Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mart 2024. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu martu 2024. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mart 2024., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na linku ispod:

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost