Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontakt sa seoskim životinjama u ranom djetinjstvu i dječja upalna bolest crijeva (IBD)

Cilj ove studije stručnjaka sa Univerzitetske dječje bolnice u Minhenu, Njemačka, bio je da istraži vezu između kontakta sa seoskim domaćim životinjama u djetinjstvu i razvoja juvenilne Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa (dvije autoimune bolesti).

Njemački stručnjaci su putem anketa ispitali više od 2200 djece od 6 do 18 godina starosti. Više od 300 njih imalo je ulcerozni kolitis, 444 Kronovu bolest, a gotovo 1500 nije bolovalo ni od jedne od ove dvije bolesti, te su služili kao kontrolna grupa.

Redovni kontakti sa seoskim domaćim životinjama tokom prve godine života dovedeni su u vezu sa manjim rizikom od oboljevanja od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Osim toga, primjećena je značajna veza između alergijskog rinitisa i Kronove bolesti, ali ista veza nije primjećena kada je u pitanju ulcerozni kolitis.

Rani kontakt posebice sa stokom smanjivao je rizik od Kronove bolesti za 60% i kolitisa za 70%. Pokazalo se da kontakt sa stokom pruža jaču zaštitu od kontakta sa kućnim ljubimcima.

Rezultati ove studije doprinose već postojećim dokazima koji služe kao potpora “hipotezi higijene”, a koja tvrdi da djeca koja žive u čistom okruženju u kojem su manje izložena mikrobima imaju veći rizik da će oboljeti od alergija. Međutim, stručnjaci napominju da su potrebne dodatne detaljnije studije koje će utvrditi koji to elementi u seoskom okruženju sa domaćim životinjama imaju ovaj zaštitni efekat na organizam djeteta.

Izvor: Pediatrics, avgust 2007., http://pediatrics.aappublications.org