Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mjesec maj 2023 -spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu maju 2023. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mjesec maj 2023. godine, a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JU Dom zdravlja KS, možete preuzeti na linku ispod: