Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

AKTUELNOSTI IZ OJ DOM ZDRAVLJA HADŽIĆI

Ambulanta Tarčin radi u dvije smjene
Ambulanta porodične medicine Tarčin od sredine marta radi u dvije smjene, svakog radnog dana od 7.30 do 20.30 sati. Ovaj lokalitet koji pripada OJ Dom zdravlja Hadžići nekada je radio samo u prvoj smjeni, a činjenica da odnedavno radi u obje smjene obradovala je pacijente koji pripadaju ovom području.
‐ Trudimo se da svaki dan koliko možemo poboljšavamo pružanje zdravstvene usluge na teritoriji Općine Hadžići. Ovo nije mala općina i u našoj OJ Dom zdravlja Hadžići registrovano je 24.676 kartona, mada je uvijek prisutna fluktuacija stanovništva više u smislu prirasta, većeg broja žitelja, pojašnjava mr.sci.dr. Elvedin Tatarević, spec. porodične medicine i šef OJ Dom zdravlja Hadžići.
Dr Tatarević dodaje da ambulanta Pazarić radi ponedjeljkom, utorkom i petkom prvu smjenu, dok su timovi porodične medicine srijedom i četvrkom angažovani u drugoj smjeni.
Ambulanta Binježevo u kojoj je registrovano oko 1.000 kartona ponedjeljkom i petkom radi u prvoj, a srijedom u drugoj smjeni. Zatvorena je utorkom i četvrtkom uz napomenu da u ovom periodu pacijenti koji pripadaju ovom lokalitetu mogu koristiti zdravstvene usluge u centralnom objektu Doma zdravlja Hadžići.
‐ Bitno je istaći da Služba za laboratorijsku dijagnostiku u centralnom objektu radi u dvije smjene od 7.30 do 20.30 sati, dok Služba za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku, Centar za mentalno zdravlje, CBR… rade ponedjeljkom, utorkom i petkom prvu smjenu, a srijedom i četvrtkom drugu, kaže mr.sci.dr Elvedin Tatarević.


Prof.soc A.ŠARKIĆ
(NNID)