Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

KontaktiRAJTE NAS

033 292 500

CENTRALA

Adresa: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, BiH

Email: judzks@judzks.ba 

Uprava
i nemedicinske službe

mr. med. sci. prim. dr. Milan Mioković, specijalista porodične/obiteljske medicine, v.d. generalnog direktora

Adresa: Vrazova 11, IV sprat

Tel: +387 33 443 890, 292 506

Fax: +387 33 292 675

Amela Štitkovac, tehnički sekretar generalnog direktora

Email: judzks@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 506; 292 676; 443 890

Fax: +387 33 292 675

doc. dr. sci. Ademir Spahić, glavni tehničar Ustanove

Email: glavni.tehnicar@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 615

Fax: +387 33 292 615

Sanela Ičindić, odgovorni stručni saradnik za poslove kabineta generalnog direktora

Email: sanela.icindic@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 690

Šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Telefon: +387 33 292 505

Adnan Šehić, šef Službe ekonomsko finansijskih poslova

Email: adnan.sehic@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 510

v.d. Šef Službe tehničkih poslova

Telefon: +387 33 292 509

Fax: +387 33 292 520

Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti

email: kvalitet@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 557

Zlatko Viteškić, voditelj Odjela za ljudske resurse

Email: zlatko.viteskic@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 609

                +387 61 554 040

Fax: +387 33 292 609

Alma Kapo, odgovorni stručni saradnik Odjela za javne nabavke

Email: alma.kapo@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 643

Fax: +387 33 292 607

Mirsel Selmanović, odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku

Email: nabavna.sluzba@judzks.ba

Telefon: +387 33 292 652; 292 613

Fax: +387 33 292 613

Saša Srećković, odgovorno lice Odjeljenja za informatičku djelatnost
Email: sasa.sreckovic@judzks.ba
Telefon: +387 33 704 914

Lutvo Sporišević, voditelj Centra za NNID
Email: nnid@judzks.ba
Telefon: +387 33 292 550, 292 671, 292 683

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću
Email: press@judzks.ba
Telefon: +387 33 292 509

Domovi zdravlja

 

Belma Hajdarević
Šef OJ Specijalističko-konsultativne djelatnosti

Email: sef.skd@judzks.ba;

specijalisticka@judzks.ba
Telefon: +38733 292 657
Fax: +38733 292 656

Mirsada Sadiković
Glavna sestra OJ Specijalističko-konsultativne djelatnosti
Email: mirsada.sadikovic@judzks.ba
Telefon: +38733 292 658
Fax: +38733 292 656

Amela Brčkalija
Šef OJ Stari Grad
Email: sef.starigrad@judzks.ba;

starigrad@judzks.ba
Fax: +387 33 278 676

Atifa Selmanović
Glavna sestra OJ Stari Grad
Email: atifa.selmanovic@judzks.ba
Telefon: +387 33 278 662
Fax: +387 33 278 676

Centrala
Telefon: +387 33 278-600, +387 33 278-612

Amela Kečo
Šef OJ Centar
Email: sef.centar@judzks.ba;

centar@judzks.ba
Telefon: +38733 292 502
Fax: +38733 292 639

Bediha Palo
Glavna sestra OJ Centar
Email: glavna.centar@judzks.ba
Telefon: +38733 292 504
Fax: +38733 292 639
Centrala
Telefon; +38733 292 500

Behka Kurtović

Šef OJ Novo Sarajevo
Email: sef.nsarajevo@judzks.ba,

novosarajevo@judzks.ba
Telefon: +38733 724 704
Fax: +38733 724 787

Aferdita Arslanagić

Glavna sestra OJ Novo Sarajevo
Email: glavna.nsarajevo@judzks.ba
Telefon:+38733 724 702
Fax: +38733 724 787

Centrala
Telefon: +38733 724 700

Admir Mašović
Šef OJ Novi Grad
Email: sef.novigrad@judzks.ba;

novigrad@judzks.ba
Telefon: +387 33 704 804
Fax: +387 33 704 884

Advija Jašarević
Glavna sestra OJ Novi Grad
Email: glavna.novigrad@judzks.ba
Telefon: +387 33 704 802
Fax: +387 33 704 884
Centrala
Telefon: +387 33 704 800

Recepcija
Saraj-polje
Telefon: +387 33 277 613

Sedika Kapetanović
Email: sef.ilidza@judzks.ba;

ilidza@judzks.ba
Telefon: +38733 773 608
Fax: +387033 773 633

Zineta Mulaosmanović
Glavna sestra OJ Ilidža
Email: glavna.ilidza@judzks.ba
Telefon: +38733 773 605
Fax: +38733 773 633

Centrala
Telefon: +38733 773 600

Almir Pašagić
Šef OJ Vogošća
Email: sef.vogosca@judzks.ba;

vogosca@judzks.ba
Telefon:+38733 430 087
Fax: +38733 430 087

Nihada Kulovac
Glavna sestra OJ Vogošća
Email: nihada.kulovac@judzks.ba
Telefon:+38733 430 087

Centrala
Telefon: +38733 432 518; 436 384; 436 383

Nijaz Štitkovac
Šef OJ Ilijaš
Email: sef.ilijas@judzks.ba;

ilijas@judzks.ba
Telefon: +38733 584 333, +387 33 400 264
Fax: +38733 402 585

Nusreta Dervišević
Glavna sestra OJ Ilijaš
Email: nusreta.dervisevic@judzks.ba
Telefon: +38733 584 367
Fax: +38733 402 585

Centrala
Telefon: +38733 584 350

Elvedin Tatarević
Šef OJ Hadžići
Email: sef.hadzici@judzks.ba;

hadzici@judzks.ba
Telefon:+38733 420 699
Fax: +38733 420 699

Ernada Selimović
Glavna sestra OJ Hadžići
Email: glavna.hadzici@judzks.ba
Telefon:+38733 423 515
Fax: +38733 420 699

Centrala

Telefon: +38733 420 109; 421 247

Razija Ramusović
v.d. šef OJ Trnovo
Email: sef.trnovo@judzks.ba;

trnovo@judzks.ba
Telefon: +38733 439 119
Fax: +38733 439 119

Vernes Čustović
Glavni tehničar OJ Trnovo
Email: vernes.custovic@judzks.ba
Telefon: +38733 438 002