Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Febrilne konvulzije i kasniji rizik od epilepsije

Porodični slučajevi konvulzija, oštećenje mozga, kao i komplikacije prilikom poroda mogu uticati na dugoročni rizik od epilepsije nakon febrilnih konvulzija.

Autori studije evaluirali su vezu između febrilnih konvulzija i epilepsije u retroaktivnoj studiji 1.54 miliona osoba rođenih u Danskoj (1978-2002.), uključujući 49 857 osoba sa febrilnim konvulzijama i 16 481 osobe sa epilepsijom.

Sve u svemu, za djecu sa febrilnim konvulzijama u odnosu na djecu bez takvih konvulzija, odnos stope za epilepsiju iznosio je 5.43. Rizik je nastavljao biti visok tokom cijelog kasnijeg perioda posmatranja, ali je bio posebno visok kratko nakon prve epizode febrilnih konvulzija, posebno kod djece koja su ih iskusila rano u djetinjstvu (<1 godine života) ili kasnije (>3 godine života).

Analizom stanja nakon 23 godine, utvrđena je sveukupna komulativna rasprostranjenost epilepsije nakon febrilnih konvulzija od 6.9%.

Može se zaključiti da su osobe sa febrilnim konvulzijama u anamnezi imale veću stopu rizika od epilesije i kasnije u životu, ali manje od 7% djece koja su imala febrilne konvulzije oboljelo je od epilesije tokom kasnije 23 godine života.

Rizik je bio veći za djecu koja su imala slučajeve epilepsije ili cerebralne paralize u porodici, ili čiji je Apgar skor 5 minuta nakon porođaja bio nizak.

Izvor: Američki žurnal epidemiologije (American Journal of Epidemiology, tom 165, broj 8, 15 april 2007., str. 911-918(8), http://www.ingentaconnect.com/content/oup/aje