Obavjest za građane: O Drive-in punktu Vrbanja

U sklopu Drive-in punkta Vrbanja testiranje se vrši samo i isključivo iz automobila, pacijenti koji nisu sa automobilima na ovom punktu testiranje se neće vršiti.
Testiranja za pacijente bez automobila vršit će se u Domu zdravlja Centar u sklopu trijažnog punkta na mjestu za testiranje svakim danom od 08:00 -18:00 sati, te prema radu i organizaciji punktova za testiranje u sklopu drugih domova zdravlja kojim pripadaju.

Još jednom napominjemo da Drive-in punkt Vrbanja za testiranje na SARS-CoV-2 radi od 08:00 do 18:00 sati svaki dan, pa stoga molimo građane na razumjevanje i strpljivost.

JU Dom zdravlja KS