Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za januar i februar 2024. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u januaru i februaru 2024. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za januar i februar 2024., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na linku ispod:

Za verifikaciju prisustva edukaciji, članovi Komore medicinskih sestara-tehničara KS potrebno je da popune i  Verifikacioni list  koji je posebno kreiran za svako predavanje.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost