Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Čišćenje i uljepšavanje zelenih površina oko OJ Dom zdravlja Centar

Menadžment JU Dom zdravlja KS u saradnji sa KJKP Rad nastavlja proljetnu akciju čišćenja i uređivanja prilaza centralnim objektima koji su u sastavu Ustanove. Nakon temeljite akcije čišćenja i dezinfekcije platoa ispred OJ Doma zdravlja Novi Grad i lokaliteta Saraj – Polje koja je provedena prošlog vikenda, na red je došlo čišćenje i uljepšavanje platoa ipred OJ Dom zdravlja Centar.

Vrijedni radnici KJKP Rad intenzivno rade na uljepšavanju prostora oko OJ Dom zdravlja Centar, a u okviru navedenih aktivnosti uređuju su zelene površine, uklanja se lišće i skraćuju grane koje bi mogle, po procjeni struke, praviti probleme korisnicima zdravstvenih usluga pri ulasku u centralni objekat.

Zbog navedenih aktivnosti, sa ljepšim vremenskim uslovima, odnosno dolaskom proljeća dolazi i ljepši okoliš i izgled OJ Dom zdravlja Centar.


Arman Šarkić, prof. soc.

Centar za NNID