Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

organizacione jedinice

Centar

Organizaciona jedinica Centar pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 53.333 stanovnika koji žive na području Opštine Centar, a koja pokriva područje od 33 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.130 stanovnika, a prosječna udaljenost korisnika od lokaliteta je 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 292 500 (centrala)

 

Obavještavaju se građani MZ Koševsko brdo da će se  izvoditi radovi na sanaciji unutar objekta ambulante Koševsko brdo, u ulici Braće Begić br. 6.

Zdravstvene usluge građanima će biti pružane na dva lokaliteta: ambulanta Ciglane (Ul. Husrefa Hodžića br. 11.), i ambulanta Višnjik (Ul. Bolnička 8a).

Brojevi telefona na koje se možete naručiti za pregled su: 033 213-961; 033 201-855; 033 566-890.

Kontakt br. Call centra: 033 258-200; e mail Call centra: callcentar@judzks.ba

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 – 15:00 i II smjena od 13:00-20.30 sati.

 • Zbog pandemije, ambulanti porodične medicine u prizemlju centralnog objekta je promjenjena namjena. Pacijenti se primaju u Službi porodične medicine na drugom spratu.
 • Stomatološke ordinacije na lokalitetima rade samo jednu smjenu.
 • Logopedi koji rade sa djecom su u novom prostoru (ul. Mehmed-paše Sokolvića do br. 13) do Ambulante porodične medicine Mejtaš. 

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE CENTAR

Mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo, specijalista porodične medicine

Tel: 033/292 503

direktor.centar@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Bediha Palo, dipl. medicinska sestra

Tel: 033/ 292 504

glavna.centar@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Amela Musić

Tel: 033/ 292 502

centar@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prof. dr. sc Zaim Jatić, specijalista porodične medicine

Telefon: 

 • 033/292 672 i 033/292 681 (kartoteka),
 • 033/292 637 

Služba porodične/obiteljske medicine radi od 07:30 – 20.30 sati, a po lokalitetima po rasporedu.

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr. mr. ph. sc. Adnan Bajraktarević, specijalista pedijatar

Lokaliteti: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon: 033/292 584

Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26 – sistematski pregledi i vakcinacija zdrave djece

Telefon: 033/260 781

DPD radi od 07:30 – 20:30 sati

Lokalitet Podhrastovi radi u prvoj smjeni od 07:30-14:30 sati (sistematski pregledi i vakcinacija zdrave djece)

Obavještavaju se građani iz općine Centar da će Dispanzer za predškolsku djecu, od 26.07.2023. godine, raditi samo u prvoj smjeni od 07:30 – 15:00 sati. Djecu će primati specijalisti pedijatrije u DZ Stari Grad i DZ Novo Sarajevo.

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: prim. dr. Sabina Maglajlija, spec. školske medicine

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon: 033/292 661

Radno vrijeme: od 07:30 – 20:00 sati

OBAVIJEST:

Od 27.07.2023. godine, Dispanzer za školsku djecu i omladinu će raditi u I smjeni od 07:30-15:00 sati. U drugoj smjeni, pacijenti će se primati u Službi porodične medicine.

Vikendom i praznicima, djeca školske dobi isključivo sa područja općine Centar, će se primati na II spratu C.O. – Služba P/OM

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe:  prim. dr. Bašić Ešpek Elmedina, specijalista pedodoncije

Telefon: 033/292 547

Lokaliteti: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)

Radno vrijeme CO: 07:30 – 20:00 sati (pon-pet opšti i dječiji stomatolozi)

 

Radno vrijeme lokaliteta – Podhrastovi, Breka, Koševsko brdo:

 • ponedjeljak, utorak i petak prva smjena od 07:30-14:30 sati

 • srijeda i četvrtak druga smjena od 13:00- 20:00 sati

Napomena: Lokaliteti Urijan Dedina i Hrastovi-Mrkovići  trenutno ne rade.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: 

Telefon: 033/292 594 (ordinacija)

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon: 033/292 593 (kartoteka)

Radno vrijeme: od 7:30 – 20:00 sati

 • ponedjeljak, utorak, petak –I smjena od 7:30 do 13:30 sati
 • srijeda, četvrtak – II smjena od 13:00 do 19:00 sati

OBAVJEŠTENJE:

Od 06.04.2022. Pneumoftiziološki dispanzer  OJ Centar ponovo radi u starim prostorijama koje se nalaze u prizemlju OJ Centar iza Portirnice prvi ulaz desno.

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: prim. mr. sci. med. dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)

Telefon:

 • 033/292 586 (recepcija)
 • 033/292 590 (RTG zuba)

RTG snimanja zuba se rade bez prethodnog naručivanja, tj. odmah po dolasku s važećom uputnicom.

RTG snimanja lokomotornog sistema i ultrazvučna snimanja se obavljaju po prethodno rezervisanom terminu, a termini se mogu rezervisati na gore navedene telefone, putem mail-a ili  ličnim dolaskom na recepciju.

Za sve dodatne informacije pacijenati se mogu obratiti na:

Email: radiologija.centar@judzks.ba

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: Mr. ph. Džemidžić Ferida, specijalista medicinske biohemije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon:

 • 033/292 539 (recepcija)
 • 033/292 598 (biohemija)

Radno vrijeme: od 7:30 do 20:00 

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se svakim radnim danom od 08:00 do 10:00 sati, dok se nalazi izdaju od 14:00 do 16:00 sati istog dana.
Tri dana u sedmici (ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom) laboratorijski tehničar uzima uzorke teško pokretnim ili nepokretnim bolesnicima u njihovom stanu/kući.

U Službi za laboratorijsku dijagnostiku DZ Centar rade se biohemijske analize za pacijente iz DZ Vogošća.

Dežure nedjeljom i praznicima  su organizirane u  DZ Centar, a dežuraju laboratorijski tehničari iz DZ Centar, DZ Stari Grad, DZ Vogošća i DZ Ilijaš.

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: prim. dr. Emina Turkić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)

Telefon:  033/292 546

Radno vrijeme: od 07:30 – 20:00 sati

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE (ažurirano 25.03.2022.):

 • Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, Centar za fizikalnu rehabilitaciju OJ Centar će od dana 28.03.2022. ponovo raditi na svojoj staroj lokaciji Općina Centar, ulica Vrazova 11 – prizemlje, te će pacijenti koji pripadaju OJ Centar moći na navedenoj lokaciji ostvariti zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije.

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: mr. sci. prim. dr. Ivanka Hižar, specijalista neuropsihijatrije

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)

Telefoni:

 • 033/292 521 (kartoteka);
 • 033/292 582 i 292 698 (psiholog)
 • 033/292 579 (socijalni radnik)
 • 033/292 581 (psihijatar)

Psihološko savjetovalište: 062/197 603   

Radno vrijeme od 14.03.2022.: 

 • I smjena: ponedjeljak, utorak i petak od 7:30 do 15:00 sati
 • II smjena: srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:00 sati

 

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Centar

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 585 i 292 533;
 • vidno polje – 292 578

ORL SLUŽBA

 • Telefon: 292 624

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 622

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Telefon: 292 542

Dijabetološko savjetovalište

 • Telefon: 292 563

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Telefon: 292 500 (centrala)

Lokaliteti Centar

ADRESA: VRAZOVA 11, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/292 500

Raspored rada za period 14.08.2023.-18.08.2023.

Radno vrijeme:

 • I smjena od 7:30-15:00 i
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: FEHIMA EF. ČURČIĆA 3, 71000 SARAJEVO

TELEFON:

 • 033/226  780
 • 033/221  873

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 7:30-15:00 i 
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: URIJAN DEDINA 81, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/666-459

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi:

 • ponedeljak, utorak i petak  I smjena od 07:30-15:00
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00 – 20:00 sati.

ADRESA:CICIN HAN 130, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/206  633

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi  u dvije smjene:

 • ponedeljak i petak I smjena od 07:30-15:00
 • srijeda II smjena od 13:00-20:00 sati.

ADRESA: MEHMEDA PAŠE SOKOLOVIĆA 13, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/261  275

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta porodične medicine radi:

 • utorak I smjena od 07:30-15:00,
 • četvrtak II smjena 13:00-20:30 sati.

ADRESA: ČEKALUŠA 41, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/200  126

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 7:30 – 15:00 i
 •  II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: BOLNIČKA 8A, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/201-855

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 07:30-15:00
 • II smjena od 13:00-20:30 sati.

