Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

DEŽURNI DOMOVI ZDRAVLJA ZA PRAZNIK KURBAN-BAJRAM

Obavještavamo Vas da će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja Kurban-bajrama organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.30 sati u srijedu, 28.06.2023. godine na slijedećim lokalitetima:

  • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
  • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
  • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
  • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
  • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
  • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
  • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
  • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
  • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežuraće za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajaće od 8.00 do 16.00 sati.