Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Čišćenje javno-prometnih površina ispred ulaza u OJ Novi Grad JUDZKS-a

AKCIJA ZA VIKEND

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u  cilju sprečavanja i smanjenja rizika od mogućih infekcija  redovno provodi aktivnosti čišćenja  i dezinfekcije radnih površina.

Tim povodom, proteklog  vikenda radnici KJKP Rad bili su angažirani na čišćenju platoa i parkinga ispred centralnog objekta OJ Dom zdravlja Novi Grad, a potom je detaljno očišćen i prilaz oko  lokaliteta Saraj – Polje

Akcija je napravljena   na inicijativu menadžmenta JU Dom zdravlja KS na čelu s generalnim direktorom doc. dr. sc. Abelom Baltićem. Izvršeno je mehaničko čišćenje pristupnih javnih površina ispred centralnog objekta OJ DZ Novi Grad i područne ambulante Saraj-Polje, a odlučeno je da to bude za vikend zbog manjeg dolaska pacijenta na ove lokalitete u odnosu na radne dane. Cilj akcije je održavanje čistoće i smanjivanje rizika od prenosa infekcija.

U akciji temeljitog pranja ispred navedenih lokaliteta učestvovalo je nekoliko radnika KJKP Rad sa cisternama.

U narednom  periodu planirano je da se očiste i dezinfikuju javno-prometne površine ispred ulaza u sve centralne objekte JUDZKS-a.

A.Ša

(CNNID)