JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

PONIŠTENJE Javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija – porodična medicina objavljenog 10.09.2020. godine i javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija objavljenog 02.10.2020. godine

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print