Kontakt koža-na-kožu između oca i djeteta povoljno utiče na novorođenče

Prethodna istraživanja pokazala su da kontakt koža-na-kožu odmah nakon prirodnog poroda predstavlja najbolji oblik njege donešenog, zdravog novorođenčeta. Međutim, u slučajevima carskog reza, čak kad je majka budna i pod epiduralnom anestezijom, izravni kontakt između majke i djeteta može biti ograničen zbog praktičnih i medicinskih razloga.

Cilj ove studije stručnjaka sa Karolinska instituta u Štokholmu i Mälardalen univerziteta iz Västeråsa i Eskilstunae u Švedskoj bio je da uporedi uticaj kontakta koža-na-kožu na zdravo novorođenče koje plače prije hranjenja, u slučaju da je taj kontakt između oca i novorođenčeta, u odnosu na standardnu proceduru smiještanja bebe u krevetić tokom prva dva sata nakon poroda.

U studiji je učestvovalo 29 parova otac-beba: u jednoj grupi metodom slučajnog uzorka izabrani su parovi za izravni kontakt koža-na-kožu između oca i djeteta, a u drugoj grupi očevi su sjedili pored bebinog krevetića bez ostvarivanja fizičkog kontakta. Podaci su prikupljeni snimanjem plača djeteta i posmatranjem ponašanja djeteta tokom svakih 15 minuta.

Prvi rezultat studije ukazao je na pozitivan uticaj kontakta koža-na-kožu između oca i djeteta po pitanju plača novorođenčeta. Analiza snimaka plača pokazala je da su djeca koja bila u izravnom kontaktu sa ocem manje plakala unutar 15 minuta nakon što su stavljena izravno na prsa oca. Analiza je pokazala i razlike u sanjivosti u dvije grupe novorođenčadi. Naime, djeca na očevim prsima postala su pospana 60 minuta nakon rođenja, dok su djeca koja su bila smještena u krevetić tu fazu dostigla tek nakon 110 minuta. Potrebe za smirivanjem poput cuclanja ruku bile su češće u grupi djece koja su ležala u krevetićima.

Dakle, iz studije se može zaključiti da su novorođenčad iz grupe sa kontaktom koža-na-kožu prestala plakati, postala smirenija i pospanija ranije nego novorođenčad koja su boravila u krevetićima. Prema tome, otac može olakšati razvoj ponašanja bebe prije hranjenja u ovom važnom periodu života novorođečeta, te se treba smatrati primarnim njegovateljem djeteta tokom perioda razdvojenosti majke i djeteta nakon carskog reza.

Izvor: Birth 34:2 juni 2007. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1523-536X.2007.00162.x