Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

AKTUELNOSTI IZ OJ DOM ZDRAVLJA HADŽIĆI

Ambulanta Tarčin radi u dvije smjene
Ambulanta porodične medicine Tarčin od sredine marta radi u dvije smjene, svakog radnog dana od 7.30 do 20.30 sati. Ovaj lokalitet koji pripada OJ Dom zdravlja Hadžići nekada je radio samo u prvoj smjeni, a činjenica da odnedavno radi u obje smjene obradovala je pacijente koji pripadaju ovom području.
‐ Trudimo se da svaki dan koliko možemo poboljšavamo pružanje zdravstvene usluge na teritoriji Općine Hadžići. Ovo nije mala općina i u našoj OJ Dom zdravlja Hadžići registrovano je 24.676 kartona, mada je uvijek prisutna fluktuacija stanovništva više u smislu prirasta, većeg broja žitelja, pojašnjava mr.sci.dr. Elvedin Tatarević, spec. porodične medicine i šef OJ Dom zdravlja Hadžići.
Dr Tatarević dodaje da ambulanta Pazarić radi ponedjeljkom, utorkom i petkom prvu smjenu, dok su timovi porodične medicine srijedom i četvrkom angažovani u drugoj smjeni.
Ambulanta Binježevo u kojoj je registrovano oko 1.000 kartona ponedjeljkom i petkom radi u prvoj, a srijedom u drugoj smjeni. Zatvorena je utorkom i četvrtkom uz napomenu da u ovom periodu pacijenti koji pripadaju ovom lokalitetu mogu koristiti zdravstvene usluge u centralnom objektu Doma zdravlja Hadžići.
‐ Bitno je istaći da Služba za laboratorijsku dijagnostiku u centralnom objektu radi u dvije smjene od 7.30 do 20.30 sati, dok Služba za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku, Centar za mentalno zdravlje, CBR… rade ponedjeljkom, utorkom i petkom prvu smjenu, a srijedom i četvrtkom drugu, kaže mr.sci.dr Elvedin Tatarević.


Prof.soc A.ŠARKIĆ
(NNID)