Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mjesec septembar 2023 – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu septembru 2023. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mjesec septembar 2023., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na linku ispod:

Spisak učesnika KME- septembar 2023.

Za verifikaciju prisustva edukaciji, članovi Komore medicinskih sestara-tehničara KS potrebno je da popune i  Verifikacioni list  koji je posebno kreiran za svako predavanje.