Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mjesec novembar 2023. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali  edukacijama u mjesecu novembru 2023. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mjesec novembar 2023., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda  o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na linku ispod:

Spisak učesnika KME – novembar 2023.

Za verifikaciju prisustva edukaciji potrebno je da članovi Komore medicinskih sestara/tehničara KS popune i Verifikacioni list koji je posebno kreiran za svako predavanje.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost