JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Telefonske linije - Koronavirus
 • Povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave koronavirusa (COVID-19) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za korisnike zdravstvene usluge, uz postojeće telefonske brojeve, otvorila je sljedeće telefonske linije otvorene od 08:00 do 22.00 sata:
 • Jedinstveni telefonski broj za prijavu sumnji na koronavirus 081 920 333
 • HES (Higijensko- epidemiološka služba JUDZKS) 062 842 318;
 • OJ Dom zdravlja Stari Grad 060 328 04 54;
 • OJ Dom zdravlja Centar 060/328 02 17;
 • OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo 061 165 219;
 • OJ Dom zdravlja Novi Grad 033 704 937; 062 274-217;
 • OJ Dom zdravlja Ilidža 062 842 265;
 • OJ Dom zdravlja Hadžići 060 353 03 04;
 • OJ Dom zdravlja Vogošća 033 431 444;
 • OJ Dom zdravlja Ilijaš – 061 362 096;
 • OJ Dom zdravlja Trnovo 033 439 047;
 • JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19).
 • Zbog racionalizacije i normalizacije rada u JU Dom zdravlja KS, a na osnovu procjene trenutne epidemiološke situacije, od utorka 12.05.2020. godine ukida se dosadašnji call centar Zdravstveno savjetovalište. Svi telefonski pozivi u vezi zdravstvenog savjetovanja u narednom periodu ostvarivat će se u okviru normalnog rada svih Organizacionih jednica i ambulanti porodične/obiteljske medicine u sastavu JU Dom zdravlja KS. Psihosocijalno savjetovalište u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u narednom periodu telefonske savjete građanima Kantona Sarajevo pružat će na broj 062 379 958. Navedeni telefonski broj bit će dostupan korisnicima 24 sata.
Broj posjeta i usluga u JUDZKS (18.01.2021.)
 • U JU Dom zdravlja KS realizovano je ukupno 11.611 posjeta i 39.710 usluga. Od toga Opšta primarna zdravstvena zaštita zabilježila je 7.658 posjeta i 5.424 usluge, Porodična medicina (14-18 godina) 26 posjeta i 5 usluga, Polivalentna patronaža 58 posjeta i 88 usluga. Zdravstvena zaštita predškolske djece 547 posjeta i 627 usluga, Zdravstvena zaštita školske djece i omladine 271 posjeta i 516 usluga, Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita 213 posjeta i 644 usluga, Centar za mentalno zdravlje 213 posjeta i 644 usluga, Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju 271 posjeta i 4.384 usluge, Higijensko-epidemiološka služba 6 posjeta i 110 usluga, Stomatološka zdravstvena zaštita 408 posjeta i 1.390 usluga, Laboratorijska dijagnostika 1.022 posjete i 21.737 usluga. UKUPNO PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.617 posjeta i 35.549 usluga. Otorinolaringološka služba 126 posjeta i 464 usluge, Oftamološka služba 169 posjeta i 931 usluga, Internistička služba 128 posjeta i 384 usluge, Savjetovalište za dijabetes 90 posjeta i 360 usluga, Savjetovalište za epilepsiju sa EKG kabinetom 0 posjeta i 0 usluga, Neurološki kabinet 86 posjeta i 364 usluge, Stomatološka zdravstvena zaštita (specijalistička) 126 posjeta i 510 usluga. UKUPNO SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 725 posjeta i 3.013 usluga. Radiološka dijagnostika 145 posjeta i 308 usluga, Ultrazvučna dijagnostika 124 posjete i 840 usluga. UKUPNO DIJAGNOSTIKA: 269 posjeta i 1.148 usluga. Hladni transport 19, Hitan transport 6. Hitan transport COVID-19. 5. Ukupno transport 30.
Slider
Pozivni centar za COVID-19 u JUDZKS
(07:30- 20:00)
081 920 333
PSIHOLOŠKA POMOĆ PACIJENTIMA (COVID- 19)
CMZ Stari Grad 062 379 958
(08:00-15:00 svaki radni dan)
CMZ Centar 062 197 603
CMZ Ilidža 061 197 558
CMZ Hadžići 062 378 729
CMZ Ilijaš 062 378 827
CMZ Vogošća 062 378 681
CMZ Novo Sarajevo 062 378 727
CMZ Novi Grad 062 378 992
(12:30-20:00 ponedeljak 07:30-15:00 ostali radni dani)
(12:30-20:00 četvrtak 07:30-15:00 ostali radni dani)
(07:30-20:00 svaki radni dan)
(12:30-20:00 četvrtak 07:30-15:00 ostali radni dani)
(14:00-19:00 ponedeljak 07:30-20:00 ostali radni dani)
(13:00 - 20:00 četvrtak 07:30-15:00 svaki radni dan)
previous arrow
next arrow
Slider
Red. br. Naziv COVID centra/ambulante/punkta Broj  pregleda porodičnog ljekara Broj uzetih briseva na SARS-COV-2 Broj pacijenata/ labaratorijskih analiza Broj urađenih radiografskih (RTG) snimaka grudnog koša Broj telefonskih poziva Broj transporta
1.
444
765
245
Content
Content
Content
666
2.
2
2
2
2
2
2
2
3.
2
2
2
2
2
2
356
4.
2
2
2
2
2
2
2
5.
2
2
2
2
2
2
2
6.
2
2
2
2
2
2
2
7.
2
2
2
2
2
2
2
8.
2
2
2
2
2
2
2
9.
2
2
2
2
2
2
2
10.
2
2
2
2
2
2
2
11.
2
2
2
2
2
2
2
12.
2
2
2
2
2
2
2
13.
2
2
2
2
2
2
2

Punktovi za testiranje na COVID-19

– TELEFON: 033 277 609, X TRANSVERZALE BB, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 773 640, MUSTAFE PINTOLA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 292 593, VRAZOVA 11, radno vrijeme od 8:00 do 10:30 kućne posjete, od 11:00 do 13:30 rad sa pacijentima sa uputnicom)

– TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71320 Vogošća radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033/724 795, BIHAĆKA 2,  radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati)

– TELEFON:  060/328 04 54, ALAJBEGOVIĆA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

COVID centar i ambulante

( OPĆINA NOVI GRAD I NOVO SARAJEVO )  – TELEFON: 033 277 606; 033 277 602, X TRANSVERZALE BB;

( OPĆINA ILIDŽA, HADŽIĆI I TRNOVO ) – TELEFON: 033 773 648, MUSTAFE PINTOLA 1

( OPĆINA CENTAR I STARI GRAD ) – TELEFON: 033 292 546, VRAZOVA 11

( OPĆINA VOGOŠĆA I ILIJAŠ ) – TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71 320 VOGOŠĆA 

 1. Ako imate simptome karakteristične za COVID-19: 
 2. visoka temperatura
 3. kašalj
 4. bol u grudima
 5. bol u zglobovima
 6. bol u mišićima
 7. proljev
 8. mučninu
 9. povraćanje
 10. gubitak okusa i mirisa 
 11. ili ste bili u kontaktu sa osobom pozivnom na COVID-19 pozovite Vašeg ljekara porodične /obiteljske medicine, koji će poslati uputnicu u vama najbliži punkt za testiranje te odrediti vrijeme testiranja. Najveći broj testiranja radi se u kontrolnim punktovima, osim za teško pokretna lica. JU Dom zdravlja ne radi komercijalna testiranja .
 1. Dođite na punkt za testiranje u općini kojoj živite u vrijeme koje ste dogovorili sa nadležnim ljekarom (prilog lista punktova za testiranje)
 2. Nosite zaštitnu masku
 3. Stanite u red na označeno mjesto i održavajte fizičku distancu od 2m od ostalih pacijenata
 4. Na mjestu uzimanja brisa zdravstveni radnici će uraditi sljedeće:
  • Provjeriti vaš identitet i postojanje elektronske uputnice
  • Zamoliti će vas da nakratko spustite masku
  • Uvešće štapić za bris duboko u vaš nos ili usta i zadržati ga oko 15 sekundi uz okretanje
  • Vratiće štapić u medij za čuvanje uzorka koji se čuvaju u frižideru do momenta transporta u mikrobiološku laboratoriju
 5. Nakon uzimanja brisa odmah se vratite u svoj dom, postupajte po uputama nadležnog ljekara
 6. Za rezultate brisa nazovite nadležnu ambulantu nakon 24 do 48 h jer su u tom periodu obično gotovi rezultati
 7. Nakon uvida u rezultate testa vaš ljekar će s vama dogovoriti dalje postupke.
logo_my_right

Osobe sa invaliditetom

Brošura  o ophođenju prema osobama sa invaliditetom

zar

Zarazne bolesti

Bilten o kretanju 
zaraznih bolesti

polen

Polen

Koncentracije
alergenog polena (PMF)

Ukratko o Ustanovi

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u Bosni i Herzegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 14.438.019 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2018. godine. 

POHVALE / PRIMJEDBE

Poštovani pacijenti!

Nadamo se da ste zadovoljni uslugama koje dobijate u našoj Ustanovi i da ćete svoje zadovoljstvo izraziti dostavljanjem pismene pohvale za naše osoblje putem pošte, e-maila ili obrasca Ob-1 koji se nalazi u svim službama Ustanove.

Ako, međutim, niste zadovoljni uslugama koje ste u našoj Ustanovi primili od ljekara, medicinske sestre/tehničara ili drugog člana osoblja, ili želite da se žalite po bilo kojem drugom osnovu, molimo Vas da nas o tome izvijestite što prije – najbolje tokom istog dana.

Mi imamo Proceduru za postupanje po Vašim žalbama i izvodimo praktične procedure kao dio sistema za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Vaše zaštite.

Partnerska udruženja/komore