ADRESA: HIMZE POLOVINE BB, 71000 SARAJEVO

TEL:033/261-285

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene:

 • ponedeljak samo I smjena od 07:30-15:00 sati i
 • utorak, srijeda, četvrtak i petak I smjena od 07:30-15:00 sati i II smjena od 13:00 do 20:30 sati

ADRESA: BARDAKČIJE 26, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA / OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/260  780

 

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

  • ponedeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 
  • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

TELEFON: 033/260 781

Radnovrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati
 • vakcinacija zdrave djece i sistematski pregledi

ADRESA: HUSREFA REDŽIĆA 11, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/213  961

 

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta  porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 07:30-15:00 sati
 • II smjena od 13:00-20:30 sati

Obavještavaju se građani MZ Koševsko brdo da će se  izvoditi radovi na sanaciji unutar objekta ambulante Koševsko brdo, u ulici Braće Begić br. 6.

Zdravstvene usluge građanima će biti pružane na dva lokaliteta: ambulanta Ciglane (Ul. Husrefa Hodžića br. 11.), i ambulanta Višnjik (Ul. Bolnička 8a).

Brojevi telefona na koje se možete naručiti za pregled su: 033 213-961; 033 201-855; 033 566-890.

Kontakt br. Call centra: 033 258-200; e mail Call centra: callcentar@judzks.ba

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 – 15:00 i II smjena od 13:00-20.30 sati.

 

ADRESA: BRAĆE BEGIĆ 6, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/566  890

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta porodične medicine radi u ambulantama Višnjik i Ciglane.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA:

ADRESA BRAĆE BEGIĆ 8

TELEFON: 033/220  482

Radnovrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati 
 • II smjena od 13:00 do 20:00 sati

ADRESA: UL BRANILACA ŠIPA BB (OBJEKAT K-79) 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/486  691

 

RADNO VRIJEME:

 Ambulanta porodične medicine radi:

 • ponedeljak, utorak i petak I smjena od 07:30-15:00,
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati

ADRESA: MARCELA ŠNAJDERA 9A, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/668  288

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • I smjena od 07:30-15:00
 • II smjena od 13:00-20:30 sati

ADRESA: PANJINA KULA 78, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA /OBITELJSKA MEDICINA

TELEFON: 033/574  250

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedeljak i utorak i petak  I smjena od 07:30-15:00 i
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

TELEFON: 033/574  251

Radno vrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:30 sati
 • II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00 sati

ADRESA: NAHOREVSKA BR 103, 71000 SARAJEVO

PORODIČNA /OBITELJSKA MEDICINA

TEL: 033/498  404

 

RADNO VRIJEME:

Ambulanta porodične medicine radi u dvije smjene, i to:

 • ponedeljak, utorak i petak I smjena od 07:30-15:00 sati
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati

Raspored rada ambulanti OJ Centar možete preuzeti na ovom linku.

Stari Grad

Organizaciona jedinica Stari Grad pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 35.015 stanovnika koji žive na području Općine Stari Grad, a koja pokriva područje od 51,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 1329 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo, Tel. 033/278-600, 278-625 (centrale)

Zbog kvara na kanalizacionim cijevima, ambulanta Logavina je zatvorena do daljnjeg. Pacijenti se mogu javiti u centralni objekat Doma zdravlja na adresi Alajbegovića 1.

Poštovani pacijenti, želimo vas obavijestiti da je rekonstrukcija našeg centralnog objekta završena i da je objekat spreman za rad.

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE STARI GRAD

prim.dr. Amela Brčkalija, spec. dječije i preventivne stomatologije

direktor.starigrad@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Tel: 033/278-662

glavna.starigrad@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Tel: 033/278-640;

starigrad@judzks.ba

Broj telefona: 033/278-639

Adresa: Alajbegovića 1

Sprat: Prizemlje 

Radno vrijeme: od 08:00 – 19:00 h

 

CALL CENTAR

Brojevi telefona:

 • 033/278-654
 • 033/278-661

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prim.dr. Melika Babić-Zečević, spec. porodične medicine

Broj telefona: 033 278 624

Radno vrijeme ambulanti porodične medicine: 

 • Ambulanta Gazin Han: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h;
 • Ambulanta Toka-Džeka: utorkom od 13:00 do 15:00 h i četvrtkom od 13:00 do 15:00 h, a ostalim radnim danima ne radi;
 • Ambulanta Hrid: radi u dvije smjene od 07.30 do 20:30 h
 • Ambulanta Safvet-beg Bašagić,: srijedom i četvrtkom od 13:00  do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00h
 • Ambulanta Kovači: srijedom i četvrtkom od 13:00 h do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00h
 • Ambulanta Bistrik: srijedom i četvrtkom od 13:00 h do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15:00;
 • Ambulanta Baščaršija: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena od 07.30 do 15.00 h
 • Ambulanta Logavina: ambulanta zatvorena do daljnjeg zbog kvara na kanalizacionim cijevima. Pacijenti se mogu javiti u centralni objekat.
 • Ambulanta Sedrenik: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim radnim danima prva smjena  od 07.30 do 15.00
 • Ambulanta Širokaca: srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15.00
 • Ambulanta Vratnik: radi u dvije smjene od 07.30 do 20:30 h

VAŽNO: 

Na vratima svih područnih ambulanti redovno se revidiraju obavijesti za pacijente o načinu i radnom vremenu ambulanti, kao i upustva gdje se trebaju javljati u slučaju potrebe.

Subotom pacijenti se javljaju u Centralni objekat u obje smjene (7.30-20.30)

Nedjeljom pacijenti se javljaju u Centralni objekat u I smjena (08:00-15.30)

Odgovorni specijalista pedijatrije: Hasanović dr  Mubera, specijalista pedijatar

Lokaliteti: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)

Telefon: 278 632

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu:

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (II sprat)

Telefon: 033 278 615

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 7:30-15:00 sati,
 • srijeda i četvrtak II smjena od 13:00-20:30 sati.

Školski dispanzer dežura subotom i nedjeljom u OJ DZ Stari Grad od 07:30 – 20:00 h u OPZZ Službi

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: mr. med. sci. dr. Belma Brkanić, spec. dječije i preventivne stomatologije

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 033 278 606

Radno vrijeme ambulanti:

 • ambulanta Vratnik: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h

 • ambulanta Safvet-beg Bašagić ne radi

 • Ambulanta Kovači: utorkom i srijedom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 h do 15:00 h;

 • ambulanta Gazin Han: srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h, ostalim danima prva smjena od 07.30 do 15:00 h;

+ 4 lokaliteta (ambulante Safvet-beg Bašagić, Vratnik, Kovači – za školsku djecu, Gazin Han)

VAŽNO:  ambulanta Safvet beg Bašagić zatvorena.
Pacijenti usluge mogu dobiti u Centralnom objektu.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: Džaferović dr. Suljo, specijalista pulmolog

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)

Telefon: 278 668

Radno vrijeme:

 • Ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 13:30 h,
 • utorak i srijeda od 13:00 do 19:00 h

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: Pljakić dr. Amela, spec. radiolog

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)

Telefon: 033/278 619 

Radno vrijeme:

 • ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 13:30 h,
 • utorak i srijeda od 13:00 h do 19:00 h

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: Međedović Remzija, specijalista kliničke biohemije

Odgovorni laborant: Lotinac Edina, dipl.ing. MLD

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)

Telefon: 278 666

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 07:30 do 10:00 h, dok se nalazi izdaju u periodu od 13:00 do 18:00 h.

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: prim. dr. Jasminka Bašić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokalitet: Logavina 32

Telefon: 033 233 155

Radno vrijeme: radi u dvije smjene od 7:30 – 20:30 h.

Logopedi rade u Centralnom objektu u dvije smjene od 07:30 – 20:30 h (prizemlje).

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: Dževlan dr. Azra, specijalista neuropsihijatrije

Lokalitet: Isa-bega Ishakovića 9 (prizemlje)

Telefon: 537 783

Radno vrijeme:

 • srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.30 h,

 • ostalim radnim danima od 07.30 h do 15:00 h

Psihološko savjetovalište: 062/379-958

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak od 13:00-20:30 h

 • utorak, srijeda, četvrtak, petak od 07:30-15:00 h

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Stari Grad

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
 • Telefon: 278 617

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
 • Telefon: 278 622

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Neurološka služba ne radi u OJ DZ Stari Grad zbog nedostatka prostora – pacijenti iz Opštine Stari Grad primaju se u OJ DZ Centar  (Vrazova 11) po sedmičnom rasporedu.

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
 • Telefon: 278 629

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
 • Telefon: 278 627

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
 • Telefon: 278 600 (centrala)

Lokaliteti Stari Grad

ADRESA: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo

TELEFON:

 • 033 278-600
 • 033 278-625

Radno vrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 15:00 h
 • II smjena od 13:00 do 20:30 h

ADRESA: Bakarevića 4, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/236-583

Radno vrijeme:

 • II smjena srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Safvet-bega Bašagića 75, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/536-580

Radno vrijeme:

 • II smjena utorak i srijeda od 13:00 do 20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

Stomatološka služba: (zatvorena)

ADRESA: Alije Nametka bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/535-614

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Bakije Sokak 1, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/531-663

Radno vrijeme:

 • od 7:30-20:30 sati

ADRESA: Iza Hrida, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/574-180

Radno vrijeme:

I smjena od 07.30 do 15:00 sati

II smjena od 13:00 do 20:30 sati

 

ADRESA: Prote Bakovića 2, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/237-324

Radno vrijeme: 

 • srijeda i  četvrtak od 13:00-20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Evlije Čelebije bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/536-333

Radno vrijeme

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Moščanica bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/274-180

Radno vrijeme:

 • srijedom i četvrtkom druga smjena od 13:00 do 20:30 sati

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Za Beglukom 65, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/410-805

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h

 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

ADRESA: Toka bb, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/236-424

Radno vrijeme:

 • utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 h,
 • a ostalim radnim danima ne radi

ADRESA: Karpuzova 5, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/239-130

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

OBAVJEŠTENJE!

Obavještavaju se građani Općine Stari Grad da će ambulanta Logavina koja se nalazi na adresi Karpuzova br. 5 od 02.08.2023. godine biti zatvorena do daljnjeg zbog kvara na kanalizacionim cijevima.

Pacijenti koji pripadaju ambulanti Logavina mogu se za zdravstvenu uslugu javiti u ambulante Kovači, Safvet beg Bašagić i Baščaršija i u centralni objekat DZ Stari Grad.

ADRESA: Logavina 32, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/233-155

Radno vrijeme:

 • rade u dvije smijene od 07:30 – 20:30h

ADRESA: Isa-bega Ishakovića 9, 71000 Sarajevo

TELEFON: 033/537-783

Radno vrijeme:

 • srijeda i  četvrtak 13:00-20:30 h
 • ostalim radnim danima od 7:30 – 15:00 h

Novi Grad

Organizaciona jedinica Novi Grad je jedna od devet postojećih organizacionih jedinica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Smještena je u novom dijelu Sarajeva pri opštini Novi Grad sa 122.751 stanovnika, od kojih 24.258 čini dječija populacija (0-18 godina). OJ DZ Novi Grad pruža zdravstvene usluge na području od 48km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.450 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 704 800 (centrala)

Dom zdravlja Saraj Polje, X Transverzale bb, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 277-613 i 277 – 600 (centrala)

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE NOVI GRAD

Admir Mašović, spec. radiodijagnostike

Telefon: 033/704-803,   704-804

direktor.novigrad@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Advija Jašarević, dipl. med. sestra

Telefon: 033/704-802

glavna.novigrad@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Munevera Cocalić

Telefon: 033/704-803,   704-804

novigrad@judzks.ba

U okviru DZ Novi Grad djeluje i Palijativna njega za cijeli Kanton Sarajevo.

Palijativna služba Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo će je smještena u prostorijama ambulante Miljacka, naselje Nova Otoka, ulica Džemala Bijedića 160.

Kontakt telefon Palijativne njege: 033/221-256

 

Odgovorna osoba Službe: Ćurevac dr Amela, specijalista porodične medicine

Centralni objekat: Bulevar Meše Selimovića 2

Telefon: 033/704-953 (kartoteka)

Odgovorna osoba Dispanzera: Prim. dr. Amra Strujić Bojadžić, specijalista pedijatar

Lokalitet 1 : Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2

Telefon:

 • 033/704 899 (kartoteka)
 • 033/704 876 u dane vikenda i praznika 

Radno vrijeme:

 • Svaki radni dan, vikendom i praznikom 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00-20.00 h

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale

Telefon: 033/277 601

Radno vrijeme:

 • ponedeljak, utorak i petak 07.30 – 15.00 h
 • srijeda i četvrtak 13.00 – 20.30 h

Rad sa pacijentima:

 • I smjena od 08.00 h – 14.30 h
 • II smjena 13.30 h – 20.00 h
 • Zdravstvenu uslugu u periodu od 08.00 do 20.00 h. bolesna djeca sa ovog lokaliteta mogu dobiti i u Centralnom objektu.

Vikendom i praznikom pacijenti Dispanzera za zaštitu predškolske djece, lokaliteta Saraj Polje, zdravstvenu uslugu mogu ostvariti u Centralnom objektu od 08:00 do 20.00 sati.

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: prim. dr Edma Salihbegović, specijalista školske medicine

Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/704 898 (kartoteka)

Radno vrijeme u centralnom objektu:

 • Svaki radni dan 07.30 – 20.30 h
 • Subota: I smjena od 07.30 – 15.00 h. Pacijente u drugoj smjeni prima Služba prodične medicine.
 • Nedjelja i praznici: Pacijente prima Služba porodične medicine.

Rad sa pacijentima:

 • I smjena od 08.00 h – 13.00 h
 • II smjena 13.30 h – 20.00 h

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale bb

Telefon: 033/277 602

Radno vrijeme:

  • ponedeljak, utorak i petak 07.30 – 15.00 h
  • srijeda i četvrtak 13.00 – 20.30 h

Nedjelja i praznici: Pacijente prima Služba porodične medicine u Centralnom objektu.

 

Odgovorna osoba Službe: Prim. dr Amra Mahinić, spec. dječije i preventivne stomatologije

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (treći sprat)

Telefon:

 • 033/704 855 – šef službe 
 • 033/704 861- odgovorni tehničar.

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale bb

Telefon: 033/277 676

Radno vrijeme stomatoloških ambulanti OJ DZ Novi Grad:

 • Centralni objekat:
  • Ordinacija za školsku i predškolsku djecu: 033/704 856 i 033/704 855
  • Ordinacija za odrasle: 033/704 853 i 033/704 859

Radno vrijeme:

  • Svaki radni dan od 07:30 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima od 08.00 h – 20.00 h

 • Buća potok: 033/714 565
  • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
  • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

  • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • Sokolje: 033/631 555
  • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
  • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

  • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • Rajlovac: 033/590 787
  • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
  • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

  • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • O.Š. “Sokolje”: 033/778 965
 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • Bojnik trenutno ne radi 

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • Švrakino selo: 033/717 636
  • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
  • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

  • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

 • Dobrinja: 033/541 115
  • Svaki radni dan od 07:30 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima od 08.00 h – 20.00 h

 • Saraj Polje: 033/277 676
  • Svaki radni dan od 07:30 do 20:30 sati
  • Rad sa pacijentima od 08.00 h – 20.00 h

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: Dedagić dr. Emina, specijalista pneumoftiziolog

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2

Telefon: 033/704 901

Radno vrijeme:

Svaki radni dan od 7:30h  do 20:30h

Rad sa pacijentima od 8:00h do 20:00h

Odgovorna osoba Centra: Dr.med.sci.prim. Sabina Sarić, spec.fiz.med. i rehabilitacije

Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat)

Telefon: 033/704 978

Radno vrijeme:

  • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
  • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale bb (drugi sprat)

Telefon: 033/277 638

Radno vrijeme:

  • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
  • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

Odgovorna osoba Centra: Raljević dr. Kenan, spec. neuropsihijatar

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (III sprat)

Telefon: 033/704 820

Radno vrijeme:

 • Svaki radni dan od 07:30 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima od 08.00 h – 20.00 h

Prve tri subote u mjesecu su radne. Rad sa pacijenrima se odvija u I smjeni od 08:00 h do 14:30 h.

Rad spec. neuropsihijatara:

 • Svaki radni dan od 07:30 do 20:00 sati.

Rad spec. neuropsihijatara subotom:

 • prva subota u mjesecu – tim I
 • druga subota u mjesecu – tim II

Psihološko savjetovalište: 062/378-992

Radno vrijeme:

 • svaki radni dan od 07:30 do 20:00 sati (dva tima)

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: Sivić dr. Senija, spec. radiologije

Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)

Telefon: 033/704 915

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale bb

Telefon: 033/277 603

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

Odgovorna osoba Službe: Mr.ph. Grabovac P. Almira, specijalista medicinske biohemije

Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2

Telefon: 033/704 847 i 033/704 842

Radno vrijeme:

 • Svaki radni dan, vikendom i praznikom 07.30 h – 20.30 h

Prijem pacijenta:

 • Radnim danima od 08.00 h – 10.00 h.
 • Vikendom i praznikom prijem hitnih pacijenata se vrši od 08.00 h – 20.00 h.

Za potrebe febrilne sobe, u toku vikenda i praznaka, biohemijske analize se rade  od 08.00 – 14.00 h.

Lokalitet 2: Saraj Polje, X Transverzale bb

Telefon: 033/277 637

Radno vrijeme: 

 • Svaki radni dan 07.30 – 20.30 h
 • Prijem pacijenta se vrši od 08.00 h – 10.00 h

Vikendom i praznikom prijem hitnih pacijenata se vrši od 08.00 – 20.00 h u Centralnom objektu.

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Novi Grad

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Saraj Polje

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: 033/704 939
 • Lokalitet 2: Saraj polje, X Transverzale bb
 • Telefon: 033/277 659

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: 033/704 947
 • Lokalitet 2: Saraj polje, X Transverzale bb
 • Telefon: 033/277 647

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 033/704 945
 • Lokalitet 2: Saraj polje, X Transverzale bb
 • Telefon: 033/277 643

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 033/704 941
 • Lokalitet 2: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
 • Telefon: 033/277 644

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: 033/704 945

Savjetovalište za dijabetes radi:

 • ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u I smjeni
 • srijedom u II smjeni.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: 033/704 800 (centrala)
 • Lokalitet 2: Saraj polje, X Transverzale bb
 • Telefon: 033/277 613 (centrala)

Lokaliteti Novi Grad

ADRESA: BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 2, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/704-953

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan, vikendom i praznikom 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 3-5, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/235-563

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: HAMDIJE KAPIDŽIĆA 12, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/460-978

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

Obavještenje:

U periodu od 22.09. – 03.10.2022. ambulanta Dobrinja II će  biti zatvorena zbog izvođenja radova. Pacijenti u navedenom periodu zdravstvenu uslugu mogu ostvariti u ambulanti Dobrinja I.

ADRESA: X TRANSVERZALE BB, 71000 SARAJEVO

TEL:

 • CENTRALA: 033/277-600,
 • KARTOTEKA SLUŽBE PORODIČNE MEDICINE: 033/277-612
 • ORDINACIJA 1: 033/277-636
 • ORDINACIJA 2: 033/277-635

RADNO VRIJEME:

  • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
  • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: TRG ZAVNOBIH-A 23, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/546  922 i 033/498  775

RADNO VRIJEME:

  • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
  • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: TRG M. PRIJATELJSTVA 7, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/464-155

RADNO VRIJEME:

   • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
   • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: SAFETA HADŽIĆA BB, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/717-635 – PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

Obavještenje:

U periodu od 16.09. – 26.09.2022. ambulanta Švrakino selo će biti zatvorena zbog izvođenja radova. Pacijenti u navedenom periodu zdravstvenu uslugu mogu ostvariti u Centralnom objektu.

ADRESA: ADEMA BUĆE 19, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/714 565 i 033/714 566

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: SMAJE ŠIKALA 1, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/464-311

RADNO VRIJEME:

 • Svaki radni dan od 07.30 – 20.30 h
 • Rad sa pacijentima od 08.00 – 20.00 h

ADRESA: NUMAN PAŠE ĆUPRILIĆA 17, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/631-555

RADNO VRIJEME:

  • Svaki radni dan od 07:30 – 20:30 h
  • Rad sa pacijentima od 08:00 – 20:00 h

Obavještenje 10.10.2022.

Obavještavamo građane koji žive na području Općine Novi Grad će dana 10.10.2022. godine, u područnoj ambulanti Sokolje, doći do nestanka električne energije u periodu  od 08:00 – 15:00 sati (obavještenje zaprimili od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).

Zbog gore navedenog, oba tima područne ambulante Sokolje će dana 10.10.2022. godine raditi u drugoj smjeni u periodu od:

 • 13:00 do 20:30 sati
 • rad sa pacijentima: 13:30 h – 20:00 sati.

U slučaju da pacijenti trebaju neodložnu zdravstvenu uslugu, dana 10.10.2022. godine u prijepodnevnoj smjeni, mogu se javiti u područnu ambulantu Briješće.

ADRESA: RUDOLFA RUDE TOMIĆA 1, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/455-447

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:

Od dana 09.03.2022. godine sa radom je počela ambulanta Aerodromsko naselje.

RADNO VRIJEME od 24.10.2022.:

 • Svaki radni dan od 07:30 – 20:30 sati

 • Rad sa pacijentima od 08:00 – 20:00 sati

   Subotom, nedeljom i praznicima pacijenti mogu zdravstvenu uslugu dobiti u Centralnom objektu OJ Novi Grad.

ADRESA: RAJLOVAČKA CESTA 30, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/590-787

RADNO VRIJEME:

 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h 
 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati 
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

ADRESA: BUTILSKA DO BR. 3, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/516-315

RADNO VRIJEME od 14.03.2022:

 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

ADRESA: KASIMA HADŽIĆA DO BR.6, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/658-399

RADNO VRIJEME od 14.02.2022.:

 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

U slučaju da pacijenti trebaju zdravstvenu uslugu u smjeni kada ambulanta radi mogu se javiti u ambulantu PO/M Centralni objekat.

ADRESA: UL. VITEŠKA DO BR. 4, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/672-110

RADNO VRIJEME:

 • Ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

ADRESA: UL. MUFTIJE DŽABIĆA BR. 2, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/656  856

RADNO VRIJEME:

 • Ponedjeljak i utorak od 07:30 h do 13:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 13.00 h

 • Petak od 07:30 h do 15:00 h
 • Rad sa pacijentima: 08.00 h – 14.30 h

 • Srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati
 • Rad sa pacijentima: 13.30 h – 20.00 h

U ovoj ambulanti pruža se palijativna njega za cijeli Kanton Sarajevo. 

ADRESA: DŽEMALA BIJEDIĆA 160, 71000 SARAJEVO

TEL: 033/465 999

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak i petak od 07:30 do 15:00 sati
 • rad sa pacijentima: 08.00  – 14.30 sati
 • srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:30 sati 
 • rad sa pacijentima: 13.30  – 20.00 sati

PALIJATIVNA NJEGA:

U ambulanti Miljacka pruža se palijativna njega za cijeli Kanton Sarajevo. 

 • Telefon: 033/221 256
 • Radno vrijeme:
  • Ponedjeljak, utorak i petak I smjena od 07:30 – 15:00 sati,
   • Rad sa pacijentima u ambulanti od 08:00 – 11:00 h.
   • Rad sa pacijentima na terenu od 11:00 – 14:30 h.
  • Srijeda i četvrtak II smjena od 13:00 – 20:30 sati
   • Rad sa pacijentima u ambulanti od 13:30 – 15:00 h i od 18:00 – 20:00 h
   • Rad sa pacijentima na terenu od 15:00  – 18:00 h

Novo Sarajevo

Organizaciona jedinica Novo Sarajevo pruža zdravstvenu zaštitu za 63.871 stanovnika koji žive na području Opštine Novo Sarajevo, a koja pokriva područje od 897,8 ha = 9,0 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 8.407 stanovnika, udaljenost među lokalitetima oko 2,0 km2 , a udaljenost korisnika od lokaliteta 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bihaćka 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/724-700

Obavještavamo pacijente da u OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo rade dva logopeda.

Radno vrijeme:

 • od 7:30 do 20:30 SATI

Telefon: 033/751-150

Pacijenti se za preglede trebaju naručiti lično.

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE NOVO SARAJEVO

prim.dr. Behka Kurtović, specijalista dječije preventivne stomatologije

Tel. 033/724-704

direktor.nsarajevo@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Aferdita Arslanagić, dipl.med.sestra

Tel. 033/724-702

glavna.nsarajevo@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Muamera Šahinović

Tel. 033/724-704

novosarajevo@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prof. dr. Amira Skopljak, spec. porodične medicine tel: 033/724-709

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2

Telefon:

 • 033/724  790,
 • 033/724 – 708 (kartoteka)

Područne ambulante: amb. Kalesijksa, amb. Pofalići, amb. Velešići, amb. Kovačići, amb. Grbavica, amb Vraca i  amb Trg Heroja.

Na vratima svih područnih ambulanti redovno se revidiraju obavijesti za pacijente o radnom vremenu ambulanti, kao i uputstva gdje se trebaju javljati u slučaju potrebe.

U vrijeme praznika i subotom  pacijenti se javljaju u Centralni objekat u obje smjene (7.30-20.30)

VAKCINALNI PUNKT

Adresa: Bihaćka 2

Sprat: Prizemlje, u sklopu porodične medicine

Radno vrijeme: od 07:30 – 20:30 sati

Kontakt  telefoni:  033 724 708, 033 724 790

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr. Penava Semira, specijalista pedijatar

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724  731 

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: 

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724   764

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: Imamović dr. Rusmira, specijalista pedodoncije

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2

Telefon: 033/724  761

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: 

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)

Telefon: 033/724  791

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak i petak prva smjena  od 07:30 do 14:00 sati
 •  srijeda i četvrtak druga smjena od 13.30 do 20:00 sati

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije:

Lokalitet: Grbavica, Grbavička 2-c

Telefon: 033/216  586

Radno vrijeme:

 • prva smjena  od 07:30 do 15:00 sati
 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: 

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724  736

Psihološko savjetovalište: 062/378  727

Radno vrijeme: 

 • ponedjeljak, utorak i petak prva smjena  od 07:30 do 14:00 sati
 • srijeda i četvrtak druga smjena od 13.30 do 20:00 sati

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: dr Aida Hasić – Emšo, specijalista radiologije

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prizemlje)

Telefon: 033/724  783

Radno vrijeme:

 • I smjena od 07:30 do 14:00 sati
 • II smjena od 13:30 do 20:30 sati

NAPOMENA:

Pacijenti se mogu naručiti telefonskim putem  ukoliko imaju adekvatne elektronske uputnice svaki radni dan na broj tel. 033/724 – 783.

Odgovorni specijalista medicinske biohemije

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)

Telefon: 033/724  720

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u periodu od 08:00 do 10:00 sati u centralnom objektu i lokalitetu Grbavica. Izdavanje nalaza u Laboratoriji u centralnom objektu je od 15:00 do 18:00 sati, dok je na lokalitetu Grbavica izdavanje nalaza od 12:00 do 14:00 sati.

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Novo Sarajevo

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 033/724   712

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 033/724  711

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 724 714

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
 • Telefon: 724 788

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

 • Lokalitet: Ambulanta Grbavica III, Grbavička 129
 • Telefon: 721 933

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Lokalitet 1: Centralni objekat, Bihaćka 2
 • Telefon: 033/724 716
 • Lokalitet 2: Grbavica (samo endodoncija)
 • Telefon: 033/721 921

Lokaliteti Novo Sarajevo

ADRESA: BIHAĆKA 2, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/724 700

Radno vrijeme:

 • od 07:30 – 20:00 sati

ADRESA: HUMSKA BR. 67, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/654 910

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

 • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: MUHAMEDA EF. PANDŽE BB, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/814-566

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

 • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: TRG HEROJA 2-A, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/661  134

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

 • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: GRBAVIČKA BR. 4-B, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/665  375

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

 • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: GRBAVIČKA 131, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/721-920 i 033/721-928

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

  • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati
  • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: DERVIŠA NUMIĆA BR. 70, 71000 SARAJEVO

TEL. 033/663 – 366

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak i petak prva smjena  od 07:30 do 15:00 sati

 • srijeda i četvrtak druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: KALESIJSKA 2, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/651  995

Radno vrijeme Službe porodične medicine:

 • prva smjena od 07:30 do 15:00 sati

 • druga smjena od 13.00 do 20:30 sati

ADRESA: GRBAVIČKA 2C, 71000 SARAJEVO

TELEFON: 033/216  586

RADNO VRIJEME:

 • od 7:30 – 20:30 sati

ADRESA: KOLODVORSKA 14, 71000 SARAJEVO

Stomatološka služba

TELEFON: 033/611 111

Ilidža

Organizaciona jedinica Ilidža pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 70.887 stanovnika koji žive na području Opštine Ilidža, a koja pokriva područje od 143,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 434 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 2,5 km2, a udaljenost korisnika od lokaliteta od 0,8 do 7 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Mustafe Pintola 1, 71210 Sarajevo, Tel.  033 773 600 (centrala)

Obavještavamo pacijente da je u OJ Dom zdravlja Ilidža uposlen 1 logoped u Centru za fizikalnu rehabilitaciju u centralnom objektu.  Logoped jednu sedmicu radi u prvoj smjeni a narednu sedmicu radi u drugoj smjeni.

Radno vrijeme:  07:30-20:30

 • I SMJENA 07:30-15:0  (pauza 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza) 16:30-17:00
  • Rad sa pacijentima od 13:30-20:00

Kontakt telefon: 033/625 907

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE ILIDŽA

dr. Sedika Kapetanović, spec. dječije i preventivne stomatologije

Tel: 033 773 608

direktor.ilidza@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

mr. oec. Zineta Mulaosmanović, dipl. med. sestra

tel: 033 773 605

glavna.ilidza@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Sanja Marić

Tel: 033 773 603     FAX: 033 773 633

ilidza@judzks.ba

Radno vrijeme: 07:30-15:30 (pauza od 10:30 do 11:00)

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: prim. dr. Mirsada Ganija, specijalista opšte medicine

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1

Telefon: 033 773 604; 033 773 654;

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • NEDJELJA   08:00-15:30

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr Sabiha Jahić, specijalista pedijatar

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1

Telefon: 033/773 614;

Radno vrijeme:  07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • Subotom, nedjeljom i praznicima organizovane su dežure u OJ DZ Novi Grad-lokalitet Otoka.

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: 

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1,

Telefon: 033 773 609;

Radno vrijeme:  07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • Subotom, nedjeljom i praznicima prijem školske djece vrši se u Službi porodične medicine OJ DZ Ilidža.

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: 

Lokaliteti:

 • Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
  • telefon: 033 773 628;
  • KARTOTEKA 033 / 773 611;
 • Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6
  • telefon: 580-861
 • Ambulanta Stup, Bojnička 20
  • telefon: 452-921
 • Ambulanta Osjek, Osik do br. 115
  • telefon: 699-033 (ambulanta ne radi)

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • Nedjeljom i praznicima pacijenti se primaju u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije: prim.dr. Mujo Hošić, specijalista pneumoftiziolog

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, I sprat

Telefon: 033/773 601;

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-13:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:00-19:00 sati

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: mr. sci. prim. dr. Džana Šačić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (prizemlje)

Telefon: 033/773 602;

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije: 

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prizemlje

Telefon: 033/773 610

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom od 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike:

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat

Telefon: 033/773 607;

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • Srijedom i četvrtkom u drugoj smjeni rade RTG inžinjeri.

 • Specijalista radiolog radi uvijek prvu smjenu.

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: prim. mr. ph Magdalena Cvjetković, spec. med. biohemije

Lokaliteti:

 1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat
  • telefon: 033 773 625   i   773 606

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati
 • Nedjelja  08:00-15:30 sati

 • U centralnom objektu Službe za laboratorijsku dijagnostiku OJ DZ Ilidža prijem knjižica je od 08:00 do 9:30 sati, a uzimanje uzoraka od 08:00 do 10:00 sati
 • Izdavanje nalaza u centralnom objektu je od 17:00 do 19:00h istog dana

Odgovorni specijalista Higijensko-epidemiološke službe: dr. sci. med. prim. dr. Enes Šačić, specijalista epidemiolog

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1

Telefon: 033/773 613

Radno vrijeme: 07:30 do 15:00 (pauza 10:30-11:00)

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Ilidža

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
 • Telefon: 033/773 626

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
 • Telefon:  033/623  416 (lokal 209)

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
 • Telefon: 033/623 416 centrala (lokal 213)

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
 • Telefon: 033/623 416 (lokal 212)

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

 • Lokalitet:
 • Telefon

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
 • Telefon: 033/623-416 (centrala)

Lokaliteti Ilidža

ADRESA: Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža

TEL: 033/773 – 600

Služba porodične medicine 033/773-604 i 033/773-654

Radno vrijeme:

 • 07:30 – 20:00

ADRESA: Rakovička cesta 55, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/404-645

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Bojnička 20, 71210 Ilidža

TEL: 033/452-921

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA  13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Dobrinjska do br. 2, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/638-789

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Šehitluci br. 6, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/580-860

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA  07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA  od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Ilirska bb, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/685 – 381

Radno vrijeme: 07:30 do 20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Trg 22. aprila 10, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/510-055

Radno vrijeme: 07:30 – 20:30 sati

 • I SMJENA  07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Fuada Hadžića do br. 15, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/638-788

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Osik do br. 115, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/699-033

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Stari drum 48b, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/429-725

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

ADRESA: Vlakovo do br. 102A, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/692-283

Radno vrijeme: 07:30-20:30

 • I SMJENA ponedjeljkom, utorkom i  petkom 07:30-15:00 (pauza od 10:30-11:00)
  • Rad sa pacijentima od 08:00-14:30 sati
 • II SMJENA srijedom i četvrtkom od 13:00-20:30 (pauza 16:30-17:00)
  • Rad sa pacijentima 13:30-20:00 sati

Hadžići

Organizaciona jedinica Hadžići pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 24.676 stanovnika, koji žive na području Opštine Hadžići, a koja pokriva područje od 273 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 103,9 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 7 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 8,3 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: 6. mart br. 14, 71240 Hadžići, Tel. 033/ 420 109; 033/580 360  (centrala); 

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE HADŽIĆI

mr. sci. dr. Elvedin Tatarević, spec. porodične medicine

Tel. 033/420-109 (centrala)

direktor.hadzici@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Ernada Selimović, dipl. medicinska sestra

Tel: 033/ 423 – 515

glavna.hadzici@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Tel/fax. 033/420-699

hadzici@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: Merdžanović dr. Elma, specijalista porodične medicine

Telefon: 033/420 109 (centrala), 033/421 247

Radno vrijeme:

 • 7:30 – 20:00

Odgovorni specijalista pedijatrije: prim.dr. Izet Hočko, spec. pedijatar

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 110

Radno vrijeme: 

 • 7:30 – 14:30 (samo I smjena)
 • Dispanzer ne radi vikendom. Pacijenti subotom idu u OJ Novi Grad – lokalitet Saraj Polje, a nedjeljom i praznicima u OJ Novo Sarajevo.

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: 

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 112

Radno vrijeme:

 • 7:30 – 14:30 (samo I smjena)

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: 

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 107, 113, 114

Radno vrijeme:

 • 7:30 – 14:30 (samo I smjena)

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije:

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 130

Radno vrijeme specijaliste pneumoftiziologa:

 • 7:30 – 14:30 (I smjena)

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 14

Telefon: 033/420 109 (centrala) – lokal 109

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom i četvrtkom od 12.30 do 20.00 h, 
 • ostalim danima od 7.30 do 15.00 h.

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije:

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16

Telefon: 033/420 – 916; 033/580 – 378

Radno vrijeme specijaliste psihijatra: 

 • ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 – 15.00 h

Psihološko savjetovalište: 062/378-729                                       

Radno vrijeme:   

 • ponedjeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 – 15:00h
 • četvrtkom od 12:30 – 20:00 h

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike:

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16

Telefon: 033/420 109 (centrala), lok 133

Radno vrijeme:

 • utorak, srijeda, četvratak i petak 07:30 – 14:30;
 • ponedeljak 13:00 – 20:00

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: 

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 18

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 121

Radno vrijeme:

 • I smjena 07.30 – 14.30

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 08:00 do 09:30 

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Hadžići

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Oftalmološka služba u OJ Hadžići pruža usluge stanovništvu dva puta sedmično: srijedom i petkom od 07.30 do 14.30 sati.

 • Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
 • Telefon: 033/420 109 (centrala), 033/580 362, lokal 140

ORL SLUŽBA

ORL služba u OJ DZ Hadžići pruža ORL usluge utorkom i petkom.

 • Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
 • Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 135

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
 • Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 144

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak i srijeda 14:30 – 18:30 h

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

Dijabetološko savjetovalište radi jednom sedmično: srijedom od 7.30 do 14.30 sati.

 • Lokalitet: 6. mart br. 16
 • Telefon: 033/420 109 (centrala)

NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba radi srijedom od 7.30 do 14.30h.

 • Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
 • Telefon: 033/420 109 (centrala), lok. 126, 131

Lokaliteti Hadžići

ADRESA: 6. MART BR. 14, 71240 HADŽIĆI

TEL: 033/580 – 360

ADRESA: BJELAŠNIČKA 31, 71240 HADŽIĆI

TEL: 033/416-668

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak, srijeda i petak I smjena (od 7:30 do 14:30)
 • četvrtak II smjena (od 13:00 do 20:00)

ADRESA: 27. JULI BB, 71240 HADŽIĆI

TEL: 033/418-822

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak I smjena (od 7:30 do 14:30)
 • srijeda II smjena (od 13:00 do 20:00)

ADRESA: BINJEŽEVO BB, 71240 HADŽIĆI

TEL: 033/519-009

Radno vrijeme:

 • srijeda, četvrtak i petak I smjena (od 7:30 do 14:30),
 • utorak II smjena (od 13:00 do 20:00)

Vogošća

Organizaciona jedinica Vogošća pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 28.894 stanovnika, koji žive na području Opštine Vogošća, a koja pokriva područje od 72 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 437 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 4 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 6 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Igmanska 52, 71320 Vogošća, Tel. 033/ 278 700 (centrala)

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE VOGOŠĆA

mr. sci. med. prim. dr. Almir Pašagić, spec. porodične medicine

Tel. 033/278-702

direktor.vogosca@judzks.ba

v.d. GLAVNA SESTRA

Nihada Kulovac, dipl. med. sestra

Tel. 033/278-708

nihada.kulovac@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Hanka Štitkovac, teh. sekretar

Tel. 033/278-702

vogosca@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: dr. Amra Husejnović-Čolić, specijalista porodične medicine

Telefon: 033/278-701; 033/278-719

Odgovorni specijalista pedijatrije: Prim.dr. Aida Muhović, specijalista pedijatar

Lokaliteti: Centralni objekat, Igmanska 52

Telefon: 033/ 278-711

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: 

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat

Telefon: 033 278-710

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe: Prim. dr. Samra Koradžić-Zuban, spec. pedodont

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje

Telefon: 

 • stomatologija odrasli: 033/278-705;
 • stomatologija dječije: 033/278-745; 033/278-746

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije:

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje

Telefon: 033/278 717

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije:  Prim. dr. Sevda Bećirović, spec. fizikalne medicine

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje

Telefon: 033/278 704

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije:

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat

Telefon: 033/278 706

Psihološko savjetovalište: 062/378 681

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 – 15:00 h
 • četvrtkom od 13:00 – 20:00 sati

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike:

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje

Telefon: 033/278 717

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: 

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 033 278-709

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 7,45 do 9,30 h, a nalazi se izdaju od 13,00 do 16,00 sati.

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Vogošća

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prvi sprat
 • Telefon: 033 278-712

ORL SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
 • Telefon: 033 278-712

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
 • Telefon: 033 278-733

Radno vrijeme:

 • specijalista interne medicine
  • ponedjeljak, utorak, srijeda 8:00 – 11:45 h u Internističkom kabinetu
  • četvrtak i petak 8:00 – 11:45 h  u Savjetovalištu za dijabetes
 • Doktorica iz OJ Stari Grad dolazi da radi u Internističkom kabinetu ponedjeljkom od 12 do 19 h.

DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE
Savjetovalište za dijabetes radi u sklopu Internističke službe četvrtkom i petkom od 8 do 11.45 h.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA – specijalističko-konsultativna djelatnost

 • Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52
 • Tel. 033/278 756

Lokaliteti Vogošća

ADRESA: IGMANSKA BR. 52, 71320 VOGOŠĆA

TEL: 033/278 700

ADRESA: NOVA CESTA BR. 21, 71320 VOGOŠĆA

TEL: 033/433 996

Radno vrijeme:

 • od ponedeljka od petka od 07:30 do 20:00 sati

OBAVIJEST ZA PACIJENTE:

 • Covid ambulanta Semizovac zbog nepovoljne epidemiološke situacije od 08.09.2021. godine radi svakim radnim danom i vikendom od 07:30 do 20:00 sati. Rade tri tima (dva iz OJ DZ Vogošća i jedan iz OJ DZ Ilijaš).
 • Drive-in punkt Semizovc radi od 10.09.2021. godine.

ADRESA: KOBILJA GLAVA DO BROJA 18, 71320 VOGOŠĆA

TEL: 033/486-755

Radno vrijeme od 01.02.2022.:

 • Ponedjeljak i četvrtak – radno vrijeme  od  13,00 do 20,00 sati

 • Utorak, srijeda i petak – radno vrijeme  od  07,00 do 14,30 sati

ADRESA: DONJI HOTONJ DO BR. 55, 71320 VOGOŠĆA

TEL: 033/481-131

Radno vrijeme od 01.02.2022.:

 • Ponedjeljak i četvrtak – radno vrijeme  od  13,00 do 20,00 sati

 • Utorak, srijeda i petak – radno vrijeme  od  07,00 do 14,30 sati

ADRESA: ROSULJE, 71320 VOGOŠĆA

TEL: 033 431 391

Radno vrijeme od 01.02.2022.:

 • Ponedjeljak i četvrtak – radno vrijeme  od  13,00 do 20,00 sati

 • Utorak, srijeda i petak – radno vrijeme  od  07,00 do 14,30 sati

Ilijaš

Organizaciona jedinica Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 20.739 stanovnika, koji žive na području Opštine Ilijaš, a koja pokriva područje od 323 km2. Prosječna naseljenost na kvadratnom kilometru je 80 stanovnika, maksimalna udaljenost među lokalitetima 15-20 km, a korisnika od lokaliteta 20 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bogumilska 6, 71 380 Ilijaš, Tel. 033/ 584 350 (centrala)

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije u KS, i na osnovu Zaključaka Kriznog štaba KS, Covid ambulante u JUDZKS prestaju sa radom do daljnjeg.

Punkt za testiranje u OJ Ilijaš radi od ponedjeljka do subote kao i u dane praznika od 08:00 – 20:00 sati, nedjeljom od 08:00 do 15:00 sati.

Vakcinacija stanovništva se nastavlja u prostorijama OJ DZ Ilijaš kao i do sada.

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Obavještavamo korisnike zdravstvenih usluga da će ambulanta Mrakovo od 28.februara 2023.godine do daljnjeg biti privremeno zatvorena, radi opravdanog odsustva ljekara.

Korisnici zdravstve usluge mogu ostvariti u porodičnoj medicini u Domu zdravlja Ilijaš – Centralni objekat. Hvala na razumijevanju!

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE ILIJAŠ

prim.dr. Nijaz Štitkovac, specijalista otorinolaringolog

Tel. 033/584-333/ 033 400- 264

direktor.ilijas@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Nusreta Dervišević, dipl. medicinska sestra

Tel. 033/584-367

nusreta.dervisevic@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Fatima Fazlić

Tel. 033/584-351 / fax. 033 402 – 585

ilijas@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: Salkić dr. Elvira, specijalista porodične medicine

Telefon: 033 584 360

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 033 584 352

Pojedini lokaliteti rade sa izmjenjenim radnim vremenom.

Odgovorni specijalista pedijatrije: Čamdžić-Hozić dr. Adisa, specijalista pedijatar

Telefon: 033 584-305

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 584 357

Odgovorni specijalista dispanzera za školsku djecu i omladinu: 

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 584 354

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom, utorkom i petkom I smjena
 • srijedom i četvrtkom II smjena

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe:

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 584 364

Zbog nedostatka kadra stomatološka služba radi  u Centralnom objektu i ambulanti Srednje.

Odgovorni specijalista pulmologije/pneumoftiziologije:

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, (prizemlje)

Telefon: 033/584 – 323

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom, utorkom i petkom I smjena
 • srijedom i četvrtkom II smjena

Odgovorni specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije:  Hasanović dr. Fadila, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Tel. 033/584 350,   lok. 312

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, drugi sprat

Telefon: 033/584 310

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom, utorkom i petkom I smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • srijedom i četvrtkom II smjena od 13:00 do 20:30 sati

Logopedi rade u smjenama:

 • I smjena od  07:30 do 15:00,
 • II smjena od 13:00 do 20:30

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, drugi sprat

Telefon: 033/584 350, lok. 304, 310

Odgovorni specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije:

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, treći sprat

Telefon: 584 355 – kartoteka

Radno vrijeme specijaliste neuropsihijatra:

 • utorkom I smjena
 • četvrkom II smjena

Psihološko savjetovalište: 062/378-827

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom, utorkom i petkom I smjena od 07:30 do 15:00 sati
 • srijedom i četvrtkom II smjena od 13:00 do 20:30 sati

Odgovorni specijalista radiološke i ultrazvučne dijagnostike: mr. med. sci. dr. Jasmina Gadžo, specijalista radiodijagnostike

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6 (Prizemlje)

Telefon: 584 350 lok.363

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom, utorkom i petkom I smjena
 • srijedom i četvrtkom II smjena

Odgovorni specijalista medicinske biohemije: 

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6 (prizemlje)

Telefon: 584 356

 • Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u centralnom objektu svaki radni dan od 07:30 do 10:00 sati (u 10:00 sati uzorci se šalju na analizu u laboratorij DZ Centar)
 • Nalazi se izdaju svaki radni dan od 13:00 do 16:00 sati.
 • U Ambulanti Srednje uzorci se uzimaju utorkom od 07:30 do 09:00 sati, te se sa nalazima iz Centralnog objekta također šalju na analizu u DZ Centar.

NAPOMENA

 • Služba radi svaki radni dan i subotom (hitne analize) 07:30 – 15:00 sati a nedjeljom i praznicima laboranti rade dežure u OJ Centar.

Sedmični raspored rada specijalističkih službi u DZ Ilijaš

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Oftalmološka služba u OJ Ilijaš pruža usluge stanovništvu po sedmičnom rasporedu dostavljenom iz OJ SKD.

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
 • Telefon: 033/584 366

ORL SLUŽBA

Služba radi utorkom i četvrtkom po rasporedu.

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
 • Telefon: 584 366

INTERNISTIČKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
 • Telefon: 584 362

Radno vrijeme:

 • ljekar specijalista dolazi iz drugog doma zdravlja i radi u skladu sa sedmičnim rasporedom.
 • Specijalista u Savjetovalištu za dijabetes radi petkom od 7.30 do 14.30 h.

NEUROLOŠKA SLUŽBA

 • Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, prvi sprat
 • Telefon: 584 366

Lokaliteti Ilijaš

ADRESA: BOGUMILSKA BR. 6, 71 380 ILIJAŠ

TEL: 033/584  350,    584  352

ADRESA: SREDNJE BB, 71 380 ILIJAŠ

TEL: 033/489 038

Radno vrijeme:

 • ponedeljak, utorak i petak od 07:30 – 15:00 sati
 • srijeda i četvrtak od 13:00 -20:30 sati

ADRESA: GAJEVI BB, 71380 ILIJAŠ

TEL:

ADRESA: KAMENICA BB, 71380 ILIJAŠ

TEL: 033/480-495

Radno vrijeme:

 • srijeda od 07:30 – 11:30 sati

ADRESA: MOŠEVAČKA 105, 71380 ILIJAŠ

TEL: 033/402  083

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak – petak od 07:30 – 20:30 sati, I  i II smjena

ADRESA: MRAKOVO BB, 71380 ILIJAŠ

TEL: 033/429-230

Radno vrijeme:

 • Utorak i četvrtak,  I smjena, 07:30 – 15:00 sati

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Obavještavamo korisnike zdravstvenih usluga da će ambulanta Mrakovo od 28.februara 2023.godine do daljnjeg biti privremeno zatvorena, radi opravdanog odsustva ljekara.

Korisnici zdravstve usluge mogu ostvariti u porodičnoj medicini u Domu zdravlja Ilijaš – Centralni objekat. Hvala na razumijevanju!

ADRESA: BOSANSKI PUT 151, 71380 ILIJAŠ

TEL: 033/402  300 LOK.113

OBAVIJEST:   Zbog nedostatka kadra Stomatološka ambulanta JU OŠ Stari Ilijaš trenutno ne radi.

Trnovo

Na području reintegrisane općine Trnovo koja zauzima površinu od 450 km2, nalazi se Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo, koja pruža zdravstvenu zaštitu za 1396 stanovnika Općine Trnovo, kao i za neke od povratnika u RS u Turove, Trnovo i Kijevo. 

OJ DZ Trnovo pruža i  zdravstvene usluge korisnicima Azilantskog centra Delijaš.

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE TRNOVO

dr. Razija Ramusović, specijalista porodične medicine

Tel. 033/439-119

direktor.trnovo@judzks.ba

GLAVNI TEHNIČAR

Velid Berilo, dipl. fizioterapeut

Tel. 033/438-002

velid.berilo@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Azemina Smječanin, teh. sekretar

Tel. 033/439-119

trnovo@judzks.ba

Odgovorni specijalista porodične/obiteljske medicine: 

Telefon: 033/ 439-047

Odgovorni specijalista primarne stomatološke službe:

Doktor stomatologije: 1

Stomatološka sestra: 1

Laboratorija u OJ DZ Trnovo ne radi od marta 2017. godine.

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba OJ Trnovo pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Općine Trnovo, 1 put mjesečno iz Specijalističko konsultativne službe JUDZKS.

Lokalitet: Ambulanta Dejčići, Dejčići bb

Telefon: 033/438 003

Lokaliteti Trnovo

ADRESA: TRNOVO 35

TEL. 033/439-047

Obavijest za pacijente:
Zbog korištenja godišnjih odmora izmjenjeno je radno vrijeme CO OJ Trnovo od 31.05.2021:

 • ponedeljak – subota: od 07:30 do 18:30 sati
 • nedelja dežura: od 08:00 do 15:00 sati.

ADRESA: DEJČIĆI 1, TRNOVO

TEL: 033/438-003

Radno vrijeme:

 • 08:00 do 15:00 ponedeljak – petak;

ADRESA: ŠABIĆI 3

TEL: 033/488-112

Radno vrijeme:

 • od 08:00 do 15:00 sati

ADRESA: Delijaš br. 12

TEL: 033/487-223

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom od 09.00 do 11.00 sati

Ambulanta azilantski centar Delijaš:

Radno vrijeme:

 • ponedjeljkom od 11:00 do 13:30 sati

OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost

U skladu sa novim Statutom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji je dobio saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo u oktobru 2013. godine, formirana je nova organizaciona jedinica – Organizaciona jedinica Specijalističko konsultativne djelatnosti, u čijoj su nadležnosti sve specijalističke medicinske i stomatološke službe, dok direktori domova zdravlja zadržavaju nadležnost nad službama primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko konsultativna djelatnost u JUDZKS pruža usluge u okviru 9 domova zdravlja putem sljedećih službi: Internistička služba sa Savjetovalištem za dijabetes, Oftalmološka služba sa Savjetovalištem i dijagnostikom – Vidno polje, Otorinolaringološka služba, Neurološka služba, te specijalističkih grana stomatologije – endodoncija, protetika, paradontologija, oralna hirurgija i ortodoncija/ortopedija vilica.

Specijalističko konsultativna djelatnost u JUDZKS broji ukupno 235 zaposlenika.
Uprava ove OJ smještena je na I spratu OJ Dom zdravlja Centar – Vrazova 11.

Radno vrijeme Uprave OJ SKD je radnim danima od 7.30 do 15.30 sati (pauza od 10.30 do 11.00 sati).

Lokaliteti specijalističko-konsultativnih djelatnosti

ŠEF ORGANIZACIONE JEDINICE SKD

prim. dr. Belma Hajdarević, specijalista oftalmolog

Tel. 033/292 657

Email: direktor.skd@judzks.ba

GLAVNA SESTRA

Mirsada Sadiković, dipl. medicinska sestra

Tel. 033/292 658

Email:  mirsada.sadikovic@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Eldina Gušo

Tel. 033/292 657 

specijalisticka@judzks.ba

Odgovorni specijalista Oftalmološke službe: prim.dr. Elvira Lokmić, spec. oftalmolog

Telefon: 033/292 585

Odgovorna sestra/tehničar Oftalmološke službe: Gordana Breko, dipl. med. sestra

Telefon: 033/292 578

Odgovorni specijalista otorinolaringološke službe: prim.dr. Ahmed Katica, spec. ORL,

Telefon: 277-652

Odgovorna sestra/tehničar: Almira Ćutahija, dipl. med. sestra

Telefon: 292-624

Odgovorni specijalista neurološke službe: prim.dr. Mubera Kakrin-Kolašinac, spec. neuropsihijatar,

Telefon: 033/724-715

Odgovorna sestra/tehničar: Nermina Domić, dipl. med. sestra

Telefon:  033/724-752

Odgovorni specijalista internističke službe: prim.dr. Aida Nišić, spec. internista-dijabetolog

Telefon: 721-933

Odgovorna sestra/tehničar: Alma Bunar, dipl.med.sestra,

Telefon: 292-621

Savjetovališta za dijabetes su u okviru internističkih službi u lokalitetima: 

 1. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
  Telefon: 278-672
 2. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-563
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
  Telefon: 704-948
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Lokalitet Grbavička 127
  Telefon: 721-924
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416
 6. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića 2 
  Telefon: 580- 381, Ambulanta radi svake srijede u sedmici, prva smjena
 7. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prizemlje)
  Telefon: 432-518, Ambulanta radi svakog četvrtka i petka, prva smjena
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6 
  Telefon: 584-362, Ambulanta radi svakog petka u sedmici, prva smjena

 

Odgovorni specijalista stomatološke službe u OJ SKD: prim.dr. Feriza Abdulagić-Mandilović,

Telefon: 724-716

Odgovorna sestra/tehničar: Zejneba Čaušević, dipl.med.sestra,

Telefon: 724-718

 1. OJ Dom zdravlja Centar:
  • Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
   Telefon: 033/292-533;  033/292-585;   033/292-578
  • Kabinet za vidno polje:  033/292-578
  • Služba radi u dvije smjene 
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Isa bega Ishakovića 9 (prizemlje)
  • Telefon: 033/278-617
  • Služba radi u dvije smjene
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad
  • Centralni objekat
   • Telefon: 033/704-939 
   • Služba radi u dvije smjene
  • Saraj Polje, X Transverzale bb
   • Telefon: 033/277-647
   • Služba na lokalitetu Saraj Polje radi u jednoj smjeni
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo
  • Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  • Telefon: 033/724-712
  • Služba radi u jednoj smjeni
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža
  • Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (drugi sprat)
  • Telefon: 033/773-626
  • Služba radi u jednoj smjeni
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća
  • Centralni objekat, Igmanska 52 (prvi sprat)
  • Telefon: 033/278-712
  • Služba radi u jednoj smjeni
 7. OJ Dom zdravlja Hadžići
  • Centralni objekat, A. Lažetića br. 2 (prvi sprat)
  • Telefon: 033/580-362, lokal 140 ili 033/420-109
  • Služba radi petkom u prvoj smjeni
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš
  • Centralni objekat, Bogumilska 6 (prvi sprat)
  • Telefon: 033/584-366
  • Služba radi petkom u prvoj smjeni
 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-645; audiološki kabinet 292-624
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
  Telefon: 278-622
 3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  Telefon:  tel.033/724-753 
 4. OJ Dom zdravlja Novi Grad:  
  – Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat), Telefon: 704-947
  – Saraj polje, X Transverzale bb, Telefon: 277-652
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (drugi sprat)
  Telefon: 624-627
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prvi sprat)
  Telefon: 432-518 – Radno vrijeme tima: ponedjeljak, srijeda i petak
 7. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-366 – Radno vrijeme tima: utorak i četvrtak
 8. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 420-109 – Radno vrijeme: utorak i četvrtak
 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-622
 2. OJ Dom Stari Grad: pacijenti koriste usluge u OJ Dom zdravlja Centar
  Telefon: 292-622
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  – Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat)
  Telefon: 033/704-945
  – Saraj polje, X Transverzale bb
  Telefon: 277-677
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  Telefon: 724-714 
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: 
  Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 773 677
 6. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 580-386, 420-109 (centrale)
 7. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-350, lokal 366
 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-542
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
  Telefon: 278-629
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  – Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića 2, Telefon: 704-941
  – Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat), Telefon: 277-644
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Lokalitet Grbavička 129 (prizemlje) 
  Telefon: 724-788
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416, lokal 212
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prizemlje)
  Telefon: 432-518; 436-384, lokal 126
 7. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 580-391
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš:  Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-362
 9. OJ Dom zdravlja Trnovo: Centralni objekat, Dejčići bb
  Telefon: 438-003 – Radno vrijeme: treći utorak u mjesecu

Savjetovališta za dijabetes su u okviru internističkih službi u lokalitetima: 

 1. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
  Telefon: 278-629
 2. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-563
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
  Telefon: 704-948
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Lokalitet Grbavička 127
  Telefon: 721-924
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416
 6. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića 2 
  Telefon: 580- 381, Ambulanta radi svake srijede u sedmici, prva smjena
 7. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prizemlje)
  Telefon: 432-518, Ambulanta radi svakog četvrtka i petka, prva smjena
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6 
  Telefon: 584-362, Ambulanta radi svakog petka u sedmici, prva smjena
 1. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 
  Telefon: 278-600
 2. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11
  Telefon: 292-500
 3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: 
  – Centralni objekat, Bihačka 2, Telefon: 724-700
  – Lokalitet Grbavička, Telefon 721-921
 4. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  – Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića 2 (treći sprat), Telefoni: 704-865 (bolesti zuba i endodoncija), 704-860 (bolesti usta i paradontologija), 704-866 (ortodoncija)
  – Lokalitet Saraj polje, X Transverzala bb (drugi sprat), Telefon: 277-675 i 277-615
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1,
  Telefon: 773 600
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52
  Telefon: 432-518