Ispravka rezultata pismenog dijela ispita Javnog oglasa 1 objavljenog 29.03.2022. – pozicija 3 – doktor medicine