Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Završen prvi ciklus edukativnih radionica “Kardiopulmonalna reanimacija i druga hitna stanja” u JUDZKS

Na inicijativu voditelja Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost, prof. dr. sc. Lutve Sporiševića, glavnog tehničara JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS) doc. dr. sc. Ademira Spahića, saglasnost i podršku generalnog direktora JUDZKS doc. dr. sc. Abela Baltića, ostvarena je saradnja s predsjednikom Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo, prof. dr. sc. Hadžanom Konjom i instruktorima Hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo  Suadom Bašićem i Almedinom Burekom s ciljem organiziranja treninga praktičnih vještina (“Kardiopulmonalna reanimacija i druga hitna stanja) za zdravstvene profesionalce JUDZKS.

U periodu od 21.1. do 13.5.2023. održano je 12 edukativnih radionica “Kardiopulmonalna reanimacija i druga hitna stanja” – educiran je 331 uposlenik JUDZKS (24 doktora medicine i doktora stomatologije,  307 medicinskih sestara-tehničara svih profila i drugi zdravstveni radnici i saradnici JUDZKS).

Program edukacije “Kardiopulmonalna reanimacija i druga hitna stanja” uključio je sljedeće teme:

  • Prezentacija hitnih stanja i kardiopulmonalne reanimacije, pravilno postavljanje airwaya, rukovanje ambu-maskom, klasičnom maskom (razne vrste),diskusija, demonstriranje na pokaz na lutkama;
  • Vježbe na lutkama (dojenče, školsko dijete i odrasla osoba) u timovima (srčane kompresije, vještačko disanje sa ambu-maskom, maskom, bez pomagala, koma položaji);
  •  Rad i rukovanje defibrilatorom (djeca i  odrasli);
  • Postupak s pacijentom u epileptičnom napadu (beba, dijete i odrasla osoba);
  • Praktično pokazani različiti zahvati i postupak s  pacijentom s djelimičoim i totalnom opstrukcijom disajnog puta (beba, dijete i odrasla osoba).

Ovo je do sada najbrojnija edukativna radionica realizirana u JUDZKS.                                                        

Drugi ciklus edukativnih KPR-radionica će se održavati od septembra 2023. godine.

Kontakt osoba za prijavu je stručni saradnik za standardizaciju zdravstvene njege Danijela Ovčina, dms, Centar za NNID – Odjel za kvalitet (mail: danijela.ovcina@judzks.ba) – koordinator edukativne KPR-radionice.

Pripremila:

Danijela Ovčina, dms

Centar za NNID – Odjel za kvalitet


Galerija fotografija sa KPR-radionice: