiije

ANDREASEN, J.O. et al. Traumatske ozljede zubi. Jastrebarsko:Naklada Slap, 2008.BELOICA. Dečja stomatologija. Beograd, 2003.DAUTOVIĆ, Senija i TOMIĆ-Ćuk, Ivana. Tumori maksilofacijalne regije. Sarajevo, 1998.ĐUKANOVIĆ, Dragoslav et al. Bolesti usta : oboljenja mekih tkiva usne duplje : oralna medicina : atlas. Beograd, 2001.ENDODONCIJA. Beograd, 2001.GAJIĆ, Mihajlo. Fluoridi u preventivnoj stomatologiji. Beograd, 2002.GAVRIĆ, Miodrag. Maksilofacijalna hirurgija. Beograd, 2001.JANKOVIĆ, Ljiljana i STAMENKOVIĆ, Dragoslav. Preventivna stomatologija u odraslih, Beograd, 1998.JOJIĆ, Božidar i PEROVIĆ, Jovan. Oralna hirurgija. Beograd, 2000.KARADŽOV, Olga et al. Atlas oboljenja pulpe i apeksnog paradoncijuma. Beograd, 1998.KRSTIĆ, Mirjana et al. Stomatološka protetika : totalna proteza. Beograd, 1998.MEĐUNARODNA klasifikacija bolesti u stomatologiji. 10. revizija. Beograd, 1998.OBRADOVIĆ-Đuričić, Kosovka. Porcelanske fasete. Beograd, 2002.PETROVIĆ, Vlastimir. Atlas stomatološke rendgenologije. Beograd-Zagreb, 1988.PETROVIĆ, Vlastimir i GAVRIĆ, Miodrag. Urgentna stanja u stomatološkoj praksi : dijagnostika i liječenje. Beograd, 2001.POPOVIĆ, Stevan i RADUJKOVIĆ, Gordana. Usna duplja-histologija i embriologija. Beograd, 2000.RADLOVIĆ-Pantelić, Smilja. Stomatološka protetika : fiksne nadoknade II dio. Beograd, 2000.REDŽEPAGIĆ, Sead. Rubno zatvaranje u fiksnoj stomatološkoj protetici. Sarajevo, 1999.SOKOLOVIĆ, Budimir. Bezubost : klinika, dijagnoza, tretman. Niš, 1997.SOKOLOVIĆ, Budimir. Stomatološka klinička protetika. Niš, 2000.STAJČIĆ, Zoran i STOJČEV, Ljiljana. Atlas oralne implantologije. Beograd, 2001.STAMENKOVIĆ, Dragoslav. Dentalni paralelometar. Beograd, 1993.STAMENKOVIĆ, Dragoslav. Stomatološka protetika : parcijalne proteze. Beograd, 2000.STOMATOLOŠKA protetika : pretklinika. Beograd, 2001.SULEJMANAGIĆ, Halid. Infekcije dentogene etiologije. Sarajevo, 2000.SULEJMANAGIĆ, Halid. Osnovi dentalne implantologije. Sarajevo, 2002.ŠURDILOVIĆ, Slovoljub. Maksilofacijalna hirurgija-praktikum iz traumatologije. Niš, 2000.TIHAČEK-Šojić, Ljiljana. Stomatološka protetika : namenski ispuni. Beograd, 2000.TODOROVIĆ, Ljubomir et al. Anestezija u stomatologiji. Beograd, 2001.TOMIĆ-Solar, Nena. Morfologija zubi. Zagreb, 2003.TOPIĆ, Berislav i TAHMIŠĆIJA, Hamid. Stomatološka propedeutika. Sarajevo : Zagreb, 2002.TOPIĆ, Berislav. Diferencijalna dijagnoza i terapija bolesti oralnih sluznica. Sarajevo, 2004.VOJINOVIĆ, Olivera et al. Biološki osnovi u endodontskom lečenju zuba sa nezavršenim rastom korena : dečja endodoncija. Beograd, 1997.VOJNOVIĆ, Jovan. Glas – jonomer cementi u stomatologiji. Beograd, 1996. 

Nemedicinska literatura

AJANOVIĆ, Irfan. Kamena bajka. Sarajevo, 2004.AKVARELI Ismeta Rizvića. Sarajevo, 2004.ALISPAHIĆ, Fatmir. Dnevnik revolucije. Batva, 2005.ANIĆ, Vladimir i GOLDSTEIN, Ivo. Rječnik stranih riječi. 2. izdanje. Zagreb, 2000.ARIFHODŽIĆ, Fuad. Sarajevo:akvareli. Sarajevo, 2003.BAŠIĆ, Meho. Ekonomija javnog sektora. Sarajevo, 2004.BEĆIROVIĆ, Hajriz. Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Sarajevo, 2007.BOSNIĆ, Ahmed. The Best of Bosnia&Herzegovina. Sarajevo, 2004.BOŠNJAČKA književnost u 100 knjiga. Sarajevo, 2002.:BAŠAGIĆ, Safvet-beg. Pjesme, prepjevi, drame.BJELAVAC, Abdurezak Hifzi. Minka.BOŠNJAČKA epigrafika.BUTUROVIĆ, Dženana. Usmena epika Bošnjaka.ĆATIĆ, Musa Ćazim. Pjesme. Prepjevi. Eseji.DIZDAR, Mak. Kameni spavač.DŽUMHUR, Zuko. Putopisi.HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija. Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima.HORMANN, Kosta. NARODNE pjesme Bošnjaka I i II.HUMO, Hamza. Grozdanin kikot.IBRIŠIMOVIĆ, Nedžad. Ugursuz.ISAKOVIĆ, Alija. Drame.KAJAN, Ibrahim. Melek.KONDŽIĆ, Muhamed. Sužnji.MAGLAJLIĆ, Munib. Usmena balada Bošnjaka.MEĐEDOVIĆ, Avdo. Ženidba Smailagić Mehe.MULABDIĆ, Edhem. Zeleno busenje.MURADBEGOVIĆ, Ahmed. Haremska lirika. Haremske novele.SARAJLIĆ, Šemsudin. Iz bosanske romantike.SELIMOVIĆ, Meša. Tvrđava.SIDRAN, Abdulah. Sarajevska zbirka.ZBORNIK Alhamijado književnostiČEKIĆ, Smail. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu I i II. Sarajevo, 2004.ČEKIĆ, Smail. Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Sarajevo, 2010.CHVATAL, Matjaž. Slovenija. Golnik, 2010.ĆUPINA, Suad. Izdaje i odbrana Hercegovine: ’91-’95. Sarajevo, 2006.DEMIR, Fehim. To je Sarajevo. Sarajevo, 1997.DEMIROVIĆ, Enver. Javnost-pretpostavke konstituiranja ovog fenomena u BiH. Sarajevo, 2005.DEMIROVIĆ, Enver. Govor slike : sociološki aspekti novinske fotografije kao specifične poruke. Sarajevo, 2005.DREKOVIĆ, Ramiz. U obruču.  Zenica, 2004.2. maj 1992.:Bio je lijep i sunčan dan. Sarajevo, 2008.DRVODELIĆ, Milan. Hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb, 1996.FILIPOVIĆ, Muhamed. U traganju za ljudima i zavičajem: portreti značajnih Bosanaca XX vijeka. Sarajevo, 2007.FILIPOVIĆ, Rudolf et al. Englesko-hrvatski rječnik. Zagreb, 1996.HALILBEGOVIĆ, Nihad. Diverzija u glavnoj pošti u Sarajevu i telekomunikacijska deblokada Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 2010.HALILOVIĆ, Senahid. Pravopis bosanskoga jezika. Sarajevo, 1996.HARRIS, Clare. Uspješno poslovanje : minimum stresa, maksimum uspjeha. Zagreb, 2005.HUKOVIĆ, Seid. Komunikacije, interpretacije, sporazumijevanje. Sarajevo, 1995.IBRAHIMAGIĆ, Omer. Bosna je odbranjena al’ nije oslobođena. Sarajevo, 2004.ISA-BEGOVA tekija u Sarajevu:zbornik radova. Sarajevo, 2006.ISAKOVIĆ, Alija. Rječnik bosanskoga jezika. Sarajevo, 1995.IZETBEGOVIĆ, Alija. Izabrana djela. Sarajevo, 2004.JAKIĆ, Blanka i HURM, Antun. Hrvatsko-njemački rječnik. Zagreb, 1999.KONSTITUTIVNOST naroda u BiH-zbornik dokumenata 1992.-2001. Sarajevo, 2001.LASIĆ, Mire. Europska unija: nastanak, strategijske nedoumice i integracijski dometi. Sarajevo, 2009.LONČAREVIĆ, Kerim. Bitka za Sarajevo. Sarajevo, 2000.LJUJIĆ-Mijatović, Tatjana i ŠVRAKIĆ, Azra. Vrtna arhitektura bosanskih avlija kao dio kulturne baštine. Sarajevo, 2009.MAREVIĆ, Jozo. Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb, 1994.MARKOVIĆ, Jelica. Englesko-srpski tehnički rečnik sa izgovorom. Beograd, 1995.MILETIĆ, Franjo. Fojnički grbovnik. Sarajevo, 2004.MUSLIMOVIĆ, Fikret. Balkan u vrtlogu politika. Sarajevo, 2001.MUSLIMOVIĆ, Fikret. Argumenti i sjećanja o ratu I i II. Sarajevo, 2007.NIERENBERG, Juliet. Uspješno poslovanje : tajne uspješnog pregovaranja. Zagreb, 2004.OLBINA, Dane. Dani i godine opsade. Sarajevo, 2002.OSMANAGIĆ, Semir. Bosnian Valley of the Pyramids. Sarajevo, 2006.PAPA u Sarajevu. Sarajevo, 1997.PEJAŠINOVIĆ, Zoran. Banja Luka:alejama prošlosti i sadašnjosti:vodič. Banja Luka, 2010.POTTS, Rebecca. Uspješno poslovanje : upravljanje promjenom do uspjeha. Zagreb, 2004.RADOVANOVIĆ, Sašo. Čudovita Maribor i Pohorje. Maribor, 2004.REGISTAR zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika zaposlenih u Kantonu Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo KS, 2004.RUJANAC, Zijad. Integralni sistem vojne logistike. Sarajevo, 1995.RUJANAC, Zijad. Opsjednuti grad Sarajevo. Sarajevo, 2003.RUJANAC, Zijad. Bistrik-kula: koraci života i smrti. Sarajevo, 2005.SALIMOVIĆ, Sadik. Knjiga o Srebrenici. Srebrenica, 2002.SARAJEVO-monografija. Sarajevo, 1997.SARAJEVO-monografija. Sarajevo, 2006.SRBI o Srbima. Sarajevo, 2001.SUSAC, Kristina. Uspješno poslovanje : tajne uspješne prodaje. Zagreb, 2005.ŠEHIĆ, Zijad i TEPIĆ, Ibrahim. Povijesni atlas Bosne i Hercegovine: BiH na geografskim i historijskim kartama. Sarajevo, 2002.ŠIBER-Bahtijarević, Fikreta i SIKAVICA, Pere. Leksikon menadžmenta. Zagreb, 2001.ŠUNJE, Aziz. Top menadžer. SarajevoTANAY, Vlasta. Hrvatsko-engleski rječnik medicinskog nazivlja. Englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja sa izgovorom. Zagreb, 1998.TIHI, Boris. Istraživanje marketinga. Sarajevo, 1995.TODOROVIĆ, Jovan i DJURIČIN, Dragan i JANOŠEVIĆ, Stevo. Strategijski menadžment. Beograd, 1998.TODOROVIĆ, Ljubo. Registar propisa Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1999.UROIĆ, Marija i HURM, Antun. Njemačko-hrvatski rječnik. Zagreb, 1994.WEST, Michael. Uspješno poslovanje : tajne uspješnog upravljanja timom. Zagreb, 2005.ZBIRKA arhivskih propisa Bosne i Hercegovine 1947-2007. Sarajevo, 2007.ZBIRKA ratnih biltena: 105 motorizovana brigada. Sarajevo : Udruženje «Zlatni ljiljan», 2003.ZELENE beretke – živi mrtvima. Sarajevo, 2001.ZEMLJA:Bosna i Herzegovina – Start. Sarajevo, 2005.ŽUJO, Valerijan. Sarajevo : fotomonografija. Sarajevo, 1997.