Obavještenje o povlačenju proizvoda “Vazoderm” sa tržišta

Vazoderm
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

6.12.2019.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zaprimila je od firme “Dia prom” d.o.o dopis koji se odnosi na nabavku vazelinskih kompresa – “Vazoderm” od proizvođača Saniteks d.d, a u kojem stoji da je proizvod “Vazoderm” povučen sa tržišta.

Neophodno je da se o navedenome upoznaju zdravstveni profesionalaci iz JUDZKS koji su u svakodnevnom radu primjenjivali navedeno medicinsko sredstvo, kako bi mogli informisati korisnike usluga da je”Vazoderm” povučen sa tržišta i da se traži zamjenska aternativa.

DOPIS FIRME DIA PROM D.O.O. O POVLAČENJU PROIZVODA “VAZODERM”