Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

JU Dom zdravlja KS u posljednjih 6 mjeseci uzela 24 442 brisa i ostvarila 87 252 pregleda i usluga

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za vrijeme pandemije Korona virusa (COVID-19) u preiodu od marta do augusta 2020. godine uzela je 24 442 brisa pacijentima sumnjivim na infekciju od Korona virusa. Hitni medicnski timovi JU Dom zdravlja KS dnevno su u prosjeku uzimali 155 briseva.

Na početku pandemije Korona virusa u martu su zabilježena 153 uzimanja brisa za mjesec dana, dok je u augustu uzeto ukupno 6 973 brisa. U Kantonu Sarajevo u navedenom periodu uzeto je 31 393 briseva, što prema postojećim podacima znači da su hitni medicinski timove JU Dom zdravlja KS uzeli 75 posto briseva od ukupne brojke.

Doktori porodične medicine u istom periodu u COVID-19 ambulantama (četiri lokaliteta: Saraj-Polje, Ilidža, Centar-Vrazova i Semizovac) obavili su 7 175 pregleda, dok je izvršeno 47 882 laboratorijskih analiza pacijentima sumnjivim na COVID-19. Obavljeno je i 2640 pulmoloških pregleda, te 3 825 snimaka pluća (RTG). Ukupan broj pregleda i usluga u COVID-19 ambulantama u periodu od marta do augusta 2020. godine je 87 252.

Za vrijeme trajanja pandemije Korona virusa (COVID-19) JU Dom zdravlja KS permanentno je pružala i redovne zdravstvene usluge građanima KS, te je u navedenom periodu zabilježeno 199 220 posjeta i 465 776 zdravstvenih usluga.

Press služba JUDZKS