Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obavještenje o dokumentaciji sa javnih oglasa 3,4,5 od 19.04.2023.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane kandidate koji su se prethodno prijavili na Javne oglase 3, 4 i 5 od 19.04.2023. godine, da ukoliko žele mogu preuzeti dokumentaciju koji su predali pri prijavi na javne oglase najkasnije do 30.06.2023. godine u terminu od 8:30 do 9:00 sati, kako slijedi:

  • Javni oglas 3 za pozicije: 1. Specijalista porodične/obiteljske medicine; 2. Doktor medicine, dokumentaciju u navedenom terminu mogu preuzeti kod sekretara Komisije za provođenje Javnog oglasa 3, u prostorijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – OJ DZ Centar, adresa: Vrazova br. 11, 71000 Sarajevo, 4. Sprat – soba broj 412
  • Javni oglas 4 za pozicije: 1. Diplomirana medicinska sestra/tehničar; 2. Medicinska sestra/tehničar, dokumentaciju u navedenom terminu mogu preuzeti kod sekretara Komisije za provođenje Javnog oglasa 4, u prostorijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – OJ DZ Centar, adresa: Vrazova br. 11, 71000 Sarajevo, 3. Sprat – kancelarija Odjela za ljudske resurse
  • Javni oglas 5 za pozicije: 1. Diplomirani fizioterapeut; 2. Fizioterapeutski tehničar, dokumentaciju u navedenom terminu mogu preuzeti kod sekretara Komisije za provođenje Javnog oglasa 5, u prostorijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – OJ DZ Centar, adresa: Vrazova br. 11, 71000 Sarajevo, 3. Sprat – kancelarija Odjela za pravne poslove