Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Osoblje Centara za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja KS aktivno je učestvovalo u obilježavanju 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ove godine, dan se obilježavao pod sloganom „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“. Fokus je na unaprijeđenju znanja, podizanju svijest i pokretanju aktivnosti koje promovišu i štite mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo svakog čovjeka.

Festival mentalnog zdravlja  u organizaciji Udruženja “Menssana”, a uz aktivnu saradnju osoblja CMZ JUDZKS  sadržavao je različite aktivnosti:

  • Promotivna šetnja zdravstvenih profesionalaca i saradnika iz oblasti mentalnog zdravlja i korisnika usluga, od Trga djece Sarajeva do Kamernog teatra 55.
  • Panel diskusija”Mentalno zdravlje i društvo” održana u galeriji Kamernog teatra 55. Panelisti: sc. Remzija Šetić, dr. Inga Lokmić- Pekić, TV voditeljica Vanja Semić i glumac Davor Golubović. Moderator panela je gdin. Haris E. Bilalović.
  • Predstava “Sin” Dine Mustafića održala se u Kamernom teatru 55.

Udruženje ,,Menssana” aktivnosti su proveli uz podršku i aktivnu saradnju sa Centrima za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja KS i Psihijatrijskom bolnicom KS Jagomir.

Osoblje Centara za mentalno zdravlje JUDZKS su organizovali svojim korisnicima izložbu  ručnih radova sa časova okupacione terapije, te obezbjedili  karte za predstavu “Sin”, a koja se bavi mentalnim zdravljem pojedinca, te vanjskim i unutrašnjim faktorima koji utiču na mentalno stanje osobe.

Dr.sc. Remzija Šetić, dipl. psiholog svojim aktivnim učešćem u Panel diskusiji je akcentirao najvažnije probleme, te dao veoma zanimljive i važne informacije i poruke kako za mlade ljude, odnosno vulnerabilni dio populacije , tako i za sve korisnike usluga u ovoj oblasti, samim zdravstvenim radnicima i saradnicima, članovima udruženja i ostalim prisutnim. Takođe, i drugi panelisti su imali zanimljive opservacije o aktuelnom trenutku u kome se nalazi naše društvo i mentalno zdravlje kao veoma bitan segment očuvanja zdravlja ljudi i društva u cjelini.

Pripremio:

Pomoćnik GD-a  za medicinske poslove i kvalitet

Mr.sc.med.prim.dr Milan Mioković, spec. P/O medicine