Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

NOVOSTI IZ OJ DOM ZDRAVLJA ILIJAŠ

Bolji uslovi za pacijente u ambulanti Podlugovi

Ambulanta porodične medicine Podlugovi kojoj pripada oko 6.000 zdravstvenih osiguranika nedavno
je u potpunosti okrečena. Ovu novinu su odmah primjetili i pacijenti, kako kaže prim. dr Nijaz Štitkovac, šef OJ Doma zdravlja Ilijaš.
‐ Pacijenti svaki pomak primjete i to je pokazatelj da su i sitni i krupni koraci izuzetno važni u percepciji naših osiguranika. Ovo je lokalitet koji ima tri tima porodične medicine, radi se u dvije smjene i izuzetno je važan stanovnicima Općine Ilijaš, kaže prim. dr Nijaz Štitkovac.
Prim. dr Štitkovac dodaje da će se i u narednom periodu raditi na unaprijeđenju zdravstvene zaštite na
području Općine Ilijaš u svim segmentima.


A.ŠARKIĆ
(NNID)