Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dežurne ambulante

Lista dežurnih službi

Dežurne službe porodične medicine

Radno vrijeme
ambulanti porodične medicine od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
Izuzetak čine ambulante koje rade jednu smjenu.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići (Anđelka Lažetića 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići (Anđelka Lažetića 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići (Anđelka Lažetića 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 
 • Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 
 • Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 
 • Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo (Bihaćka 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo (Bihaćka 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo (Bihaćka 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: I smjena 8:00-15:30 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš (Bogumilska) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Trnovo (
 • Radno vrijeme: 7:30-18:30 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Ambulanta Dejčići
 • Radno vrijeme: 8:00-15:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Trnovo
 • Radno vrijeme: 7:30-16:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Vogošća (Igmanska 52)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Vogošća (Igmanska 52) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Vogošća (Igmanska 52)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

Dispanzeri za predškolsku djecu

Radno vrijeme
dispanzera za predškolsku djecu od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
Molimo roditelje da knjižice predaju do 19:00 sati da bi sva djeca mogla biti na vrijeme i sa pažnjom pregledana.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurne ambulante: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: OJ Centar – centralni objekat (Vrazova 11)
 • Radno vrijeme: 7:30 – 20:00 sati

Dispanzeri za školsku djecu

Radno vrijeme
dispanzera za školsku djecu i omladinu od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati
 • Druga smjena u Službi porodične medicine

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati
 • Druga smjena u Službi porodične medicine

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati
 • Druga smjena u Službi porodične medicine

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići – Porodična medicina
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurne ambulante:
  • Dispanzer za predškolsku djecu (djeca do 10 godina starosti) – Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)

  • Služba porodične medicine (djeca preko 10 godina starosti)Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 

 • Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurne ambulante:
  • Dispanzer za predškolsku djecu (djeca do 10 godina starosti) – Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
  • Služba porodične medicine (djeca preko 10 godina starosti)Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 

Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati.

PRAZNICI:

 • Dežurne ambulante:
  • Dispanzer za predškolsku djecu (djeca do 10 godina starosti) Centralni objekat  – OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 

  • Služba porodične medicine (djeca preko 10 godina starosti)Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2) 

Radno vrijeme: 07:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo-Dispanzer za školsku djecu i omladinu (Bihaćka 2) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati
 • Druga smjena u Službi  Porodične medicine na istom lokalitetu

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo-Dispanzer za školsku djecu i omladinu (Bihaćka 2) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati
 • Druga smjena u Službi  Porodične medicine na istom lokalitetu

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo-Dispanzer za školsku djecu i omladinu (Bihaćka 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati
 • Druga smjena u Službi  Porodične medicine na istom lokalitetu

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

Školski dispanzer dežura subotom, nedjeljom i praznicimaSlužbi porodične medicine Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža – Porodična medicina (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža – Porodična medicina (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilidža – Porodična medicina (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš – Služba porodične medicine (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš – Služba porodične medicine (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš – Služba porodične medicine (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Ilidža – centralni objekat – Služba porodične medicine (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: OJ Ilidža – centralni objekat – Služba porodične medicine (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: OJ Ilidža – centralni objekat – Služba porodične medicine (Dr. Mustafe Pintola)
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Vogošća – Dispanzer za školsku djecu i omladinu (Igmanska 52)
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati
 • druga smjena u Službi porodične medicine od 13:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Vogošća – Služba porodične medicine (Igmanska 52)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Ilijaš – Služba porodične medicine (Igmanska 52)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

Stomatološka služba

Radno vrijeme
Radno vrijeme stomatoloških službi od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

NAPOMENA: Noćne dežure Stomatološke službe osigurane su u prostorijama Hitne medicinske pomoći KS od 20:00 do 7.30 sati svake noći u sedmici.

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Centar (Vrazova 11) 
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Hadžići (Anđelka Lažetića 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-14:30 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Lokalitet Saraj Polje (X Transverzale bb)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Novo Sarajevo (Bihaćka 2)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta: Centralni objekat OJ Stari Grad (Alajbegovića 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat OJ Ilidža (Dr. Mustafe Pintola 1)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat OJ Ilijaš (Bogumilska)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat OJ Trnovo
 • Radno vrijeme: 7:30-18:30 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

SUBOTA:

 • Dežurna ambulanta:  Centralni objekat OJ Vogošća (Igmanska 52)
 • U periodu godišnjih odmora radi samo prvu smjenu do 14.30h
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14., 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna ambulanta: Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
  (Kolodvorska 14, 033/611-111)
 • Radno vrijeme: 7:30-20:00 sati

Laboratorijska služba

Radno vrijeme
Radno vrijeme laboratorijskih službi od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.

SUBOTA:

 • Dežurna Služba za laboratorijsku dijagnostiku: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

NEDJELJA:

 • Dežurna Služba za laboratorijsku dijagnostiku: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati

PRAZNICI:

 • Dežurna Služba za laboratorijsku dijagnostiku: Centralni objekat OJ Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 2)
 • Radno vrijeme: 07:30 – 20:00 sati