Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

KME 2023.  –  HLADNI LANAC

U sklopu kontinuirane medicinske edukacije JU Dom zdravlja KS (KME), dana 22.11. 2023. godine, u sali za edukacije – OJ Ilidža održano je predavanje na temu „Hladni lanac“.

Predavač je bio MA Adnan Šorlija, dipl.san.ing.

Hladni lanac obuhvata opremu i kadrove za prijem, skladištenje, transport, pripremu i  aplikaciju vakcina i predstavlja sistem za čuvanje imunološke vrijednosti vakcina (cjepiva) od skladištenja, distribucije sa stalnom kontrolom potrebne temperature te profesionalnu aplikaciju prema krajnjim korisnicima. Iskustva pokazuju da je hladni lanac jedan od najvažniji elemenata sistema imunizacije. Zbog grešaka u opremi ili grešaka u menandžmentu hladnog lanca, imunizacija može postati rizčna, a fininacijski gubitak može biti ogroman. Zbog visokog rizika oprema hladnog lanca mora biti obezbijeđena, instalirana te stavljena u pogon i održavana prema najvećim međunarodnim standardima, a rukovanje vakcinama mora biti veoma detaljno i pažljivo.

Prijem i transport vakcina između JUZZJZ i JUDZKS je tačno definisan i utvrđen procedurom tako da transport isti vrše sanitarni tehničari JUDZKS, a primopredaju vakcina između  ovih ustanova prati odgovarajuća dokumentacija.

 Prema istoj proceduri utvrđena su:

  • sredstva za transport vakcine (rashladne kutije, ručni frižideri i automobil sa rashladnom komorom). Kontrola temperature u rashladnim kutijama i ručnim frižiderima se vrši elektronskim indikatorom (fridge tag), a u automobilu sa rashladnom komorom nadzor se vrši i eksternim mjeračem temperature na displeju i memorijskom ispisu (flipu).
  • temperatura transporta je +2 do +8˚C a očitava se na početku i kraju transporta i ista se unosi na temperaturnu listu koju potpisuju izvršioci transporta obje ustanove, a temperaturna lista predstavlja sudsko medicinski dokument i  obavezno na istu treba upisati broj frižidera i serijski broj fridge-tag. Tokom vikenda i praznika neophodna je kontrola  hladnog lanca.
  • na mjernom instrumentu fridge tag obavezno se upiše datum  aktivacije na poleđini istog a medicinsko osoblje koje učestvuju u procesu hladnog lanca mora biti edukovano  i  znati  rukovati sa istim.

Veoma važan postupak u procesu hladnog lanca je i pravilno skladištenje vakcina u frižideru: neophodno održavati temperaturu od +2 ˚C do +8˚C, frižideri sa mjernim instrumentom fridge tag-om, napajanje frižidera električnom energijom mora biti direktno iz utičnice i isti moraju biti odmaknuti od zidova i ostalih predmeta zbog cirkulisanja zraka koji je neophodan  prema standardima hladnog lanca.

Transport vakcina mora biti bezbjedan i siguran u cilju očuvanja kvaliteta vakcine i u što kraćem vremenskom periodu od higijensko epidemiološke službe (HES-a) do organizacionih jedinica DZ.

Prekid hlanog lanca može nastati usljed npr. prekida u napajanju električnom energijom, neispravne opreme za čuvanje vakcina i uticaja ljudskog faktora. Zbog toga postoje utvrđene mjere opreza kao i postupak u slučaju prekida hladnog lanca, kojeg treba sprovesti ako dođe do neželjenog prekida u hladnom lancu.

Pripremio: Adnan Šorlija, dipl.san.ing