Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Predstavljamo naše profesionalce
Pašalić – Mušinović dr Alena

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze je još jedan povod za predstavljanje zdravstvenih profesionalaca koji radeći u JUDZKS daju svoj nesebičan doprinos u borbi kako protiv bolesti za koje znamo dugi niz godina tako i novih oboljenja kao što je Covid-19.
U Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo trenutno je angažovano 11 specijalista pneumoftiziologije raspoređenih u osam organizacionih jedinica Doma zdravlja u Kantonu Sarajevo, što svojim nesebičnim pristupom i znanjem svakodnevno učestvuju u liječenju pacijenata, borbi protiv tuberkuloze i drugih teških oboljenja.
U Organizacionoj jedinici Dom zdravlja Centar – Vrazova, radi Pašalić-Mušinović dr Alena, specijalista pneumoftiziolog koja je jedan od specijalista u JUDZKS.
Specijalista pneumoftiziolog je specijaliziran za dijagnostiku i liječenje bolesti dišnog sistema. Pašalić-Mušinović dr Alena je jedna od njih te se njen posao sastoji od pružanja medicinske usluge pacijentima s respiratornim bolestima, poput astme, hronične opstruktivne plućne bolesti, pneumonije, bronhitisa, tuberkuloze i drugih sličnih stanja i oboljenja.
Pašalić-Mušinović dr Alena je mladi specijalista s iskustvom u dijagnostici i liječenju bolesti respiratornog sistema. Posvećena svom pozivu i svakodnevno radi na poboljšanju zdravlja pacijenata. Njen rad u Domu zdravlja je iznimno važan jer tu dolaze mnogi pacijenti s respiratornim problemima koji im otežavaju svakodnevni život.
Osim dijagnosticiranja i liječenja dr Alena također educira pacijente o prevenciji respiratornih bolesti i o tome kako se nositi sa simptomima. Njeno zalaganje za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite pacijenata je nesporno te joj pacijenti često izražavaju zahvalnost zbog toga.
S obzirom na povod, navodi nam podatak da je u prošloj godini na nivou KS od tuberkuloze oboljelo 20 sugrađana te da je vrijeme pandemije covid-19 ostavilo dubok trag jer su u jednom momentu svi raspoloživi resursi pneumo dispanzera bili usmjereni na borbu protiv pandemije Covid-19, a rad sa tuberkuloznim pacijentima zahtjeva dugotrajan i kontinuiran proces koji podrazumijeva kombinaciju preventivnog djelovanja i efikasnog suzbijanja
eventualnih žarišta zaraze.
U ovom Svjetskom danu borbe potiv tuberkuloze, pozivamo sve uključene u primarnu zdravstvenu zaštitu da se bore protiv ove opasne bolesti kroz ranu dijagnostiku, prevenciju i liječenje. Snažna saradnja i aktivnosti primarne zdravstvene zaštite mogu biti ključne za smanjenje broja slučajeva tuberkuloze i bolje zdravlje svih pacijenata, te se nadamo kako tuberkuloza neće pobijediti zdravstveni sistem koji ima niz mehanizama, dijagnostika i raspoloživih
lijekova da ovaj javnozdravstveni problem u punom kapacitetu drži pod kontrolom.


Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti