Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Kontinuirana medicinska edukacija radnika JUDZKS za mjesec septembar 2023 – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS objavljujemo spisak učesnika koji su prisustvovali edukacijama u mjesecu septembru 2023. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spisak učesnika KME za mjesec septembar 2023., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na istim u JUDZKS, možete preuzeti na linku ispod:

Spisak učesnika KME- septembar 2023.

Za verifikaciju prisustva edukaciji, članovi Komore medicinskih sestara-tehničara KS potrebno je da popune i  Verifikacioni list  koji je posebno kreiran za svako predavanje.