Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Laboratorijska služba OJ Centar – izdavanje nalaza

Obavještavamo građane koji žive na području Općine Centar da je došlo do izmjene termina za izdavanje nalaza laboratorijskih pretraga u Organizacionoj jedinici Centar. Od 17.08.2022. laboratorijski nalaz možete preuzeti u Službi za laboratorijsku dijagnostiku od 14:00 do 16:00 sati.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku OJ Centar