Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

kontinuirano medicinsko usavršavanje

Plan kontinuirane medicinske edukacije (kme) u JU DOm zdravlja Kantona Sarajevo

U skladu s Planom rada Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u (u daljem tekstu CNNID) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu JUDZKS) svake godine planira edukacije u skladu s interesima naših zdravstvenih profesionalaca i potrebama savremene medicine.

Cilj cjeloživotne medicinske edukacije (CME)  je obnova i unaprijeđenje stručnih znanja i praktičnih vještina zdravstvenih profesionalaca naše Ustanove kako bi se unaprijedio svakodnevni praktični rad.

I u 2023. godini nastavljamo s istim modelom održavanja edukacija, a Plan CME – a za 2023. godinu možete preuzeti ovdje

U toku je realizacija stručne radionice “ Kardiopulmonalna reanimacija – KPR” za naše zdravstvene profesionalce.

Osim navedenoga, CNNID će nastaviti s organizacijom u saradnji s partnerima, naše redovne Škole imunizije u FBIH, kao i ostalih stručnih skupova.

EVALUACIJA EDUKATIVNIH POTREBA ZDRVSTVENIH PROFESIONALACA JUDZKS-a

S ciljem realizacije edukacija zdravstvenih profesionalaca JUDZKS-a krajem decembra 2022. godine obavijestili smo sve službe organizacionih jedinica JUDZKS-a da nam dostave naziv tema (teoretski dio i praktična vještina) s popisom predavača kako bi nastavili s realizacijom CME – a za 2023. godinu.

Zdravstveni profesionalci naše Ustanove odabrali su  42 teme koje će prezentirati u 2023. godini.

Uposlenici CNNID-a blagovremeno  će obavijestiti zdravstvene profesinalce JUDZKS-a o početku CME-a.

U skladu s eventualnim odsustvom predavača i drugih razloga navedeni Plan CME-a će biti korigovan.

Planirane edukacije nadležne komore će bodovati u skladu s pravilima Komora a predavači i slušaoci moći će preuzeti spisak učesnika edukacija s naše web stranice.

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji izvan JUDZKS

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji možete preuzeti ovdje.