Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Provedba “Smjernica/sheme komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno – obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo“

Dana 28.12. 2023. godine, u prostorijama Centra za NNID JUDZKS održana je edukacija na temu Provedba “Smjernica/sheme komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo“. 

Edukacija je bila obavezna za  psihologe i socijalne radnike  Centra za mentalno zdravlje (CMZ) svih OJ JUDZKS. 

Spisak učesnika edukacije koji će psiholozima i socijalnim radnicima JUDZKS poslužiti kao potvrda o održanoj edukaciji u svrhu dokazivanja učešća na istoj možete preuzeti na linku ispod:

Spisak učesnika edukacije

 

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost