Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

 EDUKACIJA “HLADNI LANAC”

U skladu sa  Planom Higijensko – epidemiološke službe  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (HES JUDZKS), Centar za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost JUDZKS objavljuje  spiskiuztwqove učesnika koji su prisustvovali edukacijama na temu: “Monitoring hladnog lanca i rukovanje mjernim instrumentima u JUDZKS“ i „Izrada mjesečnih izvještaja o provođenju i potrošnji vakcina na nivou JUDZKS“. Predvači su bili Adnan Šorlija, MA  sanitarnog inžinjerstva, odgovorni sanitarni inžinjer HES-a JUDZKS i Selma Alić, diplomirani sanitarni inžinjer. Ista su u periodu od 19.02. – 11.03.2024. godine održana u svim OJ JUDZKS za medicinske sestre/tehničare porodične/obiteljske medicine, dispanzera za predškolsku i školsku djecu JUDZKS.

Spiskovi zdravstvenih profesionalaca koji su učestvovali u edukaciji Hladnog lanca JUDZKS bit će dostavljeni nadležnoj Komori medicinskih sestara/tehničara KS zbog bodovanja istih.

Spiskove učesnika možete preuzeti na ovom linku.

Centar za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost