Raspored polaganja pismenog dijela ispita za JO 2 objavljenog 17.02.2021. – LOGOPED Centar za fizikalnu rehabilitaciju

megaphone_108855-624
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
termini_polaganja_pismenog_dijela_ispita_JO2_od_17.02.2021.

Komisija za provođenje JO 2 objavljenog 17.02.2021.