Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

PONIŠTENJE dijela Javnog oglasa 2 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenog 25.10.2021. godine

to-do, list, business-4483048.jpg

Na osnovu člana 38. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 17. stav (1) pod c) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21), Odluke o poništenju  dijela Javnog oglasa 2 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenog 25.10.2021. godine broj: 01-03-387-2/22 od 17.01.2022. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavljuje:

PONIŠTENJE

dijela Javnog oglasa 2 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

objavljenog 25.10.2021. godine

Poništava se dio Javnog oglasa 2 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji se odnosi na poziciju: 1. Diplomirani inžinjer medicinske radiologije – Pneumoftiziološki dispanzer – 5 (pet) izvršioca, objavljenog 25.10.2021. godine u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i web stranici Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

                                                                        JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO