Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan treći radni sastanak ministra Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Enisa Hasanovića, direktora javnih zdravstvenih ustanova u KS i saradnika

Na trećem sastanku pored ministra prisustvovali su i dr. Milan Mioković, v.d. direktora JU Dom zdravlja  KS, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović dir. Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, dr.med.Salko Pašović, dr. Rifat Riad Zaid, prim.dr. Elma Vukotić, prof.dr.Sabina Prevljak, dr.Vanis Dujso, dr. Amela Kečo i dr. Elvira Hasanović.

Diskusijom je naglašeno da su promjene na kojima se radi korisne za sve uključene strane, sa zadovoljstvom prisutnih za odluke koje se u praksi završavaju, a najbitnije su za pacijente.

Sve strane su spremne da otvore termine za naručivanje pacijenata na duži vremenski period, kako bi izbjegli nepotrebna čekanja pacijenata, posebno na klinikama gdje su kritične tačke, odnosno gdje su usluge deficitarne.

Najvažnija odluka donesena na sastanku je da se kalendari narudžbi za specijalističke preglede otvore kroz informacioni sistem na period od 180 dana kako bi pacijentima olakšali put pri zakazivanju i otvorili mogućnost da ne čekaju na pregled duži vremenski period kako je do sada bio slučaj.

Ministar je uputio zahtjev da se pošalju liste deficitarnih usluga, kako bi na osnovu toga mogli eventualno produžiti kalendare za naručivanje, za pomenute usluge.

Istaknuto je da se angažuju ljekari neurolozi iz medicinskih zavoda u Kantonu Sarajevo kako bi pomogli u pregledu pacijenata s obzirom na mali broj neurologa u zdravstvenim ustanovama. Potrebno je olakšati uposlenima na klinikama koje su pod najvećim opterećenjem.

Naglašavamo da je onkološkim pacijentima dovoljna samo jedna uputnica za proces liječenja. Nije potrebna uputnica porodičnog ljekara prilikom prelaska sa jedne klinike na drugu unutar Kliničkog centra ili iz Opće bolnice na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću