Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Dežurne ambulante

Lista dežurnih službi

Dežurne službe porodične medicine

Radno vrijeme
ambulanti porodične medicine od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
Izuzetak čine ambulante koje rade jednu smjenu.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Sarajevo
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Sarajevo
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Sarajevo
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: I smjena, 8:00-15:30

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Trnovo
 • Radno vrijeme: 7:30-18:30

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Ambulanta Dejčići
 • Radno vrijeme: 8:00-15:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Trnovo
 • Radno vrijeme: 7:30-16:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

Dispanzeri za predškolsku djecu

Radno vrijeme
dispanzera za predškolsku djecu od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
Molimo roditelje da knjižice predaju do 19:00 sati da bi sva djeca mogla biti na vrijeme i sa pažnjom pregledana.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novi Grad – lokalitet Saraj-Polje
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novi Grad – lokalitet Saraj-Polje
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novi Grad – lokalitet Saraj-Polje
 • Radno vrijeme: 7:30-18:30

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 8:00-15:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Novo Sarajevo – centralni objekat
 • Radno vrijeme: 7:30-16:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30
 • drugu smjenu pokriva DZ Centar – centralni objekat Vrazova 11

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

Dispanzeri za školsku djecu

Radno vrijeme
dispanzera za školsku djecu i omladinu od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:
  • Dispanzer za predškolsku djecu, Centralni objekat (djeca do 10 godina starosti)

  • OPZZ služba, Centralni objekat (djeca preko 10 godina starosti)

 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: 
  • Dispanzer za predškolsku djecu, Centralni objekat (djeca do 10 godina starosti)

  • OPZZ služba, Centralni objekat (djeca preko 10 godina starosti)

 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: 
  • Dispanzer za predškolsku djecu, Centralni objekat (djeca do 10 godina starosti)

  • OPZZ služba, Centralni objekat (djeca preko 10 godina starosti)

 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Omer Maslić – Školsko 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina na istom lokalitetu

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Omer Maslić – Školsko 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina na istom lokalitetu

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Omer Maslić – Školsko 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00
 • Drugu smjenu pokriva Porodična medicina na istom lokalitetu

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

Školski dispanzer dežura subotom, nedjeljom i praznicima u  OPZZ – Službi porodične medicine Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Ilidža – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Porodična medicina u centralnom objektu DZ Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Porodična medicina u centralnom objektu DZ Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Porodična medicina u centralnom objektu DZ Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Ilidža – centralni objekat – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: DZ Ilidža – centralni objekat – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: DZ Ilidža – centralni objekat – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30
 • drugu smjenu pokriva Porodična medicina

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Porodična medicina DZ Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Porodična medicina DZ Vogošća
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

Stomatološka služba

Radno vrijeme
Radno vrijeme stomatoloških službi od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

NAPOMENA: Noćne dežure Stomatološke službe osigurane su u prostorijama Hitne medicinske pomoći KS od 20:00 do 7.30 sati svake noći u sedmici.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Hadžići
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Lokalitet Saraj polje (Transverzale bb)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Novo Sarajevo
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat Ilidža
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat Ilijaš
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat Trnovo
 • Radno vrijeme: 7:30-18:30

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat Vogošća
 • U periodu godišnjih odmora radi samo prvu smjenu do 14.30h
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00

Laboratorijska služba

Radno vrijeme
Radno vrijeme laboratorijskih službi od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ DZ Novi Grad
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00