JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

kontakt informacije

Kontaktirajte nas

++ 387 33 292 500

CENTRALA

Adresa: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, BiH

Uprava i nemedicinske službe

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amela Kečo
v.d. generalna direktorica
+38733 292 506;
292 676; 443 890
+38733 292 675
Amela Štitkovac
Tehnički sekretar generalnog direktora
judzks@judzks.ba
+38733 292 506;
292 676; 443 890
+38733 292 675
Ademir Spahić
Glavni tehničar Ustanove
glavni.tehnicar@judzks.ba
+38733 292 615
+38733 292 615
Šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova
+38733 292 505
/
Adnan Šehić
Šef Službe ekonomsko finansijskih poslova
adnan.sehic@judzks.ba
+38733 292 510
/
Milomir Srećković
v.d. Šef Službe tehničkih poslova
milomir.sreckovic@judzks.ba
+38733 292 509
+38733 292 520
Selma Lučkin
Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti
+38733 203 035
+38733 203 035
Zlatko Viteškić
Voditelj Odjela za ljudske resurse
zlatko.viteskic@judzks.ba
+38733 292 609
+38733 292 609
Melisa Krnić
Javne nabavke
melisa.krnic@judzks.ba
+38733 292 607
+38733 292 554
Mirsel Selmanović
Odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku
nabavna.sluzba@judzks.ba
+38733 292 652;
292 613
+38733 292 613
Saša Srećković
Odgovorno lice Odjeljenja za informatičku djelatnost
sasa.sreckovic@judzks.ba
+38733 724 762
+38733 724 762
Arman Šarkić
Press služba
press@judzks.ba
+38733 292 557
+38733 292 557
Lutvo Sporišević
Voditelj Centra za NNID
nnid@judzks.ba
+38733 292 550
/
Ademira Pehlić
Centar za NNID
ademira.pehlic@judzks.ba
+38733 292 671
/
Dinko Remić
Centar za NNID
dinko.remic@judzks.ba
+38733 292 550
/

Domovi zdravlja

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE DJELATNOSTI

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Belma Hajdarević
Direktor OJ Spec-kons. dj
direktor.skd@judzks.ba; specijalisticka@judzks.ba
+38733 292 657
+38733 292 656
Mirsada Sadiković
Glavna sestra OJ Spec-kons. dj.
mirsada.sadikovic@judzks.ba
+38733 292 658
+38733 292 656

OJ DOM ZDRAVLJA STARI GRAD

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amela Brčkalija
Direktor OJ Stari Grad
direktor.starigrad@judzks.ba; starigrad@judzks.ba
+38733 278 676
Atifa Selmanović
Glavna sestra OJ Stari Grad
atifa.selmanovic@judzks.ba
+38733 278 662
+38733 278 676
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 278-600, +387 33 278-612
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA CENTAR

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amela Kečo
Direktor OJ Centar
direktor.centar@judzks.ba; centar@judzks.ba
+38733 292 502
+38733 292 639
Munevera Musić
Glavna sestra OJ Centar
munevera.music@judzks.ba
+38733 292 504
+38733 292 639
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 292 500
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA NOVO SARAJEVO

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amira Skopljak
Direktor OJ Novo Sarajevo
direktor.nsarajevo@judzks.ba; novosarajevo@judzks.ba
+38733 724 704
+38733 724 787
Amra Ališić
Glavna sestra OJ Novo Sarajevo
amra.alisic@judzks.ba
+38733 724 702
+38733 724 787
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 724 700
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Merima Pašić
Direktor OJ Novi Grad
direktor.novigrad@judzks.ba; novigrad@judzks.ba
+38722 704 804
+38733 704 884
Bediha Palo
Glavna sestra OJ Novi Grad
bediha.palo@judzks.ba
+38733 704 802
+38733 704 884
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 704 800
/
Recepcija
Saraj-polje
/
+38733 277 613
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA ILIDŽA

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Džana Šačić
Direktor OJ Ilidža
direktor.ilidza@judzks.ba; ilidza@judzks.ba
+38733 773 608
+387033 773 633
Agnesa Lihovac
Glavna sestra OJ Ilidža
agnesa.lihovac@judzks.ba
+38733 773 605
+38733 773 633
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 773 600
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Almir Pašagić
Direktor OJ Vogošća
direktor.vogosca@judzks.ba; vogosca@judzks.ba
+38733 430 087
+38733 430 087
Nihada Kulovac
Glavna sestra OJ Vogošća
nihada.kulovac@judzks.ba
+38733 430 087
/
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 432 518; 436 384; 436 383
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA ILIJAŠ

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Nijaz Štitkovac
Direktor OJ Ilijaš
direktor.ilijas@judzks.ba; ilijas@judzks.ba
+38733 584 333, +387 33 400 264
+38733 402 585
Nusreta Dervišević
Glavna sestra OJ Ilijaš
nusreta.dervisevic@judzks.ba
+38733 584 367
+38733 402 585
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 584 350
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA HADŽIĆI

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Elvedin Tatarević
Direktor OJ Hadžići
direktor.hadzici@judzks.ba; hadzici@judzks.ba
+38733 420 699
+38733 420 699
Ernada Selimović
Glavna sestra OJ Hadžići
glavna.hadzici@judzks.ba@judzks.ba
+38733 423 515
+38733 420 699
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 420 109; 421 247
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA TRNOVO

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Razija Ramusović
v.d. Direktor OJ Trnovo
direktor.trnovo@judzks.ba; trnovo@judzks.ba
+38733 439 119
+38733 439 119
Velid Berilo
Glavni tehničar OJ Trnovo
velid.berilo@judzks.ba
+38733 438 002
/
/
/
/
/