Obavijest za roditelje i staratelje djece – vakcinacija

coronavirus-whole-world-african-black-260nw-1674599329
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Dragi roditelji i staratelji djece, 

ako želite da Vaša djeca budu zaštićena od gripe/influence molimo Vas da kontaktirate nadležne dispanzere za predškolsku i školsku djecu kao i službe obiteljske/porodične medicine, kako biste dobili adekvatne informacije o istom.

CENTAR ZA NNID