Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Pušenje u trudnoći umanjuje rast fetusa

Autori studije, Vincent Jaddoe, Bero Verburg, Albert Hofman i drugi, istraživali su veze između pušenja tokom trudnoće i različitih karakteristika rasta fetusa kod 7098 trudnica koje su učestvovale u studiji Generation R (u periodu 2002-2006.) u Rotterdamu, Holandija.

Pušenje trudnica procijenjeno je putem anketa koje su provedene na početku, sredini i kraju trudnoće. Karakteristike rasta fetusa koje su procjenjivane uključivale su obim glave, obim stomaka i dužinu butne kosti koji su mjereni kontinuirano od sredine do kraja trudnoće.

Pušenje tokom trudnoće dovedeno je u vezu sa smanjenim rastom obima glave (−0.56 mm/sedmica), obima stomaka (−0.58 mm/sedmica), i dužinu butne kosti (−0.19 mm/sedmica). Ovaj manji rast rezultirao je manjom dužinom butne kosti od sredine trudnoće (gestacijske dobi 18-24 sedmice) pa nadalje i manjim obimom glave i stomaka od visoke trudnoće (gestacijska dob ≥25 sedmica) pa nadalje.

Autori studije zaključili su da pušenje tokom trudnoće utiče na smanjenje rasta obima glave, obima stomaka i dužinu butne kosti. Veći uticaj na dužinu butne kosti najvjerovatnije pokazuje da pušenje tokom trudnoće prvenstveno negativno utiče na periferna tkiva.

Izvor: American Journal of Epidemiology, 15. maj 2007. http://www.ingentaconnect.com/content/oup/aje