Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan sastanak i uručena donacija

Danas je održan sastanak između predstavnika Danskog vijeća za izbjeglice i Javne ustanove Dom zdravlja KS, na kojem su se predstavnici obje strane složili da produže i prošire svoju dugogodišnju saradnju u korist lokalne zajednice, populacije migranata i javnog zdravlja.
Na sastanku je bilo riječi o brojnim aktivnostima koje će se realizovati u sklopu ove saradnje a posebna pažnja je posvećena potpisivanju ugovora o pružanju zdravstvene zaštite u migrantskom centru Ušivak u kojem je trenutno smješteno 160 migranata. Kako je dogovoreno, zdravstvena zaštita u migranstkom kampu Ušivak pružat će se od 01.04.2023. g. tri dana u sedmici, u timu jedan doktor/specijalista i jedna medicinska sestra. Dogovoreno je i da se nastave aktivnosti pružanja zdravstvene zaštite u migranstkom centru Blažuj. Do sad, Dom zdravlja je pružao uslugu za 360 migranata u navedenom migrantskom centru, pet dana u sedmici.


Predstavnici Danskog vijeća za izbjeglice su istakli da su veoma ponosni na svoju saradnju sa JU Dom zdravlja KS te istakli kako je ovaj sastanak samo još jedan dokaz koliko je važna saradnja u cilju poboljšanja kvalitete života migrantskoj populaciji.
Ovom prilikom DRC je Ustanovi kroz projekat pomoći lokalnim zajednicama i javnom sektoru donirali značajnu donaciju koja se sastoji od 8 laptop računara, kompletnu opremu za logopedski kabinet OJ DZ Hadžići, opremu i aparate za Centar za fizikalnu medicinu OJ DZ Ilidža.
Prilikom sastanka doc.dr.sc Abel Baltić, generalni direktor, JU Dom zdravlja KS se zahvalio Danskom vijeću za izbjeglice na dodjeljenoj donaciji, posebno onoj u vidu opreme za logopedski kabinet OJ DZ Hadžići koja će znatno uticati na kvalitet u pružanju zdravstvenih usluga našim pacijentima. Posebno je istakao korektan odnos u smislu poštovanja ugovorenih obaveza bez iznimke.

Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti