Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

JU Dom zdravlja KS i AKAZ dogovorili certifikaciju medicinskog sektora

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS, dr Muhamed Ahmić održao je sastanak sa direktorom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), mr.iur Adnanom Bilićem u prostorijama menadžmenta JU Dom zdravlja KS.

Tom prilikom, razgovorano je o daljoj saradnji dvije ustanove i o planovima koji se trebaju realizirati tokom 2020. godine, te je postignut dogovor za ispunjenje zakonskih obaveza certifikacije kompletne JU Dom zdravlja KS.

Time je menadžment JUDZKS jasno pokazao svoje strateško opredjeljenje u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti u JUDZKS.

Podsjećanja radi, svaka zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost iz domena primarne  i sekundarne zdravstvene zaštite treba imati certifikat agencije AKAZ kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenata, što predstavlja uvjet za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Prilikom certificiranja timova porodične/obiteljske medicine fokus je, između ostalog, na ispunjavanju uslova prostora u kojem se pruža zdravstvena usluga, te postavljanju standarda u smislu opreme i kadra.

Press služba JUDZKS