Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Edukacija pod nazivom “MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA KOD DJECE”

U prostorijama OJ Novi Grad 21.09.2023. godine, doc. dr. sc Mervana Spahić-Dizdarević održala je edukativno predavanje na temu “MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA KOD DJECE” u sklopu kontinuirane edukacije centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost. Edukaciji su prisustvovali, pored šefa OJ Novi Grad Admira Mašovića, spec. radiodijagnostike, odgovorne osobe stomatološke službe OJ Novi Grad prim. dr. Amre Mahinić, glavne sestre OJ Novi Grad Advije Jašarević, i doktori stomatologije, doktori pedijatrije, doktori školske medicine, stomatološke i medicinske sestre/tehničari.

Cilj predavanja je bio upoznati auditorij o značaju oralnog zdravlja djece, prvom stomatološkom pregledu djece, budući da procjena rizika za nastanak karijesa predstavlja osnovni preduslov efikasne primarne prevencije karijesa, ali i prvi korak u savremenom kliničkom pristupu karijesa. Također je bilo riječi o značaju formiranja multidisciplinarnih timova (stomatolog-pedijatar-doktor školske medicine) za planiranje i implementaciju preventivnih nacionalnih programa očuvanja zdravlja djece.

Programi bi bili bazirani na edukaciji roditelja i staratelja na poboljšanju oralnog zdravlja djece kroz multimedijalna predavanja, brošure kao i edukacije djece kroz stomatološke radionice u predškolskim i školskim ustanovama.

U zaključku predavanja je naglašeno da bi prevencija oralnih oboljenja i očuvanje oralnog zdravlja od rođenja djeteta trebali biti sastavni dio prevencije hroničnih oboljenja i programa opšteg unapređenja zdravlja.

Nakon edukacije započela je spontana diskusija u kojoj su se sudionici zahvalili na kostruktivnom i nadasve korisnom multidisciplinarnom predavanju u kojem su objedinjene specijalističke medicinske i stomatološke discipline dječijeg uzrasta.

Pripremila:

doc. dr. sc Mervana Spahić-Dizdarević, spec. preventivne i dječije stomatologije