Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Liječenje u ustanovi

C J E N O V N I K

ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA USLUGE KOJE PODLIJEŽU OBRAČUNU I UPLATI PDV-a

Z A Š T O
se moram naručiti u svoju ambulantu porodične medicine čak i ako samo želim uzeti recepte za redovnu terapiju?

Sistem naručivanja u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo uveden je 2003. godine s ciljem da se unaprijedi organizacija rada, a time i zdravstvena zaštita građana. Sistem naručivanja ima prednosti za građane jer nema dugih čekanja na zdravstvenu uslugu, građani mogu da organiziraju svoje vrijeme, te su uglavnom više zadovoljni sa uslugama pruženim u ambulantama porodične medicine. Također, ovaj sistem ima prednosti za zdravstvene radnike koji mogu planirati svoje dnevne aktivnosti, pogotovo one koje zahtijevaju dužu vremensku posvećenost poput kućnih posjeta, obrada za Invalidsko-penzionu komisiju, kompliciranih previjanja, itd. Posebno je značajno što se putem sistema naručivanja obezbjeđuje stalni kontakt između istog tima porodične medicine i korisnika usluga. Iz ovih razloga, mi vam preporučujemo da se uvijek prethodno naručite, međutim, ukoliko to ne želite, možete doći u bilo koje doba u svoju ambulantu porodične medicine, ali mi vam tada ne možemo garantirati da ćete biti primljeni kod svog ljekara i da nećete čekati ponekad i duže vrijeme.

 

U skladu sa Uputstvom za naručivanje mi smo obavezni da:

  • primimo pacijenta u roku od 48 sati
  • pacijente u hitnim slučajevima primimo odmah
  • pružimo prednost ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata.